TÉMA: skoly

Veda a inovácie 08-07-2015

Minister školstva chce uľahčiť návrat odborníkov zo zahraničia

Vláda SR dnes prerokuje podpornú schému, ktorá by mala motivovať na návrat do vlasti mladých odborníkov aj etablovaných expertov so sieťou kontaktov v zahraničí.
Podnikanie 24-03-2015

Slovensko si nemôže dovoliť strácať ľudský kapitál

Pracovná mobilita je pre Slovensko príležitosťou, treba ale zabezpečiť, aby nebola jednosmerná. Pomôcť môže spolupráce štátnych aj neštátnych subjektov, zhodli sa diskutujúci na podujatí EU Stakeholder Brunch.
Veda a inovácie 28-01-2015

Univerzity varujú, že investičný plán zhorší financovanie vedy

Junckerov investičný balíček bude časť prostriedkov na vytvorenie pákového efektu čerpať aj z programu Horizont 2020. Proti tomu sa postavili vedecké organizácie najmä na Britských ostrovoch.
Podnikanie 25-07-2013

Študenti si vyberajú odbory s vysokou nezamestnanosťou

Ministri krajín EÚ zodpovední za výskum diskutovali s odborníkmi o tom, aké zručnosti sú potrebné, aby sa zaistila konkurencieschopnosť Únie. Oddelené svety vzdelávania a pracovného trhu je potrebné užšie prepojiť.
Vzdelávanie 17-07-2013

EÚ viac podporí globálnu spoluprácu univerzít

EK chce pomôcť školám z Únie presadiť sa na medzinárodnom poli v snahe zabezpečiť, aby Európa zostala pre študentov tou najatraktívnejšou destináciou. Na podporu medzinárodných výmen študentov a zvýšenú spoluprácu s partnermi vo svete má ročne smerovať 400 miliónov eur.
Európa 2020 19-06-2013

Pripravme vyučujúcich na vyučovanie, odkazujú odborníci

Skupina EÚ na vysokej úrovni pre modernizáciu VŠ vzdelávania sformulovala odporúčania, ktoré podľa komisárky Vassiliou nevyžadujú nutne veľké dodatočné výdavky. Podporuje najmä návrh, aby všetci pedagógovia prešli certifikovanou odbornou prípravou.

Zelená škola vstupuje do 9. ročníka

Najväčší vzdelávací ekoprogram, ktorý pôsobí v 53 krajinách sveta, spustil registráciu škôl do ďalšieho ročníka. Prioritou je aktívne zapojenie žiakov. Školy môžu získať medzinárodný certifikát i finančnú podporu na svoje projekty.
InzerciaKomerčný obsah
Energetika 10-05-2013

Stredná priemyselná škola v Komárne víťazom Play Energy v Ríme

Predseda predstavenstva spoločnosti Enel Andrea Colombo a generálny riaditeľ Fulvio Conti vyhlásili s Erosom Ramazzottim víťazov súťaže Play Energy 2012. 465.000 študentov z Talianska a 8 ďalších štátov sa zúčastnilo na udalosti s 2.520 projektmi o inteligentnom využívaní energie.
Regionálny rozvoj 12-04-2013

Školu predčasne opúšťa takmer 13 % mladých Európanov

Minulý rok väčšina krajín pokročila v dosahovaní cieľov stratégie Európa 2020 v oblasti vzdelávania. V EÚ sa medziročne znížil počet mladých, ktorí ukončia predčasne školskú dochádzku pod 13 %. Slovensko cieľ spĺňa aj keď sa oproti minulému roku zhoršilo.
Fosílne palivá 05-04-2013

Kvalitu škôl možno porovnať na Slovensku i globálne

Zatiaľ čo inštitút INEKO porovnával základné a stredné školy na Slovensku podľa výsledkov z maturity či nezamestnanosti absolventov, vďaka novému nástroju OECD si školy onedlho budú môcť porovnať schopnosti svojich žiakov v matematike i vedeckých predmetoch v globálnom meradle.
Veda a inovácie 21-03-2013

Rozpočty na vzdelávanie sú v krajinách EÚ pod tlakom

Štúdia EK posudzovala vplyv hospodárskej krízy na financovanie vzdelávanie v krajinách EÚ. V ôsmich štátoch došlo k poklesu, v piatich k navýšeniu. Trend výdavkov v ostatných krajinách bol nestabilný a kolísal. V podiele výdavkov na platy učiteľov bolo Slovensko na chvoste.
Veda a inovácie 15-03-2013

Slovenskí školáci sa podieľali na najlepších cezhraničných projektoch

V Lisabone sa udeľovali ceny eTwinning za najlepšie cezhraničné projekty partnerských škôl. Na hlavnom víťaznom projekte virtuálneho postapokalyptického sveta sa podieľala aj škola zo Slovenska.
Vzdelávanie 05-03-2013

Sieť eTwinning sa rozšírila na východ

Školská sieť pre spoluprácu žiakov a učiteľov sa rozšírila o partnerov v piatich krajinách európskeho susedstva. Rozpočet na eTwinning Plus je 834 tisíc eur.
Vzdelávanie 22-02-2013

Írske predsedníctvo bojuje proti homofóbii na školách

Írske predsedníctvo v Rade EÚ spoluorganizovalo dosiaľ prvú konferenciu o homofóbnom a transfóbnom šikanovaní v školách. Poukázalo tým na potrebu vytvoriť bezpečnejšie a viac inkluzívne vzdelávacie prostredie pre LGBT mládež.

IKT a kreativita v školách sú vzájomne prepojené

Odborníci na vzdelávanie i legislatívci začiatkom tohto týždňa v Európskom parlamente diskutovali o úlohe informačných a komunikačných technológií (IKT) vo vzdelávaní.

IKT a kreativita v školách sú vzájomne prepojené

Odborníci na vzdelávanie i legislatívci začiatkom tohto týždňa v Európskom parlamente diskutovali o úlohe informačných a komunikačných technológií (IKT) vo vzdelávaní.
Fosílne palivá 17-12-2012

Nové hodnotenie univerzít v Európe predstavia už onedlho

Päťsto univerzít z celej Európy by sa malo zapojiť do nového systému medzinárodnej klasifikácie vysokých škôl, ktorý Európska komisia podporuje sumou 2 milióny eur.
InzerciaKomerčný obsah
Energetika 29-10-2012

Slovenské elektrárne ocenili kreatívne žiacke projekty

Bratislava, 29. október 2012 – Šiesty ročník medzinárodnej výchovno-vzdelávacej súťaže Play Energy, zameranej na kreatívne riešenia tém z oblasti energetiky, už pozná svojich víťazov. Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel, na slávnostnom odovzdávaní cien v bratislavskom divadle Aréna vyhlásili víťazov základných a stredných škôl.
Vzdelávanie 25-09-2012

Školy začínajú s cudzími jazykmi čoraz skôr

Deti v EÚ začínajú s jazykmi v čoraz útlejšom veku. Prvenstvo si zachováva angličtina. Počet vyučovacích hodín cudzích jazykov je stále pomerne nízky v porovnaní s inými predmetmi.
Vzdelávanie 18-09-2012

Krajiny EÚ majú skvalitniť svoje vysokoškolské vzdelávanie

Nová skupina na vysokej úrovni má za úlohu uskutočniť komplexnú revíziu vysokoškolského systému s cieľom zvýšiť kvalitu výučby.
Vzdelávanie 12-09-2012

Výzvou pre vzdelávanie je zvyšujúci sa vek učiteľov

OECD upozornila, že veľkým problémom vzdelávania v Európe je neustále sa zvyšujúci vek učiteľov. Výdavky skúmaných členských štátov EÚ na študenta sú nižšie ako priemer OECD, v prípade Slovenska najnižšie spomedzi krajín V4.
Vzdelávanie 10-09-2012

Najvyššie školné v Európe je v Anglicku

Nová správa Európskej komisie potvrdzuje veľké rozdiely v nákladoch na vysokoškolské vzdelávanie a v poskytovaní podpory pre študentov v jednotlivých krajinách. Študenti si môžu porovnať výdavky na vzdelávanie v rôznych európskych štátoch.
Fosílne palivá 07-09-2012

Rozvoj Európy brzdí aj negramotnosť

Podľa odborníkov musí Únia zásadne zmeniť prístup k zlepšovaniu úrovne gramotnosti. Čítať a písať nevie takmer 75 miliónov dospelých Európanov a takmer každý piaty žiak. V správe predstavili úspešné projekty, vrátane slovenského, a vyvracajú mýty o ne/gramotnosti.
Vzdelávanie 05-09-2012

Komisia odporúča uznávať aj mimoškolské zručnosti

EK nalieha na členské štáty, aby uznávali aj zručnosti získané mimo školy a univerzity, napr. na pracovisku či cez internet.