Zdravotníctvo

Podnikanie 02-12-2015

Potravinárstvo a zdravotné výzvy

Ako sa má poľnohospodársky a potravinársky sektor postaviť k regulácii, ktorá čoraz viac vychádza iba z pohľadu verejného zdravia? Zamýšľa sa think-tank Farm Europe.
Vzdelávanie 28-08-2012

V útrobách WHO – boj s falzifikovanými liekmi

Autor sa v príspevku venuje expertíze Svetovej zdravotníckej organizácie v globálnom boji proti falzifikovaným liekom.
Veda a inovácie 27-07-2012

Čo je inovácia, možnosti stimulácie inovácie vo farmapriemysle

Riaditeľ ŠÚKL PharmDr. Ján Mazag v prezentácii na odbornom seminári z oblasti liekovej politiky hovoril o inováciách v oblasti farmaceutického priemyslu. V prezentácii dáva odpovede na otázky, čo je inovácia, aké sú možnosti stimulácie pre farmaceutické firmy a následne pre dostupnosť nových liekov.
Vzdelávanie 02-07-2012

Problémy klinického skúšania liekov na Slovensku

Riaditeľ pre vonkajšie vzťahy Slovenskej asociácie farmaceutických spoločností vysvetľuje nedostatky právnej regulácie klinického skúšania liekov na Slovensku.

Negatívne dopady nadmerného pitia na Slovensku

Alkohol je legálnou potravinárskou komoditou. Mierna konzumácia spôsobuje uvoľnenie a vyvoláva eufóriu. Pitie alkoholu má na Slovensku, rovnako aj v celej Európe, stáročnú tradíciu a je spoločensky tolerované.

Bezzubé návrhy protikorupčných opatrení

HPI analyzuje návrh z dielne LOZ týkajúci sa opatrení, ktoré by mali znížiť mieru korupcie v zdravotníctve. K jednotlivým opatreniam uvádzajú autori konkrétne návrhy, ktoré by dané opatrenia mohli zefektívniť.
26-03-2012

Štandardizácia v zdravotníctve ohrozuje pacientov

Navrhovaná európska legislatíva má ambíciu zosúladiť služby v rámci Európskeho štandardziačného systému. Cieľom je zlepšiť ich voľný pohyb na jednotnom trhu. V prípade zdravotnej starostlivosti však takáto štandardizácia ohrozuje bezpečnosť pacienta, hovorí Dr. Konstanty Radziwill, predseda Stáleho výboru európskych lekárov (CPME).
Podnikanie 13-03-2012

ACTA a dostupnosť liekov: chybný proces, zdôvodnenie a súhlas

Dohodu ACTA charakterizuje pochybný spôsob jej vyjednávania, založený na pochybnom ráciu. Výsledkom je pochybná dohoda, tvrdí Sophie Bloemenová a Tessel Mellemová z Medzinárodnej organizácie zdravia ( HAI - Health Action International) v Európe. Obávajú sa, že ACTA bola navrhnutá ako nástroj pre stanovenie globálnych noriem a mohla by na celom svete obmedziť konkurenciu zo strany generických liečiv.

Na potravinách záleží: Prestrime stôl pre viac zelenú budúcnosť

Ľudia by mali zmeniť svoje stravovacie návyky s cieľom dosiahnuť do roku 2050 ciele, ktoré Európska komisia navrhla vo svojom pláne pre efektívne využívanie zdrojov. Uviedol to Oliver Smith, zástupca riaditeľa britskej pobočky Svetového fondu na ochranu prírody WWF.
Vzdelávanie 24-02-2012

Informácie pre pacientov: prípadová štúdia byrokracie v EÚ

Smernica EÚ o informáciách pre pacientov upadá tri roky od predstavenia jej návrhu do zabudnutia, píše Gary Finnegan.
Podnikanie 16-02-2012

Farmaceutický priemysel v číslach 2011

Európska asociácia na výskum orientovaných farmaceutických firiem a asociácií (EFPIA) každoročne vydáva sumár najdôležitejších údajov, ktoré napovedajú trendy v tomto sektore.
26-01-2012

Paradox neprenosných chorôb

Albert Einstein raz povedal: „Všetko by sme mali robiť čo najjednoduchšie, ale nezjednodušovať.“ Dnešná diskusia o globálnej epidémii neprenosných chorôb – chronické choroby ako srdcový infarkt, mŕtvica, cukrovka a rakovina – ignoruje túto radu. Politici príliš zjednodušili problém tým, že sa zamerali na rastúci počet neprenosných chorôb – čisto iba na počet ľudí s touto chorobou – čo podľa mňa nie je skutočný problém.
Fosílne palivá 18-01-2012

Ako sa rodí liek?

Slovenská asociácia farmaceutických spoločností vydala ešte v roku 2009 publikáciu Ako sa rodí liek? Jej ambícou je nájsť odpovede na najčastejšie otázky, kladené odbornou, ale najmä laickou verejnosťou.
16-01-2012

Odmeňovanie všeobecných lekárov

V analýze sa autor pozerá na financovanie všeobecných lekárov na Slovensku. Ponúka náhľad do systému sadzieb a ich rozdeľovania, nakoľko lekárov motivuje poskytovať zdravotnú starostlivosť efektívne a porovnáva našu situáciu s inými krajinami v regióne.

Kongresy, stánky a darované perá

Niekoľko poznámok k novej farmaceutickej legislatíve
27-10-2011

Umierať pre rast?

Neustále sme bombardovaní informáciami o domnelých rizikách alebo ochranných účinkoch toho či oného jedla, doplnkov potravy, chemikálií, liekov alebo aktivít. Napríklad článok v júlovom vydaní The Annals od International Medicine tvrdil, že ľudia, ktorí pracujú aspoň 11 hodín denne, majú o 67 % vyššie riziko výskytu srdcového infarktu, prípadne iných srdcových chorôb, ako ľudia, ktorí pracujú 7-8 hodín denne.
13-10-2010

Potreba transparentnosti v kategorizácii liekov

SAFS dúfa, že po prijatí novely zákona o rozsahu zdravotnej starostlivosti budú rozhodnutia týkajúce sa novozaradených liekov, ako aj úpravy cien a úhrad liekov, ktoré už sú v zozname liekov zaradené, uskutočnené na základe objektívnych a overiteľných kritérií, budú riadne odôvodnené a všetci, ktorých sa rozhodnutia týkajú, budú mať právo byť účastníkmi konania.
02-11-2009

Zdravotnícka politika: Výzvy a perspektívy v Európe

Poslanec EP Miroslav Mikolášik hovorí o zdravotnej politike EÚ, hlavných výzvach a aktivitách Únie v oblasti verejného zdravia. Príspevok odznel na medzinárodnej konferencii Health Policy: Challenges and Perspectives in Europe, ktorá bola súčasťou druhej fázy projektu Konzultácií s európskymi občanmi.
Slovensko v EP 02-06-2009

Programy politických strán vo voľbách do EP 2009

Kto podporuje Lisabonskú zmluvu, kto daňovú harmonizáciu a kto členstvo Turecka v EÚ? EurActiv.sk prináša analýzu programov politických strán v eurovoľbách.
07-11-2008

Význam počítačového spracovania röntgenov detí pri liečbe strojčekom

Na Slovensku, v ostrom kontraste so štandardami ochrany pacientov v západnej Európe, bežne snímkujeme na analógových röntgenoch minulého storočia. Preto je nielen vedecko-odbornou, ale aj etickou povinnosťou MZ vyvinúť efektívny tlak na praktických zubárov, aby pravidelne modernizovali svoje liečebné postupy a investovali do nového vybavenia.
16-10-2008

Zdravotníctvo ako investičná priorita: SR vs. EÚ

Prezentácia odznela v rámci konferencie FÓRUM ZDRAVIA 2008
16-10-2008

Inovácie v zdravotnej starostlivosti na Slovensku

Prednáška odznela na konferencii FÓRUM ZDRAVIA 2008
Slovensko v EP 18-09-2008

Budúcnosť liečby rakoviny – politické perspektívy

Europoslankyňa Irena Belohorská hovorí v príspevku na onkologickom seminári v Štokholme, že problém rakoviny je potrebné riešiť spoluprácou v rámci trojuholníka: pacient – lekár – politik.
04-09-2008

Rating zdravotných poisťovní 2008

Health Policy Institute predstavil Rating zdravotných poisťovní 2008 4. septembra v Bratislave na medzinárodnej konferencii o kvalite zdravotných poisťovní s názvom "Na prvý pohľad rovnaké. A predsa iné."