TÉMA: udržateľná

Energetika 24-06-2015

Energetická efektívnosť je dôležitá najmä na lokálnej úrovni

Slovensko opäť ožilo podujatiami zameranými na zvyšovanie povedomia o dostupných energetických úsporách a to v rámci týždňa udržateľnej energie, ktorý každoročne organizuje Európska komisia.
Energetika 20-10-2010

Elektrická energia: hrozí boj o vodu

Problém súvislosti medzi rastúcim dopytom po elektrickej energii a nedostatkom vody si začína všímať aj Európa. Obavy sa týkajú najmä obnoviteľných zdrojov energie a elektromobilov, ktoré by mohli zhoršiť situáciu s dostatkom vody.

Udržateľná sanitácia v krajinách strednej a východnej Európy

Publikácia formuluje nové prístupy k cenovo dostupnému zabezpečeniu čistenia odpadových vôd na potrebnej kvalitatívnej úrovni pre všetky obce a subjekty v území. Zostavenie publikácie podporilo Globálne Partnerstvo pre vodu pre strednú a východnú Európu (GWP CEE).
Slovensko v EP 22-06-2006

Smerom k udržateľnej spoločnej európskej energetickej politike

Dostupnosť energie je predpokladom ekonomického rastu a blahobytu modernej spoločnosti. Autor sa zamýšľa nad rôznymi aspektmi európskej energetickej politiky.