TÉMA: 4,5

Energetika 11-11-2010

EÚ podporí zelené projekty sumou 4,5 miliardy eur

Európska komisia tento týždeň vyhlásila súťaž o prostriedky z najväčšieho investičného programu na podporu zelených technológií na svete. Ten ma EÚ zabezpečiť konkurenčnú výhodu nad Spojenými štátmi a Čínou v oblasti obnoviteľných zdrojov a zachytávanie a uskladňovanie uhlíka.

OP ŽP 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadu (OPŽP-PO4-08-5)

Uzatváraniu a rekultiváciám skládok odpadu je venovaná výzva OP Životné prostredie vyhlásená 30. 9. 2008. Žiadatelia sa môžu uchádzať o 14 523 761 EUR do 30. 9. 2008.