TÉMA: susedstvo

Európa dnes 04-09-2015

Slovensko má ďalšiu vysokopostavenú euroúradníčku

Katarína Mathernová sa stala zástupkyňou generálneho riaditeľa zodpovedného za susedskú politiku a rozširovanie EÚ.
Vzdelávanie 05-03-2013

Sieť eTwinning sa rozšírila na východ

Školská sieť pre spoluprácu žiakov a učiteľov sa rozšírila o partnerov v piatich krajinách európskeho susedstva. Rozpočet na eTwinning Plus je 834 tisíc eur.
Vzdelávanie 06-07-2011

Únia podporí vysoké školy v susedných krajinách

Európska komisia chce zvýšiť podporu vyššieho vzdelávania za hranicami Únie. Na projekty v krajinách európskeho susedstva a v Rusku pôjde 47 miliónov eur.
Budúcnosť EÚ 02-06-2011

Arabská jar a úlohy pre Európu

Až dosiaľ si Západ s niekoľkými málo výnimkami vydržiaval dve zreteľné komunity zahranično-politických špecialistov: komunitu orientovanú na rozvoj a komunitu orientovanú na demokraciu. Vo väčšine prípadov spolu tieto skupiny majú spoločné len málo alebo vôbec nič: špecialisti na rozvoj nemali problém s diktatúrami ani demokraciami, keďže boli presvedčení, že prosperitu možno najlepšie vytvoriť tak, že sa sústredíme výlučne na ekonomické otázky a inštitúcie.
Slovensko v EP 26-05-2011

Únia dá svojim susedom viac peňazí na demokratické reformy

Viac peňazí pre viac reforiem. Tak by sa dal charakterizovať plán, ktorý včera (25. mája) predstavila Komisia v reakcii na demokratizačné úsilie obyvateľov východnej Európy a arabských krajín.

Boj o európske susedstvo

Vplyv EÚ na jej širšie susedstvo v niektorých regiónoch slabne. V iných zase ponúka nevyužitý potenciál, tvrdí Richard Youngs zo španielskeho think-tanku.

Západ posilní vzťahy s východnými krajinami

Predstavitelia NATO po tom, čo sa vyslovili za opätovný dialóg s Ruskom, potvrdili, že Ukrajina a Gruzínsku majú šancu pripojiť sa k Aliancii. Posilnené vzťahy s východnými susedskými krajinami prisľúbila aj EÚ prostredníctvom novej iniciatívy "Východné partnerstvo."

Spoločné susedstvo EÚ – Rusko

Olena Prystayko skúma veľmi odlišné politiky, postoje a prístupy EÚ a Ruska ku susedným krajinám. Konflikt v Gruzínsku ukázal, že pre Rusko je postsovietsky priestor hlavnou prioritou. Ako budú ostatní členovia ESP reagovať na asertívnejšie Rusko? Akú úlohu by mohla a mala v tomto regióne zohrať EÚ?

EÚ poskytne susedom extra podporu

Komisia dnes odštartuje nový program, ktorého cieľom je zvýšiť objem investícií v krajinách, ktoré na juhu a východe susedia s EÚ. Projekty sa zamerajú na oblasť dopravy, energetiky a životného prostredia.

Strategický rámec východnej politiky EÚ: hľadá sa nový prístup

Autor sa okrem iného pýta – akú zahraničnú politiku má EÚ smerom na východ, ak neponúka rozšírenie? Má vôbec nejakú?
16-02-2006

Podpora demokracie prostredníctvom občianskej spoločnosti

Analýza tvrdí, že občianska spoločnosť by mala patriť na čelo priorít EÚ pri podpore demokracie u východných susedov Únie. Vyzýva k strategickému a diferencovanému prístupu, cielenému podľa stupňa demokratizácie jednotlivých krajín.

Bělorusko: nový soused Evropské unie

Analýza sa zaoberá vývojom politickej situácie v Bielorusku, predovšetkým v súvislosti s blížiacimi sa parlamentnými voľbami v tejto krajine a snahami opozície o odstránenie režimu prezidenta Lukašenka, obviňovaného z autoritatívnych praktík. Autor venuje pozornosť aj vzťahom Bieloruska s Ruskom, ktoré majú pre vývoj v tejto krajine kľúčový charakter.