TÉMA: šancí

Podnikanie 27-11-2014

Nemecko zavádza rodové kvóty do firiem

Dozorné rady asi stovky nemeckých firiem kótovaných na burze budú obsadzované s 30 % kvótami pre obsadenie ženami.
Rovnosť šancí 30-09-2008

V Paríži sa hovorilo o diskriminácii

V Paríži sa uskutočnil druhý výročný Európsky summit rovnosti príležitostí. Diskutovalo sa o stratégii EÚ pre boj proti diskriminácii. Podľa prieskumu Eurobarometra, Európania pokladajú za najčastejšie príčiny diskriminácie sexuálnu orientáciu, zdravotné postihnutie, náboženské vyznanie a vek.

Koniec diskriminácie na letiskách

Podľa nových nariadení Európskej komisie budú musieť európski leteckí dopravcovia a letiská telesne postihnutým pasažierom zabezpečiť možnosť využiť všetky výhody leteckej dopravy bezplatne tak, aby ich mohli využívať ako nehendikepovaní pasažieri. Samozrejmosťou sa stane bezplatná preprava invalidného vozíka, či slepeckého vodiaceho psa.

Taliansko odmieta obvinenia z rasizmu

Vláda v Ríme včera poprela obvinenia z rasizmu, ktoré vyslovili európski poslanci v súvislosti s úmyslom ministra vnútra zbierať odtlačky prstov rómskych obyvateľov. Európska komisia zatiaľ nezaujala stanovisko, chce viac informácií.
Fosílne palivá 26-07-2007

EÚ smeruje k dohode o práci na dobu určitú

Po štvrťstoročí diskusií je dohoda o smernici regulujúcej prácu na dobu určitú „na spadnutie“. Veľká Británia totiž zmiernila svoju pozíciu, keď akceptovala princíp rovného zaobchádzania pri zamestnancoch na dobu určitú výmenou za liberalizáciu tohto sektora.
Slovensko v EP 27-04-2007

Parlament: homofóbia nemá miesto v Únii

Ako reakcia na vyhlásenie poľských vládnych predstaviteľov proti homosexuálom schválil EP už druhé uznesenie o homofóbii v Európe. Proti rozprave, aj proti uzneseniu boli UEN a EPP-ED.
Rovnosť šancí 25-01-2007

Únia vyhlasuje boj proti diskriminácii

V snahe podporiť rovnosť medzi ľuďmi vyhlásila Komisia rok 2007 za „Rok rovnakých príležitostí pre všetkých“.
Rovnosť šancí 12-01-2007

Európa by mala mať svojich imámov

Nemecké predsedníctvo EÚ chce zlepšiť integráciu moslimskej populácie európskeho kontinentu, utíšiť nepokoje a úspešne bojovať s „domácim“ terorizmom.
Rovnosť šancí 21-11-2006

S rómskymi deťmi zaobchádzame akoby boli hendikepované

Podľa Správy o xenofóbii a rasizme viacerí z členov EÚ výrazne diskriminujú rómsku menšinu v oblasti vzdelávania.
Regionálny rozvoj 16-06-2006

Iniciatíva Spoločenstva EQUAL s novým webovým dizajnom

Iniciatíva Spoločenstva EQUAL (IS EQUAL) pomáha tvoriť podmienky a priestor pre hľadanie, overenie a uplatňovanie nových prístupov k riešeniu problémov v boji proti všetkým formám diskriminácie a nerovnosti na trhu práce. Iniciatíva dopĺňa vnútroštátne stratégie a ostatné politiky zamestnanosti EÚ.
Rovnosť šancí 26-04-2006

Amsterdam EÚ: Podporte manželstvá gayov!

Vďaka starostovi Amsterdamu sa otázka manželstiev gayov dostala na rokovací stôl EÚ.