TÉMA: CO2

Fosílne palivá 02-04-2012

Zasahovať do obchodu s emisiami je chyba

Návrh odložiť niektoré emisné povolenky v európskom systéme obchodovania s emisiami (EÚ ETS), čím by sa mala zvýšiť ich cena, je zlým krokom pre kredibilitu schémy aj pre európsku konkurencieschopnosť – najmä pre chemický priemysel. Tvrdí to William Garcia z asociácie CEFIC.
Energetika 07-07-2011

USA a EÚ by mali do roku 2025 stanoviť prísnejšie štandardy efektívnosti palív

V snahe bojovať s klimatickou zmenou by mali Spojené štáty a Európska únia stanoviť vyššie štandardy palivovej efektívnosti pre automobily. Podľa Eberharda Rheina by mali takisto spolupracovať s regulačnými agentúrami z ďalších krajín s cieľom vytvoriť harmonizované svetové štandardy.

Mladí ľudia chcú v Európe zelenú ekonomiku

EÚ by mala znížiť emisie CO2 o 30% do roku 2020 a dokončiť prechod na nízkouhlíkové hospodárstvo. Uvádzajú to mladí environmentálni aktivisti z Push Europe a žiadajú dedičstvo, ktoré je „čisté, bezpečné a spravodlivé“.
Veda a inovácie 17-06-2011

Obmedzenie emisií o 20 % do roku 2020: Držte sa plánu!

Podľa Huberta Manderyho, šéfa Európskej rady chemického priemyslu (Cefic), by zvýšenie cieľa pre obmedzenie emisií v EÚ ohrozilo konkurencieschopnosť priemyslu a viedlo by k potenciálnym priamym a nepriamym nákladom vo výške niekoľko miliárd eur.
Energetika 17-03-2011

Musíme zaplniť energetické vákuum po roku 2020

Vzhľadom na dlhodobosť investícií a plánovania, ktorú vyžaduje vytváranie novej energetickej výroby, EÚ potrebuje politický rámec po období 2020, aby znížila emisie skleníkových plynov. Napísal to v exkluzívnom komentári pre EurActiv Christian Kjaer. Došiel k záveru, že ak chce EÚ ponúknuť stimuly aj spravodlivú súťaž pri poskytovaní bezuhlíkovej elektriny, potrebuje technologicky neutrálne emisné štandardy výkonu.