Zahraničie a bezpečnosť

Skupina EPP / EĽS 31-10-2017

Fond pre udržateľný rozvoj: Možnosti pre Afriku a európske susedstvo

Európska verzia „Marshallovho plánu“ chce vytvárať príležitosti pre obyvateľov v krajinách, z ktorých do Európy prichádza najviac migrantov.
Andrej Kiska
Budúcnosť EÚ 15-06-2017

Už aj Kiska o ňom hovorí. Ale čo je jadro EÚ?

Pre Slovensko bude kameňom úrazu minimálna mzda a migrácia.
Slovensko v EP 10-03-2017

Východná hranica EÚ: Nelegálny obchod s tabakom a jeho dopady

Prísne strážená schengenská hranica nie je celkom odolná voči aktivitám organizovaného zločinu. Má mnoho podôb a ekonomických či bezpečnostných dôsledkov, na ktoré sa EÚ snaží reagovať.
Budúcnosť EÚ 14-04-2016

EÚ v programovom vyhlásení vlády 2016-2020

Vláda sľubuje podporu prehlbovania integrácie v eurozóne, chce sa pripraviť aj na krátenie eurofondov.
Slovensko v EP 26-10-2015

Slovenská cesta do jadra EÚ

Slovensko vstúpilo do EÚ v roku 2004. Čo Slovensko za 11 rokov členstva dosiahlo? Existujú slovenské témy v EÚ? A ktoré otázky sú pre Slovensko stále citlivé?
16-10-2015

Kybernetická bezpečnosť na Slovensku a v Európe

O kybernetickej bezpečnosti sa hovorí od vzniku prvých počítačov. Problém bezpečnosti sa ešte zvýraznil ich prepájaním prostredníctvom internetu. Dnes, keď sa hovorí o tzv. internete vecí, sa znásobuje počet prístupových bodov, ktoré môžu byť zneužité.
15-07-2014

Aféra Snowden: Ako zmenila Európu?

V roku 2013 zverejnil americký občan Edward Snowden cez médiá informácie, ktoré získal z americkej NSA. Verejnosti v Európe po prvýkrát ukázali rozsah sledovania politikov a bežných ľudí zo strany tajných služieb. Čo si z toho EÚ odniesla?
Budúcnosť EÚ 11-07-2012

Cyperské predsedníctvo EÚ

Cyperské predsedníctvo EÚ počas druhej polovice roku 2012 síce poskytne Únii politické vedenie, "ale netradičným spôsobom", tvrdia oficiálni predstavitelia. Bude to skôr "predsedníctvo so základňou v Bruseli". Zástupcovia krajiny budú zväčša pracovať odtiaľ a sústredia sa na európske záležitosti. Rozhovory s Tureckom o znovuzjednotení ostrova sa budú odohrávať oddelene.
28-09-2011

Desaťročie boja proti terorizmu

Udalosti z 11. septembra 2001 odhalili zraniteľnosť Západu voči teroristickým hrozbám. Následné útoky v Londýne a Madride ešte podčiarkli potrebu zlepšiť nástroje na boj proti tomuto fenoménu a zvýraznili nevyhnutnosť spolupráce medzi krajinami.
Budúcnosť EÚ 21-06-2011

Poľské predsedníctvo

Kľúčovými prioritami nadchádzajúceho poľského predsedníctva v druhej polovici roku 2011 sú vydláždenie cesty pre uzavretie „ambicióznej dohody" o spoločnom rozpočte na obdobie rokov 2014 až 2020, energetická bezpečnosť a Východné partnerstvo EÚ. Poľskí predstavitelia zároveň využili všetky svoje páky na to, aby zabezpečili, že Európa zachová svoje politiky prerozdeľovania, vrátane regionálnej politiky, aj v časoch šetrenia.
20-08-2010

Koniec slobody internetu?

Zákonodarcovia na celom svete premýšľajú nad spôsobmi boja proti kybernetovým zločincom, nezákonným sťahovaním obsahu, či zverejňovaním nelegálneho obsahu. Ich snahu však spomaľuje snaha o dosiahnutie rovnováhy medzi ochranou súkromia a základných práv užívateľov a bezpečnosti internetu.
Rozširovanie 04-05-2010

Vzťahy Albánska a EÚ

Albánsko formálne požiadalo o členstvo v EÚ v apríli 2009. Či však bude jeho pristúpenie možné, závisí na mnohých faktoroch ako je politická stabilita, reforma hospodárstva a postihovanie korupcie.
Budúcnosť EÚ 06-04-2010

Nová diplomatická služba EÚ

Európska služba pre vonkajšiu činnosť, ktorú zavádza Lisabonská zmluva, má Európskej únii vyčleniť väčšiu úlohu v zahraničnej politike. Jej forma a právomoci sú však v súčasnosti stále predmetom vášnivých debát medzi členskými krajinami EÚ.
Rozširovanie 17-03-2010

Vzťahy Srbska a EÚ

Srbsko je dnes na dobrej ceste vstúpiť do EÚ. Po sérii bratrovražedných vojen v deväťdesiatych rokoch teraz testuje vôľu medzinárodného spoločenstva a zamestnáva značné množstvo diplomatov aj vojakov.
15-01-2010

Letecká bezpečnosť

Na letiskách a v lietadlách sa prijali prísnejšie bezpečnostné opatrenia na odvrátenie hrozby terorizmu. Letecké spoločnosti ale varujú, že následkom toho sa môžu zvýšiť náklady pre cestujúcich v čase, keď prudko rastú aj ceny palív.
24-08-2007

Operácie EÚ v rámci EBOP

Európska bezpečnostná stratégia prijatá v r. 2003 zdôrazňuje význam integrovaného prístupu k prevencii konfliktov a krízovému manažmentu ako aj k ostatným bezpečnostným hrozbám.
Rozširovanie 17-07-2006

Rozširovanie a euro

Úvod V súlade s ustanoveniami Maastrichtskej zmluvy majú všetky nové členské krajiny EÚ možnosť prijať spoločnú európsku menu euro. Všetkých desať nových členských krajín, ktoré vstúpili do EÚ 1. mája 2004, sa zaviazalo prijať euro v prístupovej dohode s EÚ....
20-04-2006

EÚ a terorizmus

Výbuchy bômb v Madride 11. marca 2004 podčiarkli aktuálnosť hrozby terorizmu aj na Európskej pôde. V strachu pred ďalšími útokmi al-Káidy sa lídri EÚ počas jarného summitu v marci 2004 rozhodli napraviť nedostatky v oblasti vnútornej bezpečnosti a posilniť koordináciu v boji proti terorizmu.
20-03-2006

Bojové jednotky EÚ

Dôležitou súčasťou vojenských ambícií EÚ je schopnosť rýchlej a rozhodnej reakcie v problémových oblastiach mimo jej územia. Konferencia o záväznom vojenskom potenciáli formálne spustila koncept Bojových jednotiek EÚ v počte 1500 vojakov (v každej jednotke) s cieľom, aby Únia s ich pomocou mohla riešiť podobné problémy.
20-06-2005

EÚ a USA – transatlantické vzťahy

V posledných rokoch boli vzťahy medzi USA a EÚ trochu „problematické" - nezhody siahali od Iraku, po Kjótsky protokol, Medzinárodný trestný tribunál a obchodné spory pred WTO. V mnohých iných oblastiach však prebieha intenzívna spolupráca. Znovuzvolenie prezidenta Busha v novembri 2004 označili mnohý za „príležitosť na nový začiatok“ - obe strany signalizovali pripravenosť prekonať rozdiely a nezhody.
03-11-2004

Spravodlivosť a vnútro

Haagsky program je päťročným programom (2005-2010) intenzívnejšej spolupráce v oblasti vnútra a spravodlivosti. Na úrovni EÚ. Jeho hlavným cieľom záujmu je vytvorenie spoločnej prisťahovaleckej a azylovej politiky pre 27 členských krajín EÚ.
Rozširovanie 06-10-2004

Bulharsko

Bulharsko vstúpilo do Európskej únie 1. januára 2007. EÚ však môže uplatniť sankcie za neplnenie záväzkov.