TÉMA: Vassiliou

Podnikanie 22-07-2014

Stáže nahradili prácu, no väčšinou sú neplatené

Náplň stáže je často rovnaká ako u plnohodnotného zamestnania, ale odmeňovanie ani kvalita tomu nezodpovedajú. Upozornil na to prvý Európsky deň stážistov v Bruseli.
Veda a inovácie 07-11-2013

Európania menej tvoria i konzumujú kultúru

Kultúrny a kreatívny sektor zamestnávajú v Únii takmer 8,5 milióna ľudí. Priamo prispievajú k rozvoju cestovného ruchu, čo potvrdzujú čísla návštevnosti Európskych hlavných miest kultúry. Výsledky Eurobarometra ale ukazujú, že Európania sa čoraz menej zúčastňujú na kultúrnych aktivitách.
Regionálny rozvoj 20-08-2013

Brusel odsúdil segregačný múr v EHMK

Eurokomisárka Androulla Vassiliou v liste adresovanom primátorovi Košíc Richardovi Rašimu ostro odsúdila výstavbu múru, ktorého cieľom bolo oddeliť rómsku komunitu od zvyšku obyvateľstva. Magistrát tvrdí, že stavba je nelegálna a vyvodí dôsledky.
Európa 2020 19-06-2013

Pripravme vyučujúcich na vyučovanie, odkazujú odborníci

Skupina EÚ na vysokej úrovni pre modernizáciu VŠ vzdelávania sformulovala odporúčania, ktoré podľa komisárky Vassiliou nevyžadujú nutne veľké dodatočné výdavky. Podporuje najmä návrh, aby všetci pedagógovia prešli certifikovanou odbornou prípravou.
Veda a inovácie 21-03-2013

Rozpočty na vzdelávanie sú v krajinách EÚ pod tlakom

Štúdia EK posudzovala vplyv hospodárskej krízy na financovanie vzdelávanie v krajinách EÚ. V ôsmich štátoch došlo k poklesu, v piatich k navýšeniu. Trend výdavkov v ostatných krajinách bol nestabilný a kolísal. V podiele výdavkov na platy učiteľov bolo Slovensko na chvoste.
Vzdelávanie 12-03-2013

Malala Jusufzaiová a vzdelávanie žien

Prípad pakistanského dievčata je ďalším z príkladov brutálnej represie, ktorej čelia dievčatá na celom svete, píše eurokomisárka zodpovedná za vzdelávanie a kultúru.
Vzdelávanie 27-09-2012

Jednojazyčná EÚ by bola „katastrofou“

Počas Európskeho dňa jazykov komisárka Vassiliou uviedla, že je čas oslavovať „viacjazyčnosť“, avšak imigranti sa musia naučiť jazyk „hostiteľskej“ krajiny. Podľa španielskeho europoslanca by jednojazyčná Únia bola „katastrofou“.
Vzdelávanie 18-09-2012

Krajiny EÚ majú skvalitniť svoje vysokoškolské vzdelávanie

Nová skupina na vysokej úrovni má za úlohu uskutočniť komplexnú revíziu vysokoškolského systému s cieľom zvýšiť kvalitu výučby.
Podnikanie 03-05-2012

Európske deti sa musia naučiť podstupovať riziko

Európske školy musia naučiť svojich študentov myslieť viac podnikateľsky a vyvinúť u nich pozitívny vzťah k riskovaniu. V rozhovore pre EurActiv to uviedla eurokomisárka Androulla Vassiliou.
Vzdelávanie 28-10-2011

Čína chce privítať viac študentov z EÚ

Európska únia a Čína plánujú povzniesť vzájomnú spoluprácu v oblasti vzdelávania, kultúry a výskumu na novú úroveň, a to prostredníctvom otvoreného dialógu. Peking bude naďalej podporovať výuku čínštiny, výmenu študentov a vedcov.
Európa inak 23-02-2011

Vassiliou: Som šokovaná drahými prestupmi vo futbale

Komisárka pre kultúru a mládež Androulla Vassiliou považuje niektoré nedávne multimiliónové prestupy futbalistov za „neuveriteľné“. V interview pre EurActiv prezradila, že Európska komisia zváži možnosť zasiahnuť, napríklad aj v podobe stropov pre poplatky.
Kultúra a médiá 12-03-2010

EÚ zavádza pojem „Európske dedičstvo“

Eurokomisárka pre vzdelanie, kultúru a multilingualizmus Androulla Vassiliou navrhla, aby sa v rámci celej EÚ zaviedol pojem Európske dedičstvo. Ten má slúžiť na zviditeľnenie historických budov a miest, ktoré „symbolizujú európsku integráciu, ideály a históriu“.
Budúcnosť EÚ 18-01-2010

Vassiliou sľubuje posilnenie študentskej mobility a lepšie tréningy pre pracujúcich

Poskytovanie lepšieho tréningu a zvýšenie mobility mladých Európanov je kľúčom k tomu, aby sa Európska únia dostala z krízy, povedala dezignovaná komisárka pre vzdelanie, kultúru, multilingualizmus a mládež Androulla Vassiliou členom Európskeho parlamentu na štvrtkovom (14. januára) híringu.
Zdravotníctvo 07-10-2009

Zdravie v kríze trpí

Ľudia v čase krízy viac pijú, fajčia a stravujú sa nezdravo. To spôsobí zvýšené náklady na zdravotnícke služby. Eurokomisárka pre oblasť zdravia Vassiliou vyzýva členské štáty, aby prijali efektívne antikrízové riešenia, nie len bezhlavo škrtali v rezortoch zdravotníctva.
Slovensko v EP 16-02-2009

Komisia zacieli na „neprípustné“ rozdiely v zdravotníctve

Medzi členskými štátmy existujú obrovské rozdiely v zdravotnom stave populácie. Komsia chce do konca roka zverejniť "policy paper" (oznámenie), ako nelichotivé diparity zmierniť.
Slovensko v EP 10-12-2008

Komisia podporí synergiu v boji proti rakovine

Finančná kríza nesmie mať za následok škrty v skríngových programoch na rakovinu, vyhlásila eurokomisárka Androulla Vassiliou. Poslancov EP informovala, že odporúčania Rady z roku 2003 pre oblasť skríningu si zatiaľ neosvojili všetky členské štáty.

EK spustila webstránku “Európa pre pacientov”

Nová kampaň má podporiť záujem verejnosti o zdravotnícke inicatívy Európskej únie.
Zdravotníctvo 17-04-2008

Výrobcovia alkoholu proti alkoholizmu

Výrobcovia alkoholu sa zaviazali šíriť osvetu o rizikách alkoholizmu a z neho prameniaceho sociálneho násilia a zdravotných rizikách. Osveta sa má zamerať aj na najohrozenejšiu vekovú skupinu, na mládež.
Slovensko v EP 10-04-2008

Boj proti rakovine v rozšírenej Únii

V uznesení o boji proti rakovine Parlament upozorňuje na alarmujúce štatistiky týkajúce sa výskytu rakoviny a rozdiely medzi starými a novými členskými štátmi v úmrtnosti na onkologické ochorenia.
Slovensko v EP 02-04-2008

Nová komisárka si posvieti na práva pacientov

Budúca cyperská komisárka pre zdravie chce odblokovať legislatívu o právach pacientov v EÚ a cezhraničných zdravotníckych službách. Povedala to na vypočutí v Európskom parlamente.