TÉMA: trh prace

Podnikanie 21-09-2017

Café Európa: Ako vyrovnať platy medzi východom a západom?

Slovensko síce chce patriť do „jadra“ Európskej únie, no čo sa týka výšky platov, patríme k periférii.
Pieyre-Alexandre Anglade
Budúcnosť EÚ 19-09-2017

Francúzsky poslanec: Macron nie je populista

Ak sa nezmení režim vyslaných pracovníkov, populizmus narastie, hovorí pre EurActiv.sk podpredseda európskeho výboru v Národnom zhromaždení PIEYRE-ALEXANDRE ANGLADE.
Slovensko v EP 11-01-2017

Aktívne starnutie: Nevyužitý potenciál starších ľudí

Fakt, že spoločnosť starne znamená pre verejné politiky obrovskú výzvu. Slovensko bude mať do roku 2050 najstaršiu populáciu v EÚ, koncept aktívneho starnutia je u však nás stále skôr na papieri.
Podnikanie 02-12-2016

Smernica o vyslaných pracovníkoch: europarlament hľadá kompromis

Európsky parlament sa pokúsi nájsť kompromis medzi novými a starými členskými krajinami v revízii smernice o vysielaných pracovníkoch.
Podnikanie 06-10-2016

Únia flirtuje so sociálnymi politikami, naráža na kompetencie

Zatiaľ nie je jasné, čo bude obsahom „Európskeho piliera sociálnych práv" a ani aká bude jeho záväznosť. Slovensko inciatívu víta.
Budúcnosť EÚ 03-05-2012

Emigračné výzvy krajín strednej a východnej Európy

Migračné toky sa začínajú v Európe obracať. Spolu s rastom ekonomiky a pracovných príležitostí sa pomaly otáčajú smerom do krajín strednej a východnej Európy, tvrdí súkromné americké výskumné centrum Stratfor.
Podnikanie 08-07-2011

Bulharsko a Rumunsko žiadajú plný prístup na trh práce EÚ

Bulharská a rumunská vláda požiadali Európsku komisiu o pomoc pri sprístupnení trhu práce EÚ pre svojich občanov od roku 2012. Oznámila to bulharská internetová stránka Mediapool.
Podnikanie 12-05-2008

Ohrozený druh: Technickí inžinieri

Nemecko zápasí s vážnym nedostatkom technických inžinierov. Podľa expertov to môže vážne poškodiť budúci rast najväčšej európskej ekonomiky. Na Slovensku je situácia podobná.
Ekonomika 09-01-2008

Sarkozy: Francúzi musia pracovať dlhšie

Francúzsky prezident presadzuje reformy na naštartovanie hospodárskeho rastu. Výkonnosť ekonomiky by sa mala merať po novom.
Rovnosť šancí 11-06-2007

Pracovný a súkromný život – u žien rovnováha nefunguje

Aj vo vyspelých krajinách sú ženy tými, kto nesie na svojich pleciach hlavné bremeno vyvažovania pracovného života so súkromným. Diskutovalo sa o tom počas jedného z podujatí tohtoročného Týždňa zamestnanosti.
Veda a inovácie 08-06-2007

Flexikurita – nie vždy znamená to isté

Prenesenie severského konceptu flexikurity do iných členských štátov EÚ nebude fungovať, ak nebudú zohľadnené národné trhy práce a ich sociálne tradície. Tvrdí to Komisia, ktorá vyhlásila, že neskôr v priebehu tohto mesiaca odporučí rôzne cesty k reforme.
Mobilita 07-06-2007

Neobsadené pracovné miesta v EÚ imigrantom?

Portugalsko, nadchádzajúca predsednícka krajina EÚ, sa vyjadrilo, že bude tlačiť na „realistický“ prístup k legálnej migrácii. mal by brať do úvahy sociálnu inklúziu, ale aj prísne hraničné kontroly. Migrácia tak môže pomôcť prekonať krízu nedostatku pracovníkov.
Sociálna politika 06-06-2007

Spory okolo flexikurity

V čase, keď Komisia robí posledné úpravy textu oznámenia o "flexikurite", sociálni partneri naďalej ostávajú v patovej situácii, týkajúcej sa reformy trhu práce v EÚ. EurActiv sa pýtal reprezentantov menších priemyselných skupín, zamestnávateľských organizácií a obchodných únií, aby sa podelili so svojimi názormi na túto problematiku.
Ekonomika 05-06-2007

Časovaná bomba nedostatku pracovnej sily v EÚ

Hoci Komisia predpovedá, že v rokoch 2007-2008 bude vytvorených okolo 5,5 milióna nových pracovných miest, lídri EÚ čelia odlišnej výzve – nájsť pracovníkov, ktorí by obsadili voľné miesta.
Ekonomika 26-10-2006

V Európe je najlepšia ponuka pracovnej sily

Nedostatky kvalifikácie a zručností sa nezdajú byť tým najpálčivejším problémom európskych trhov práce. Naznačuje to globálny prieskum, ktorý tiež tvrdí, že nadbytok kvalifikovaných pracovníkov môže tiež naznačovať nedostatočnú ponuku pracovných miest.
Ekonomika 10-10-2006

Problémy s fungovaním jednotného trhu

Napriek dvadsaťročnej existencii politík, ktorých cieľom je dokončenie jednotného trhu, väčšina Európanov naďalej nielen pracuje, ale aj nakupuje a investuje výlučne vo svojej krajine.
Mobilita 06-10-2006

Otvoríme trh práce Bulharom a Rumunom

Ministerstvo zahraničných vecí a ministerstvo práce predložili do vlády na pripomienkové konanie materiál, ktorý hodnotí alternatívy prístupu k bulharskej a rumunskej pracovnej sile po vstupe oboch krajín do EÚ. Celkovo vyznieva v prospech otvorenia nášho trhu práce.
Mobilita 19-09-2006

Holandsko čiastočne otvára trh práce

Holandská vláda sa rozhodla otvoriť pre pracovníkov z nových členských krajín EÚ 16 sektorov trhu práce.
Veda a inovácie 22-06-2006

Dáni pôjdu do dôchodku neskôr

Dánsko, jeden zo šampiónov napĺňania Lisabonskej agendy, zvýši vek odchodu do dôchodku o dva roky. Plán je súčasťou snahy o zvýšenie celkovej miery zamestnanosti, čo má pomôcť financovať systém sociálnej ochrany.
Mobilita 15-06-2006

Komisár Špidla: Európanom chýba mobilita

V exkluzívnom interview pre EurActiv zvýraznil komisár pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Vladimír Špidla výzvy a príležitosti práce v inej krajine EÚ.
Mobilita 22-05-2006

Nové členské štáty trápi nezamestnanosť

Nezamestnanosť je kľúčovým problémom verejnej politiky a lisabonská agenda zatiaľ nebola v nových členských štátoch dostatočnou vzpruhou.
Sociálna politika 19-05-2006

Experti o trhu práce EÚ

Kde by mali byť priority politiky EÚ k trhu práce? Môže byť dánsky model „flexikurity“ exportovaný? Ako sa dá spojiť flexibilita a sociálna bezpečnosť? Tieto otázky a ďalšie boli predmetom diskusií panelu expertov počas Týždňa zamestnanosti.
Slovensko v EP 24-04-2006

Rakúsko trh práce neotvorí

Rakúsky vicekancelár Hubert Gorbach minulý týždeň vo štvrtok oznámil, že rakúsky trh práce ostane uzavretý pre pracovníkov z EÚ-8 aj po 1. máji 2007.
Podnikanie 24-04-2006

Slovensko nepoužilo fondy EÚ na prilákanie investície Peugeot

Európska komisia tvrdí, že Slovensko nepoužilo zdroje z fondov EÚ aby prilákalo investíciu francúzskej automobilky Peugeot.