TÉMA: europol

EÚ a boj proti terorizmu

Možné budúce cesty načrtla Európska agenda bezpečnosti 2015-2020, v ktorej sa hovorí o vytvorení Európskeho antiteroristického centra.

Aktuální otázky transferu osobních dat z EU do USA

Analýza sa venuje európskemu systému ochrany osobných údajov vo svetle nutných regulácií smerom dovnútra, ale aj obmedzeniam voči tretím subjektom, ktoré sú nutné pre zachovanie jeho štandardov.