TÉMA: efektívnosť

Energetika 16-07-2015

Energetické štítky A-G opäť v hre

EÚ sa prinavráti k označovaniu energetickej účinnosti pračiek, umývačiek riadu a iných výrobkov prostredníctvom štítkov na škále A – G. Oznámil to včera eurokomisár pre energetiku a klímu Miguel Arias Cañete.
Energetika 06-07-2015

Komisia konzultuje energetickú hospodárnosť budov

Hodnotiť sa okrem samotnej účinnosti smernice budú aj zelené verejné obstarávania či inteligentné financovanie.
Energetika 24-06-2015

Energetická efektívnosť je dôležitá najmä na lokálnej úrovni

Slovensko opäť ožilo podujatiami zameranými na zvyšovanie povedomia o dostupných energetických úsporách a to v rámci týždňa udržateľnej energie, ktorý každoročne organizuje Európska komisia.
Energetika 23-06-2015

Pravidlá pre energetickú efektívnosť budú prísnejšie, tvrdí Šefčovič

Komisia bude dbať najmä na dodržiavanie smerníc, ciele sa pravdepodobne zvyšovať nebudú.
Energetika 26-05-2015

Vlády zle plánujú úspory energií vo verejnom sektore, hovorí analýza

Väčšina krajín únie má problém s plánovaním energetickej úspory svojich budov. Slovensko je na tom o čosi lepšie.
Energetika 11-02-2015

Energetická spotreba v únii na úrovni z roku 1990

Spotreba energie v únii v roku 2013 poklesla na úroveň z pred dvoch desaťročí, ukázali nové štatistiky Eurostatu.
Podnikanie 07-01-2015

EÚ zavádza nové pravidlá pre energetickú účinnosť

Nové pravidlá o energetickej účinnosti a energetickom označovaní by mohli domácnostiam priniesť úsporu až 465 eur ročne. Novinkou je označovanie energetických tried pre internetových predajcov a automatický úsporný režim pre nové televízory či kávovary.
Energetika 06-10-2014

Francúzi sa stanú európskymi lídrami v klimatických otázkach

Francúzi pred októbrovým samitom EÚ pravdepodobne príjmu vlastné ambiciózne klimaticko-energetické ciele. Zvyšovanie energetickej efektívnosti ako aj zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov na energetickom mixe budú záväzné.
Energetika 23-09-2014

Energetická efektívnosť: Postrehy z odborného seminára

Aké sú ciele a nástroje politiky znižovnia spotreby energií? Kde sa nachádza Slovensko?
Regionálny rozvoj 10-09-2014

Energetický balík 2030: hra s číslami

Doposiaľ uniknuté materiály Rady ohľadom energetických cieľov do roku 2030 sú protichodné a nechávajú priemysel aj environmentalistov v neistote.
Energetika 28-07-2014

Prijímaný aj odmietaný 30% cieľ v oblasti úspor energie

Európska komisia navrhla zníženie spotreby energie bloku o 30% do roku 2030. Cieľ na úrovni 30% má svojich zástancov aj odporcov. O tom, či bude nakoniec schválený rozhodnú na nadchádzajúcom summite v októbri hlavy štátov EÚ.
Budúcnosť EÚ 30-06-2014

Lídri EÚ volajú po opatreniach na zvýšenie energetickej bezpečnosti

Európska únia chce v období nasledujúcich piatich rokov urobiť z bezpečnosti dodávok energie, zníženia nákladov a boja proti zmenám klímy svoju prioritu. Urýchliť by sa malo vytvorenie spoločného trhu s energiou. Do konca roku 2015 by nemal byť žiadny členský štát izolovaný od európskych plynárenských sietí a elektrizačných sústav.
Energetika 27-06-2014

Európa potrebuje smernicu o obnove budov

Smernica o obnove budov by mohla zvrátiť trend v plytvaní energiami v sektore stavebníctva. Dozor nad energetickou efektívnosťou by mohlo prebrať nové generálne riaditeľstvo pre efektívne využívanie zdrojov. V oblasti energetickej efektívnosti by sa mala väčšia pozornosť venovať vykurovaniu.
Energetika 26-06-2014

Plynová kríza tlačí do popredia otázku energetickej efektívnosti

Otázka energetickej bezpečnosti sa dostáva na vrchol politickej agendy EÚ. Kríza na Ukrajine zvýrazňuje význam opatrení na úsporu energie. Európa sa pripravuje na dlho trvajúci energetický prechod.
Budúcnosť EÚ 24-06-2014

Energetická efektívnosť je na pokraji záujmu

Slovensko zatiaľ neprebralo smernicu o energetickej efektívnosti. Na rokovanie vlády by sa mala dostať budúci mesiac.
Energetika 06-05-2014

Teplo a chlad pútajú pozornosť pri úsporách energie

Pri revízii smernice o energetickej efektívnosti, ktorá je naplánovaná na leto, sa do popredia záujmu dostanú hlavne opatrenia v oblasti vykurovania. Pripravovaný zákon o energetickej efektívnosti onedlho prinesie zmeny v oblasti zásobovania teplom a chladom na Slovensku.
Podnikanie 30-04-2014

Štátna pomoc: Nové pravidlá o skupinových výnimkách vraj prinesú zmätok

Revízia nariadenia o skupinových výnimkách by mala objasniť v akých prípadoch členské štáty nemusia notifikovať Komisiu o poskytnutí pomoci podnikom. Odborníci ale upozorňujú, že spôsobia „obrovský zmätok“, najmä pokiaľ ide o vplyv na pravidlá pomoci EÚ v energetike.
Energetika 24-04-2014

Národná implementácia úspor energie kríva

Plány členských štátov pre ročné znižovanie spotreby energie u koncových odberateľov o 1,5 % sú podľa analýzy nedôveryhodné. Krajiny riskujú infringementy a pokuty. Slovensko chce kombinovať povinnú schému s politickými opatreniami a maximálne využiť dostupné výnimky.
Energetika 09-04-2014

Investície do energetickej efektívnosti: buď – alebo

Pri investíciách do energetickej efektívnosti budov dosiahla Európa bod, kedy buď dôjde k ich významnému navýšeniu alebo sa záujemcovia stiahnu. Analýza skupiny finančných inštitúcií varuje pred pokračovaním aktuálneho nedostatku verejných i súkromných prostriedkov v tejto oblasti.
Fosílne palivá 28-03-2014

Komisia pripravuje zmeny v odpadovej legislatíve

Európska komisia upozorňuje, že pri neudržateľnej výrobe a spotrebe tovarov hrozí, že nás zasiahne „tsunami odpadu“. Na pozadí revízie odpadovej legislatívy sa diskutuje o navýšení aktuálnych cieľov či zavedení nového 30% cieľa pre zdrojovú efektívnosť do roku 2030.
Fosílne palivá 17-02-2014

Práca na efektívnosti zdrojov musí začať teraz, nie za 10 rokov

Európska komisia na jar zverejní balík o efektívnom využívaní zdrojov a cirkulujúcom hospodárstve. Podľa Magdy Stoczkiewicz musí obsahovať silné indikátory používania zdrojov a stanoviť cestu redukcie nadmernej spotreby vody, pôdy, surovín a vypúsťania uhlíka.
Podnikanie 04-02-2014

Efektívnejšie budovy znamenajú pracovné miesta

Renovácia budov má mať zásadné miesto v pripravovanej revízii politiky v oblasti energetickej efektívnosti. Eurokomisárka Connie Hedegaard zdôrazňuje potenciál pre tvorbu lokálnych pracovných miest.
Podnikanie 17-01-2014

Firmy v oblasti úspor energie hrozia presunom investícií mimo Úniu

Bez jasných ambícií EÚ v oblasti zelenej energie a zvyšovania efektívnosti strácajú firmy v týchto odvetviach dôvod investovať do inovácií, výrobných kapacít a pracovných miest v Európe. Deklarácie a štúdie o veľkom potenciáli úspor energií nestačia pre zavádzanie nových technológií do praxe.
Energetika 18-11-2013

Brusel usmernil štáty pri zvyšovaní energetickej efektívnosti

Európska komisia vydala sedem usmernení týkajúcich sa aplikácie smernice o energetickej efektívnosti z roku 2012. Objasnila postup pri renovácii verejných budov, zriadení povinných schém pre úspory alebo uplatňovaní alternatívnych opatrení i pri zavádzaní inteligentného merania u odberateľov.