TÉMA: mladi

Slovensko v EP 20-06-2017

Neplatené stáže: Skúsenosť či zneužívanie?

Len 134 zo 750 poslancov Európskeho parlamentu podpísalo manifest za úplné zrušenie neplatených stáží. Väčšina slovenských europoslancov svoj podpis nedoručilo.
Veda a inovácie 06-06-2017

Program Erasmus oslavuje 30. výročie. Aké úspechy priniesol? (INFOGRAFIKA)

Najúspešnejší program Európskej únie využilo už viac ako 9 miliónov mladých Európanov.

Európsky zbor solidarity: 340 miliónov pre 100 tisíc mladých

EK prepája princípy solidarity so získavaním nových zručností. Prihlasovať sa môžu mladí vo veku od 18 do 30 rokov.
Budúcnosť EÚ 09-11-2016

Timmermans: Európsky projekt môže zlyhať

Podľa Fransa Timmermansa je európsky sociálny kontrakt prelomený, sociálna mobilita je vecou minulosti, a mladých ľudí sme sklamali. Európu ste vyzvali na obnovenie záväzkov, a solidaritu. Prečo ste sa však, v názve vašej knihy, rozhodli použiť slovo „bratstvo“? Victor Hugo definoval bratstvo ako...
Podnikanie 22-09-2015

Prekvalifikovanosť: Keď historici obsluhujú

V niektorých európskych krajinách má až tretina mladých ľudí vo veku 18-25 rokov vyššiu kvalifikáciu, než si vyžaduje ich zamestnanie. Vysokoškolsky vzdelaní ľudia sa takto často vyhýbajú nezamestnanosti.
Budúcnosť EÚ 11-02-2015

Dostať mládež na pracovný trh: Podporné schémy alebo vzdelávanie?

EÚ uvoľňuje rozpočet na dotovanie zamestnávania mladých ľudí. Slovensko rozmýšľa, že nezamestnanosť mladých bude jednou z priorít jeho predsedníctva EÚ. Odborníci radia ísť na to skôr cez vzdelávanie.
Podnikanie 13-11-2014

Nezamestnanosť mladých sa dá ťažko oddeliť od celkovej ekonomickej situácie

Malé ekonomiky majú pri implementácii reforiem istú výhodu v blízkosti jednotlivých aktérov, hovorí luxemburský vládny pridelenec pre Záruku pre mladých Abílio Fernandes Morais. Fínsko a Rakúsko môžu podľa neho slúžiť ako dobré príklady boja proti nezamestnanosti mládeže do 25 rokov.

Slovensko chce flexibilitu do ekologického poľnohospodárstva

Krajiny V4, Bulharsko, Rumunsko a Slovinsko predložili spoločnú deklaráciu k plánom Komisie ekologizovať európsky agrosektor.

Sankcie jedným z dôvodom celonárodného protestu francúzskych farmárov

Najväčšie poľnohospodárske združenia v krajine poukazujú na čoraz horšiu situáciu v odvetví. Okrem iného kritizujú aj nedôslednú podporu domácich výrobkov.
Podnikanie 22-07-2014

Stáže nahradili prácu, no väčšinou sú neplatené

Náplň stáže je často rovnaká ako u plnohodnotného zamestnania, ale odmeňovanie ani kvalita tomu nezodpovedajú. Upozornil na to prvý Európsky deň stážistov v Bruseli.
Podnikanie 02-09-2013

Krajiny majú zvýšiť úsilie v boji proti nezamestnanosti

Komisár zodpovedný za zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor vyzval členské štáty EÚ, aby vyvinuli viac úsilia vzhľadom na alarmujúcu mieru nezamestnanosti.
Podnikanie 25-07-2013

EIB navyšuje financie pre malé a stredné podniky

EIB schválila významnú novú pomoc na podporu investícií pre malé a stredné podniky a firmy do 3000 zamestnancov. Schválila tiež nové prostriedky na boj proti nezamestnanosti mladých, ktoré budú dostupné už od augusta.
Podnikanie 02-07-2013

Miera nezamestnanosti v eurozóne dosiahla ďalší rekord

V porovnaní s aprílom sa miera nezamestnanosti v eurozóne na sezónne upravenej báze zvýšila z 12 % na 12,1%. Z údajov, ktoré zverejnil európsky štatistický úrad Eurostat tiež vyplýva, že v celej EÚ ostala na nezmenenej úrovni 10,9 %.
Ekonomika 27-06-2013

Premiér: Európska rada sa bude zaoberať chlebovými témami

Premiér Robert Fico z programu summitu vyzdvihol dve témy – podporu malých a stredných podnikov a zamestnanosti mladých ľudí. „Európska rada sa ide zoberať chlebovými témami, z ktorých Slovensko môže významne profitovať,“ zhodnotil.
Podnikanie 25-06-2013

Vláda trvá na presune eurofondov v prospech zamestnanosti

Slovensko by mohlo získať z fondov EÚ ďalších 80 mil. eur na podporu zamestnávania mladých vďaka pripravovanej schéme pomoci. Vláda kladie dôraz na väčšiu pružnosť pri čerpaní eurofondov. OECD upozorňuje, že investovať treba už do vzdelávania.
Podnikanie 27-05-2013

Van Rompuy chce júnový summit koncentrovať na nezamestnanosť mladých

Stály predseda Európskej rady Herman Van Rompuy európskym lídrom rozoslal list, v ktorom ich vyzýva, aby sa na summite koncom júna snažili o pokrok v dosahovaní cieľov na prekonanie krízy. Osobitná pozornosť sa má venovať nezamestnanosti mladých.
Slovensko v EP 02-05-2013

EÚ znovuobjavuje učňovské vzdelávanie

Päť členských štátov EÚ s fungujúcimi systémami učňovského vzdelávania sa spojilo, aby pomohli iným krajinám v problémoch.
Podnikanie 30-10-2012

Privysoké odvody z dohôd môžu ľuďom zhoršiť situáciu na trhu práce

Monika Martišková z Inštitútu ekonomických štúdií FSV Karlovej univerzity v Prahe v rozhovore pre EurActiv načrtla viacero aspektov alternatívnych pracovných úväzkov. Slovensko podľa nej pri riešení nezamestnanosti mladých už ďalšie formy nepotrebuje. Malo by sa skôr zamerať na posilnenie previazania vzdelávania a trhu práce a tiež na motiváciu firiem, aby investovali do výchovy budúcich zamestnancov.
Budúcnosť EÚ 29-06-2012

Neinvestovanie do mládeže nás ročne stojí 100 miliárd eur

Členské štáty by v rozpočte EÚ nemali zmraziť alebo okresať tie aktivity, ktoré podporujú autonómiu a práva mládeže v Európe. Podľa predsedu Európskeho mládežníckeho fóra Petra Matjašiča musia myslieť v dlhodobom horizonte.
Podnikanie 26-06-2012

Eurofondy podporia namiesto vzdelania pracovné príležitosti

Rezort školstva chce presunúť 70 miliónov eur z OP Vzdelávanie na podporu riešenia nezamestnanosti mladých ľudí, ktorá u nás dosahuje podiel takmer 34 %.
Podnikanie 01-06-2012

Z OP Doprava sa presunie 55 mil. eur

Monitorovací výbor operačného programu Doprava schválil včera (31.5.) realokáciu 55 mil. eur v prospech projektov zamestnávania mladých ľudí a rozvoj malých a stredných podnikov. O finančné prostriedky príde prioritná os 4, ktorej však hrozilo nevyčerpanie.
Slovensko v EP 25-05-2012

EÚ chce mladých dostať do práce fondmi a stážami

Nezamestnaný mladý človek do 24 rokov stojí dnes v strede záujmu európskych politík. EÚ ale priznáva, že nemá magický všeliek, len súbor podporných nástrojov. Aj o tých majú niektorí pochybnosti.
Veda a inovácie 14-05-2012

Kreativita mladých je pre EÚ dôležitá

Predstavitelia EÚ vnímajú vysokú nezamestnosť mladých, predčasné ukončenie školskej dochádzky, či ich nízku participáciu na demokratickom procese ako vážne problémy. Jeden zo záverov zasadnutia Rady EÚ pre vzdelávanie, mládež, kultúru a šport bola potreba vytvoriť lepšie podmienky pre kreatívny potenciál mladých ľudí.
Regionálny rozvoj 04-05-2012

Na nezamestnanosť mladých pôjde 280 mil. eur

Slovensko vyčlení 280 mil. eur z eurofondov na podporu zamestnávania mladých. Peniaze chce vláda získať aj presunom z operačných programov Informatizácia, Vzdelanie, Výskum a vývoj a Doprava. Komisia by mala presun schváliť do leta.