TÉMA: trh prace

Budúcnosť EÚ 03-05-2012

Emigračné výzvy krajín strednej a východnej Európy

Migračné toky sa začínajú v Európe obracať. Spolu s rastom ekonomiky a pracovných príležitostí sa pomaly otáčajú smerom do krajín strednej a východnej Európy, tvrdí súkromné americké výskumné centrum Stratfor.
Rovnosť šancí 09-01-2006

Ženy na trhu práce

Analýza sa zaoberá skutočnosťou, že priepasť medzi mužmi a ženami na trhu práce je aj naďalej veľká vo všetkých krajinách Európskej únie, zamestnanosť žien je vo všeobecnosti nižšia, ženy sú nezamestnané dlhší čas než muži, sú slabšie platené a ich pracovné miesta sú neistejšie. Ako danú situáciu riešiť?
Fosílne palivá 06-09-2005

Boj Evropské unie proti diskriminaci

Diskriminácia občanov nie je iba prekážkou ekonomického rozvoja Európskej únie, ale ohrozuje aj jej sociálnu súdržnosť. Poškodzuje tiež ciele Európskej stratégie zamestnanosti, medzi ktoré patrí rozvoj "trhu práce priaznivého pre sociálnu integráciu" a podpora "starších pracujúcich s cieľom zvýšiť ich podiel na počtu pracovných síl".
Rovnosť šancí 19-11-2004

Diskriminácia Rómov na trhu práce

Autorka sa v analýze venuje problematike diskriminácie rómskeho obyvateľstva na slovenskom trhu práce a porovnáva ju so situáciou uplatňovania sa národnostných a etnických menšín na celoeurópskom pracovnom trhu.
Podnikanie 09-09-2004

Živnostníci – podnikanie v EÚ

Služby v inom členskom štáte, napr. v Nemecku môžu byť poskytované na základe slovenského živnostenského oprávnenia. Poskytovanie služieb má však mať dočasný charakter.
Fosílne palivá 16-07-2004

Soudobé trendy v evropské politice zaměstnanosti – flexibilní formy práce a pracovní doby

Analýza hovorí o nových formách organizácie pracovného času, ktoré sa v Európskej únii presadzujú. Hodnotí ich z pohľadu možnosti zlepšenia postavenie Európy v globálnej konkurencii.
Fosílne palivá 24-03-2004

Zaměstnání v rozšířené EU – Španělsko

Analýza sa zaoberá vývojom stanoviska Španielska k otvoreniu trhu práce po rozšírení EÚ pre občanov pristupujúcich krajín. Zároveň sa zaoberá celkovou situáciou na britskom trhu práce a možnosťami získať prácu v Španielsku.
Fosílne palivá 22-03-2004

Jak bude po vstupu do EU otevřen irský pracovní trh?

Analýza sa zaoberá situáciou na írskom trhu práce a postojom Írska k otázke voľného pohybu pracovných síl pre občanov pristupujúcich krajín po rozšírení EÚ.