TÉMA: starnutie

Slovensko v EP 02-10-2015

Europoslanci vyzývajú, aby EÚ viac chránila seniorov

Slovenský europoslanec Eduard Kukan by chcel, aby predsudky a stereotypy nekládli seniorom v Európe prekážky.
Slovensko v EP 10-09-2015

Kukan hodnotil Európsky rok aktívneho starnutia

Plénum Európskeho parlamemtu schválilo správu slovenského poslanca hodnotiacu Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012.
Budúcnosť EÚ 06-08-2013

Smerujeme ku gerontokracii?

Západná Európa bude musieť hľadať politiky spravodlivé k súčasným aj budúcim generáciám ak sa má vyhnúť „smrtonosnej pasci“.
Slovensko v EP 09-11-2012

Neveďalová: Musíme naučiť ľudí učiť sa

Udržať seniorov aktívnych musí pomôcť celoživotné vzdelávanie, zhodli sa účastníci panelovej diksusie konferencie o aktívnom starnutí a medzigeneračnej solidarite.
Slovensko v EP 09-11-2012

Bauer: Ak sa budú mať zle seniori, utrpí celá spoločnosť

Demografické trendy hovoria, že ak sa nezačne s prípravou na starnutie obyvateľstva hneď, neskôr to bude mimoriadne ťažké, povedala europoslankyňa Edit Bauer na konferencii o aktívnom starnutí a medzigeneračnej solidarite.
Podnikanie 02-03-2012

Nové európske partnerstvá majú úrychliť inovácie

Komisia chce dosiahnuť inovačné ciele stratégie Európa 2020 aj prostredníctvom tzv. európskych partnerstiev. Tento týždeň navrhla nové inovačné partnerstvá pre surovinovú udržateľnosť a produktivitu poľnohospodárstva. Zároveň schválila akčný plán partnerstva pre aktívne a zdravé starnutie.
Podnikanie 17-02-2012

Starnúca populácia: Niet sa čoho báť, len strachu samotného

Švédsky premiér nedávno vyhlásil, že v budúcnosti Švédi možno budú musieť pracovať, kým nedosiahnu 75 rokov. V Európe začínajú panovať obavy z výrazne starnúcej populácie. Demograf Andreas Edel poukazuje na to, že sa treba pozrieť na svetlé stránky dlhšieho života.
Slovensko v EP 13-10-2011

Európa sa musí naučiť ako zostarnúť

Cieľom budúceho Európskeho roku aktívneho starnutia je zmeniť rétoriku hrozby starnutia obyvateľstva na príležitosť pre všetkých.
Slovensko v EP 20-09-2011

Ženy v preddôchodkovom veku sú skryté

V televízii je prakticky nemožné vidieť ľudí nad 50 rokov, uviedla pri predstavovaní správy o situácii žien v preddôchodkovom veku europoslankyňa Edit Bauer.

Zbytočné úkony a liečba odpčerpávajú v EÚ zdroje na zdravotníctvo

Analýzy ukazujú, že doktori predpisujú príliš veľa liekov a vykonávajú zbytočné chirurgické zákroky, čo odčerpáva investície do inovácií v zdravotnej starostlivosti.
Sociálna politika 26-11-2010

Silná povojnová generácia ide pomaly do dôchodku

Časť silnej povojnovej generácie pôjde budúci rok do dôchodku. Nastane tak veľký demografický obrat, ktorý zmení európske trhy práce na najbližších 20 rokov. Okrem toho sa ešte viac prehĺbi nedostatok zručností, čo už teraz patrí medzi vážne problémy podnikov.
Vzdelávanie 19-04-2010

EÚ spoločne proti chorobám vyššieho veku

Výskumníci z celej Európy sa stretli minulý týždeň v Švédsku, aby vytvorili novú európsku stratégiu boja proti neurodegeneratívnym chorobám ako Alzheimer či Parkinson.
Európa 2020 19-02-2010

Lieky proti starnutiu?

Autor skúma možnosti vyváženia demografických zmien vo vyspelých krajinách - starnutia obyvateľstva - a ich ekonomických dôsledkov.
Klíma 27-08-2008

Starý kontinent zostarne

Starnutie obyvateľstva je podobnou hrozbou ako klimatické zmeny a rovnako veľkou výzvou ako globalizácia, tvrdí Európska komisia.
Veda a inovácie 25-03-2008

Vedci nám starnú

Starnutie obyvateľstva zasahuje aj komunitu vedcov a výskumníkov. Údaje Eurostatu ukazujú, že môže dokonca ohroziť inovačný potenciál EÚ.
Slovensko v EP 26-02-2008

Ako zdvihnúť demografickú krivku

Škôlky, daňové úľavy pre zamestnávateľov, dôchodkové bonusy, práca do vysokého veku či riadená imigrácia. Aj týmito spôsobmi navrhuje EP riešiť starnutie európskej populácie. Čo si myslia slovenskí europoslanci?
Regionálny rozvoj 12-12-2007

Equal: predvídať zmeny a adaptovať sa

Cieľom tematickej konferencie o Equal v Aténach bolo sprostredkovať hlavné výsledky, skúsenosti a poznatky z piliéra IS Equal „Adaptabilita“ európskym, národným a regionálnym aktérom, špecificky tým, ktorí sa podieľajú na implementácii nového Európskeho sociálneho fondu.
Mobilita 10-10-2007

Experti: Aj ekonomicky výhodná migrácia je len krátkodobým riešením

8. októbra 2007 bola v centre pozornosti Parlamentu politika migrácie EÚ, predovšetkým jej aspekty súvisiace so zamestnávaním. Experti okrem iného tvrdia, že ekonomicky aktívni imigranti prispievajú do sociálneho systému viac, ako z neho prijímajú.

EÚ chce čeliť starnutiu pomocou informačných technológií

EÚ plánuje v budúcom roku odštartovať výskumný projekt, ktorý by mal zlepšiť kvalitu života starších ľudí.
Sociálna politika 22-06-2007

Svetová banka nás varuje pred starnutím

Starnúca populácia vyžaduje reformy dôchodkového systému a zdravotníctva, inak hrozia krajinám strednej a východnej Európy a bývalého Sovietskeho zväzu dlhodobé fiškálne problémy, upozorňuje Svetová banka.
Regionálny rozvoj 25-05-2007

Západonemeckí dôchodcovia tiahnu na Východ

Tisíce dôchodcov zo starých spolkových republík sa sťahuje do Saska, v ktorom od 1990 poklesol počet obyvateľov o 11,5%. Demografická situácia nie je v nových spolkových krajinách priaznivá.
Veda a inovácie 11-05-2007

Podpora rodiny ako nástroj Lisabonskej stratégie

Komisia nalieha na uskutočnenie krokov v oblasti podpory rodín s deťmi. Cieľom je, aby mohli mať európski manželia toľko detí, koľko chcú. Zároveň je potrebné, aby sa mohli súčasne venovať svojim profesiám. Od takejto politiky sa očakáva, že pomôže v boji proti starnutiu populácie a v neposlednom rade bude stimulom pre napĺňanie cieľov Lisabonskej stratégie.
Ekonomika 04-05-2007

Brusel varuje eurozónu pred rizikami demografického vývoja

Eurozóna je v súčasnosti na vrchole svojho rastu. Vlády musia tieto dobré časy využiť na konsolidáciu verejných financií a uskutočnenie štrukturálnych reforiem, ktoré pomôžu čeliť problémom plynúcim zo starnutia populácie. Takéto varovanie vyjadrila Komisia vo svojej pravidelnej výročnej správe o ekonomike.
Zdravotníctvo 03-11-2006

Starneme – čo s tým?

12. október zverejnila EK oznámenie venované vývoju populácie. V ňom navrhuje zneškodniť časovanú demografickú bombu. Koncom októbra už zasadli odborníci na spoločnom demografickom fóre.