TÉMA: rozpočet

euro budget
Ekonomika 05-04-2017

Ako sa zmenil rozpočet Únie za posledných 10 rokov?

Európsky rozpočet prešiel od roku 2007 zásadnými zmenami. Najnovšia štúdia experta v tejto oblasti sumarizuje tento vývoj.
euro
Budúcnosť EÚ 29-03-2017

Ministerstvo financií: Brexit bude Slovensko ročne stáť minimálne 60 miliónov eur

Na odchod Británie z EÚ najviac doplatia Švédi. Scenárov je však niekoľko. Podľa toho najhoršieho by Slovensko mohlo ročne prísť až o 400 miliónov eur.
budget
Ekonomika 09-01-2017

Fiškálny pakt: Ako efektívne sú rozpočtové rady členských štátov?

Slovenská Rada pre rozpočtovú zodpovednosť patrí medzi najvplyvnejšie v Európe. Zaostáva napríklad Nemecko a Luxembursko.
Ekonomika 17-05-2016

Vyššia hodnota za verejné peniaze a kvalitnejší štátny aparát

Podľa hodnotenia Európskej komisie má Slovensko nedostatky vo verejnej správe, ktoré poškodzujú podnikateľské a investičné prostredie, ako aj efektívne rozdeľovanie verejných zdrojov. Ako sa to dá riešiť? Diskutovalo sa na odbornom semniári.
Ekonomika 27-03-2013

Potrebuje eurozóna rozpočet?

Tí, čo navrhnujú, že eurozóna potrebuje fiškálny mechanizmus na absorbciu šokov by skôr mali presadzovať konkrétny mechanizmus pre podskupinu štátov miesto toho, aby preskočili k záveru, že všetky členské štáty by mali veľkú časť svojich daňových príjmov prispievať do rozpočtu eurozóny, píše Daniel Gros.

Rozpočet: Dohodu máme, misia je pred nami

Mimovládne organizácie budú nekompromisne sledovať využívanie prostriedkov z európskeho rozpočtu, píše Markus Trilling z CEE Bankwatch Network.
Ekonomika 19-12-2012

Ťažký rok so sľubným koncom

Finančné trhy eurozóny sú koncom tohto roka v oveľa lepšom stave ako boli koncom minulého roka. To však stojí na očakávaní, že budúci rok dôjde k skutočnému pokroku pri budovaní bankovej únie, píše Daniel Gros z CEPS.
Budúcnosť EÚ 17-10-2012

Rozpočet pre eurozónu?

Pokus britskej vlády využiť potrebu pre ďalšiu integráciu eurozóny v snahe o rozdelenie Únie na časti nemá šancu na úspech, tvrdia Fabian Zuleeg a Janis A. Emmanouilidis.
Budúcnosť EÚ 02-10-2012

Tisíc slov za rozpočet EÚ na obdobie 2014 – 2020

Ak sa Európska rada na plánovom mimoriadnom summite nedohodne na rámci pre rozpočet na obdobie 2014 – 2020 alebo ak Európsky parlament zabráni jeho schváleniu, budúcnosť EÚ sa stane rukojemníkom nestabilného a nezvládnuteľného prostredia. Upozornil bulharský europoslanec Ivailo Kalfin.
Budúcnosť EÚ 29-06-2012

Neinvestovanie do mládeže nás ročne stojí 100 miliárd eur

Členské štáty by v rozpočte EÚ nemali zmraziť alebo okresať tie aktivity, ktoré podporujú autonómiu a práva mládeže v Európe. Podľa predsedu Európskeho mládežníckeho fóra Petra Matjašiča musia myslieť v dlhodobom horizonte.
Budúcnosť EÚ 19-10-2011

Nový rozpočet EÚ: Premárnená príležitosť

Analytik londýnskeho think-tanku Centrum pre európsku reformu podrobuje kritike návrh viacročného finančného rámca Európskej komisie.
Budúcnosť EÚ 14-10-2011

Analýza viacročného finančného rámca 2014 – 2020

Európska komisia 29. júna predložila svoj návrh ďalšieho viacročného finančného rámca, ktorý stanovuje celkové sumy zdrojov, ktoré exekutíva odporúča Európskej únii, aby ich venovala na svoje strategické priority. Vyjednávania postavia EÚ a jej inštitúcie pred významnú výzvu: nájsť dohodu. Lisabonská zmluva totiž zaviedla veľké zmeny, ktoré budú pravdepodobne mať vplyv na rokovania, najmä vzhľadom na relatívne zvýšenie právomocí Európskeho parlamentu.
Ekonomika 12-07-2011

Rozpočet EÚ: štíhly a zelený

Vzhľadom na podstatný nárast financovania klimatických otázok ukazuje podľa Connie Hedegaardovej návrh budúceho rozpočtu EÚ jasný záväzok k udržateľnému rozvoju a premene Európy na nízkouhlíkovú spoločnosť.

Krátkozraké európske škrty v obrane

Po celej Európe sa škrtajú rozpočty a nastupuje nová éra uťahovania opaskov. Ako najľahší terč sa javia výdavky na obranu. Dokonca aj Veľká Británia vedená konzervatívcom Davidom Cameronom sa pripojila k horúčkovitej snahe o oklieštenie výdavkov na obranu.
Ekonomika 18-05-2010

Reforma rozpočtu EÚ

"Kríza a jej dôsledky budú katalyzátorom reforiem a zmien, vrátane komplexnej reformy rozpočtu Európskej únie," uvádza Zborník príspevkov z konferencií a seminárov Národného konventu o Európskej únii 2009.
Ekonomika 18-02-2008

Výhľad makroekonomického vývoja v roku 2008

Slovenská ekonomika bude v roku 2008 podporená dobrou základňou pre dlhodobý rast, a pritom bude konfrontovaná s finálnou fázou príprav na prijatie spoločnej európskej meny s dosahom sprísnených regulačných opatrení vlády.
Budúcnosť EÚ 23-06-2005

Quo vadis, Európa?

Na pozadí neúspešného summitu EÚ 16. a 17. júna 2005 hodnotí autor úlohy, ktoré stoja pred britským predsedníctvom, ale aj hlbšie zmeny prebiehajúce v procese európskej integrácie.
Budúcnosť EÚ 13-10-2004

Nová rozpočtová perspektiva – velké klubko sporů a zájmů

Analýza hodnotí prebiehajúcu debatu o finančnej perspektíve na roku 2007 až 2013, ako aj záujmy jednotlivých aktérov šance ich naplnenia.
Daňová politika 09-07-2004

Demontáž sociálneho modelu Európy?

Autor hodnotí vývoj sociálneho systému v krajinách Európskej únie. Témou sa zaoberá hlavne z perspektívy nových členských krajín, ktorých hospodárska politika stojí na lákaní zahraničných investorov.
Ekonomika 20-04-2004

Prvotný rámec pre diskusiu o nasledujúcej finančnej perspektíve

V decembri sa začali prvé kroky v diskusii o podobe nasledujúcej finančnej perspektíve EÚ na roky 2007-2013. Analýza sa venuje hlavným aktérom doterajšej diskusie a rámcom pre diskusiu.
Budúcnosť EÚ 26-01-2004

Pakt rastu a stability – ďalšie kolo v súboji Komisia verzus Rada?

Rozhodnutie Európskej komisie riešiť súdnou cestou spor o (ne)plnení Paktu rastu a stability niektorými štátmi eurozóny vyvolal značnú pozornosť. Existujú právne a politické mechanizmy, ktorými by Európska komisia mohla dosiahnuť svojich cieľov. Je čisto právny model riešenia riskantný?
Budúcnosť EÚ 07-10-2003

V najbližších rokoch treba čakať politický rozruch a nestále koalície

Autor verí, že nové členské krajiny pravdepodobne nevytvoria nový hlasovací "východný blok". Predpokladá, že vo väčšine otázok bude každá krajina bojovať sama za seba, premenlivé koalície sa budú tvoriť vždy podľa aktuálne prerokovávanej otázky.