TÉMA: obranná a bezpečnostná politika

Slovenská republika a spoločná zahraničná a bezpečnostná politika Európskej únie

Autor analyzuje postoj Slovenska k obrannej integrácii v rámci Európskej únie, aj vo svetle jeho transatlantických vzťahov. Pozerá sa tiež na priority SR pri tvorbe bezpečnostnej stratégie SR.