TÉMA: FAO

hladomor podvýživa

Šéf FAO: Do roku 2030 bude polovica ľudstva trpieť zlou výživou

Ak sa nezlepší prístup ku kvalitnému jedlu, do roku 2030 bude viac ako polovica svetovej populácie trpieť nejakou formou zlej výživy. To je odkaz programu Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo (FAO) ministrom zdravia G7.

Svetové ceny potravín už štvrtý rok klesajú

Za posledný mesiac sa ceny potravín vo svete znížili o 1 %. Za jeden rok sa ich cena prepadla takmer o pätinu.

Budú riešením potravinovej krízy vo svete funkčné potraviny?

Takmer 11 % svetovej populácie trpí chronickým hladom a podvýživou. O tom, akú úlohu môže pri ich stravovaní zohrať fortifikácia potravín, debatovali na výstave Expo v Miláne poprední svetoví odborníci.

Globálny obchod narúšajú GM potraviny

Organizácia pre výživu a poľnohospodárstvo odhalila bezmála 200 prípadov kontaminácie potravín geneticky modifikovanými organizmami. Špecializovaná agentúra OSN predstaví svoju štúdiu venovanú GMO tento týždeň v Ríme.
Fosílne palivá 17-10-2013

Každý Európan ročne vyhodí v priemere 180 kíl potravín

EÚ sa do roku 2020 zaviazala znížiť plytvanie potravinami na polovicu. V Únii sa zbytočne vyhodí až 90 miliónov ton potravín ročne, celosvetovo ide o tretinu vyprodukovaného jedla. Ohrozuje sa tým potravinová bezpečnosť, zbytočne sa mrhá prírodnými zdrojmi a energiou a zvyšujú sa emisie skleníkových plynov.

V koši končí takmer polovica potravín

Až polovica vyprodukovaných potravín na svete sa nespotrebuje, ale skončí ako odpad. Podľa britských odborníkov ide každoročne až o 2 miliardy ton potravín.

V koši končí takmer polovica potravín

Až polovica vyprodukovaných potravín na svete sa nespotrebuje, ale skončí ako odpad. Podľa britských odborníkov ide každoročne až o 2 miliardy ton potravín.
Podnikanie 06-12-2012

Smernica o pôde údajne nie je mŕtva

Komisár pre životné prostredie verí, že nový Environmentálny akčný program (EAP) dokáže oživiť rokovania o prijatí smernice o pôde. Inštitúcie EÚ o nej neúspešne hovoria už šesť rokov.

EK a FAO podporujú klimaticky inteligentné poľnohospodárstvo

Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo a Európska komisia sa dohodli spolupracovať v Malawi, Vietname a Zambii na projekte „klimaticky inteligentného“ prístupu k poľnohospodárstvu.

Hlad rozdelil chudobné a bohaté krajiny

Summit OSN o hlade, ktorý sa konal v Ríme, podčiarkol rozdiely medzi chudobnými a bohatými krajinami. Rozvinutý svet nebol ochotný prijať konkrétne záväzky.

Svetový týždeň vody proti plytvaniu potravinami

Miera plytvania potravinami vo svete sa musí do roku 2025 znížiť o polovicu, inak sa nepodarí nakŕmiť svetovú populáciu a svetové zásoby pitnej vody sa stanú nepostačujúcimi, varujú experti z celého sveta.