Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394
kjotsky protokol – euractiv.sk

TÉMA: kjotsky protokol

Podnikanie 06-11-2017

Matečná: Dokedy budeme investorom povoľovať betónovanie polí a lúk?

Európski ministri poľnohospodárstva rokujú v Bruseli o trvalo udržateľnom obhospodarovaní pôdy.
Fosílne palivá 27-01-2016

Parížska dohoda: Nový rámec pre globálnu ochranu klímy

Klimatická dohoda z Paríža platí tak pre bohaté, tak aj pre rozvojové zeme. Niektorí vedci tvrdia, že je bezobsažná.
Európa 2020 04-04-2011

Aktuálna klimatická zastávka je v Bangkoku

Prebiehajúce klimatické rokovania v Bangkoku ukážu ako chcú národné vlády splniť decembrové sľuby z Cancúnu, predovšetkým čo sa týka nového Zeleného fondu a vyššej klimatickej pomoci chudobným krajinám.
Fosílne palivá 24-01-2011

Komisia zakázala niektoré emisné povolenky

Zástupcovia členských štátov zakázali emisné kredity získané z likvidácie skleníkového plynu HFC-23 a priemyselných plynov oxidu dusného. Podniky ich môžu používať len do 30. apríla 2013.

EÚ má pochybnosti o Kjótskom protokole

Vyjadrenia predstaviteľov Únie v klimatickej oblasti sa značne líšia v otázke či by EÚ mala naďalej podporovať platnosť Kjótskeho protokolu aj po roku 2012 v prípade, že to nepodporia krajiny ako Japonsko, Rusko či Kanada.

Dôvod k REDDosti v otázke klimatických zmien

Oficiálne komuniké z konferencie o klimatických zmenách, ktorá sa konala v Cancúne, nemôže zakryť skutočnosť, že akonáhle v roku 2012 vyprší Kjótsky protokol, nebude mať žiadneho nástupcu. Okrem iných aj Japonsko totiž stiahlo svoju podporu úsiliu o jednoduché predĺženie platnosti Kjótskeho dohovoru.
Fosílne palivá 08-12-2010

Čína poprela ochotu prijať záväzné ciele pre emisie

Čína bude trvať na zachovaní nezáväzných cieľov v otázke emisií skleníkových plynov. Vysokopostavený diplomat v utorok poprel predchádzajúce správy, ktoré naznačovali zmiernenie postoja Pekingu.
Daňová politika 07-01-2008

Nová CO2 daň na dovoz do EÚ

Európska komisia navrhuje extra zaťažiť dovoz z krajín, ktoré nerešpektujú CO2 limity. Myšlienku iniciovalo v októbri Francúzsko.
Energetika 04-06-2007

USA chce globálny pakt proti zmene podnebia

Prezident USA George W. Bush oznámil plány na medzinárodnú dohodu s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov po roku 2012. Tento plán, ku ktorému vedie rastúci tlak na prezidenta Busha zo zahraničia aj z USA, vzbudil v Európe počudovanie, pretože je priveľmi vágny.
Ekonomika 19-03-2007

Podnikatelia o boji proti zmene podnebia

Lídri EÚ sa dohodli na znížení emisií až o 30% počas nasledujúcich 13 rokov. No skutočným bojom bude presviedčanie iných veľkých znečisťovateľov, aby šli podobnou cestou.
Ekonomika 21-02-2007

EÚ sa zaväzuje k zníženiu emisií o 20%

Ministri životného prostredia krajín EÚ sa zaviazali k "apoň 20%-nému zníženiu" emisií skleníkových plynov zo strany EÚ, ale nedohodli sa na tom, ako budú náklady tohto postupu rozdelené medzi jednotlivé členské štáty.