Vzdelávanie

Komerčný obsah
Veda a inovácie 08-09-2016

ERC Starting Grants: €485 million in grants to 325 top researchers across Europe

The European Research Council (ERC) has announced today the awarding of its Starting Grants to 325 early-career researchers throughout Europe. The funding, worth in total €485 million and up to €1.5 million per grant, will enable them to set up their own research teams and pursue ground-breaking ideas.
Komerčný obsah
Podnikanie 18-12-2015

Myslíte, že Slovákom v zahraničí Slovensko nemá čo ponúknuť?

Viac ako 50 pracovných príležitostí a stáží na Slovensku pre slovenských študentov a absolventov zahraničných univerzít má spochybniť zažité stereotypy.***Samuel Trizuljak a Simona Šulíková študujú na University of Cambridge a obaja využili ponuku stáží už druhé leto. Simona zhrnula svoje...
Komerčný obsah
Veda a inovácie 03-12-2015

Kontinuita aplikovania nových foriem a metód vzdelávania pre potreby trhu práce

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Evanjelické gymnázium Juraja Tranovského v Liptovskom Mikuláši dlhodobo kladie dôraz na vyučovanie, ktoré žiakom okrem informácií poskytuje  možnosť stať sa aktívnym spolutvorcom vyučovacích hodín. Školu k tomu predurčuje jej...
Komerčný obsah
23-11-2015

Špecializácia v odbornom vzdelávaní – cesta k uplatneniu sa

Stredná odborná škola, Pod Bánošom 80, Banská Bystrica poskytuje svojim žiakom kvalitné odborné vzdelanie už viac ako pol storočia. Škola aktívne pristupuje k modernizácií vyučovacieho procesu – vytvára nové študijné i učebné odbory reflektujúc aktuálne požiadavky zamestnávateľov (trhu práce) i...
Komerčný obsah
Veda a inovácie 11-11-2015

Víťazi ceny Aurela Stodolu a štipendiá za rok 2015

Energia pre vzdelanie pre študentov od Slovenských elektrární Bratislava, 11. novembra 2015 – Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny ENEL, dnes v rámci Týždňa vedy a techniky udelili ceny Aurela Stodolu za najlepšie SVOČ, bakalárske, diplomové a dizertačné práce. Víťazné práce riešia...
Komerčný obsah
Regionálny rozvoj 04-11-2015

Modernejšie v škole – úspešnejšie v praxi

Spojená škola v Poltári, ktorá má už vyše päťdesiat rokov neodmysliteľné miesto v našom regióne, má za cieľ pripraviť pre život zručného odborníka, v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva a lesného hospodársta, ktorý nemá problém uplatniť sa vo svojej profesii. Aj vďaka...
Komerčný obsah
Podnikanie 26-09-2015

OPEC Visiting Research Fellow Programme 2015

Objectives of the Programme  The Visiting Research Fellow Programme (VRFP) is an innovative approach to human capacity development and is designed to help professionals from OPEC Member Countries improve their expertise and technical skills in research in an array of...
Komerčný obsah
Veda a inovácie 23-09-2015

Košická Noc výskumníkov sa vydá na výlet do jadra bunky

Košická Noc výskumníkov bude prebiehať v piatok 25. 9. od 9:00 hod. do 21:00 hod. v priestoroch nákupného centra Atrium Optima. Oficiálne otvorenie Festivalu vedy sa uskutoční o 10:00 hod. v prítomnosti zástupcov odborných partnerov festivalu z Technickej univerzity v...
Komerčný obsah
Budúcnosť EÚ 15-09-2015

GSS Young Scholar Awards 2015

POZOR predĺžený termín na podávanie žiadostí až do 5. októbra 2015!
Komerčný obsah
Budúcnosť EÚ 27-08-2015

Otvorenie výziev na partnerskú spoluprácu pre mladých s Radou Európy

Za hranicami – je názov politického semináru pre mládež s témou sociálnej inklúzie mladých ľudí v nepriaznivých situáciách z oblasti juhovýchodnej Európy, ktorý organizuje Rada Európy. Seminár sa odohrá v Mostare, Bosna a Hercegovina v dňoch od 28. do 29....
Komerčný obsah
Budúcnosť EÚ 12-08-2015

GSS Young Scholar Award 2015

O čo ide? Udeľovanie ceny “GSS Young Scholar Award” každoročne vyhľadáva výnimočných mladých výskumníkov, ktorí prispeli ku “Global Systems Science” a zaoberali sa otázkami regulácie politík, riadenia rizík a ich zmierňovania, rozhodovacieho procesu v konfliktoch, udržateľnosti, odolnosti a iných. Potenciálni...
Komerčný obsah
Budúcnosť EÚ 11-08-2015

Letná škola energetiky bola najmä o výmene skúseností

Mladí elektrotechnici, ekológovia, ekonómovia, jadroví fyzici, ale aj študenti medzinárodných vzťahov ukázali, že otázky energetiky sú im veľmi blízke.
Komerčný obsah
Budúcnosť EÚ 29-07-2015

Slovensko bude podporovať návrat odborníkov zo zahraničia

V júli tohto roku Vláda Slovenskej republiky schválila Podpornú schému pre návrat osobností a uznávaných odborníkov na Slovensko. Táto má zatraktívniť návrat na Slovensko tým občanom Slovenskej republiky, ktorí vyštudovali a pracujú mimo SR, alebo sa v zahraničí stali uznávanými...
Komerčný obsah
06-11-2014

Manažment 3.0: virtuálne tímy – globálne myslieť, globálne pracovať

V dobe postupujúcej globalizácie sa venuje čoraz viac spoločností na celom svete komplexným cezhraničným projektom. Úspech týchto projektov závisí prevažne od efektívnej súhry heterogénneho tímu, pôsobiaceho v rozličných časových pásmach, na rozličných kontinentoch a v rozličnom kultúrnom prostredí – teda od tzv. virtuálnych tímov. Predpokladom na úspech takejto spolupráce sú mimoriadne schopnosti, ktoré sa dajú – a musia – „natrénovať“. Študijný program WU Executive Academy s výstižným názvom Global Executive MBA sa orientuje na prípravu manažérov pre úspešnú prácu na medzinárodných cezhraničných projektoch, tzv. Virtual Team Projects (VTP). Je výzvou, prispievajúcou vo zvýšenej miere k úspechu pre spoločnosti i riadiacich pracovníkov.
Komerčný obsah
Fosílne palivá 24-09-2014

Koncentrovaný Marketing & Sales zvyšuje úspešnosť podnikov

Súlad medzi marketingom a predajom v rámci podniku je v priamej úmere k jeho úspechom. V tomto bode sa zhodnú všetci experti. Špičky podnikov s víziou do budúcnosti venujú práve preto mimoriadnu pozornosť práve tejto oblasti, už tradične zaťaženej konfliktami a čerpajú z potenciálu, ktorý zostane pre iných nedostupným. Menej známou skutočnosťou však je, ako konštatuje vedecká štúdia na tému: Určité formy spolupráce tímov marketingu a predaja, prečo sú určité formy spolupráce úspešnejšie než ostatné. O ktoré konkrétne ide a ako môžu vedúci pracovníci práve tieto vedomosti a praktické nástroje, ktoré sú potrebné na vyťaženie najlepšieho potenciálu z podniku dosiahnuť, analyzuje pani Prof. Barbara Stöttinger, vedúca výskumu v odbore Professional MBA Marketing & Sales a profesorka na Inštitúte pre medzinárodný marketingový manažment (Institut für Internationale Marketing Management) na WU.
Komerčný obsah
Podnikanie 13-05-2014

V študijnom programe WU EXECUTIVE ACADEMY Professional MBA Finance vyučuje medzinárodne uznávaná elita z odvetvia financií

WU Executive Academy sa podarilo zostaviť pre študijný program Professional MBA Finance medzinárodne uznávaný tím vyučujúcich, aký skutočne nemá páru. Do tímu prednášateľov patria popri významných profesoroch renomovaných univerzít USA, Európy a Stredného Východu aj celosvetovo významní experti z praxe. Ich špecializácia siaha od Financial Risk Managementu a Financial Innnovation, cez International & Corporate Finance, až po Behavorial Finance a aktuálne „Hot Topics“, zaoberajúce sa najnovšími trendami finančníctva v teoretickej i praktickej rovine. A práve títo insideri sú pre účastníkov študijného programu PMBA Finance optimálnou výzbrojou na dosiahnutie úspechov vo svete financií, poznamenanom dynamikou a globalizáciou.
Komerčný obsah
28-11-2013

Rebríček Financial Times (FT) EMBA 2013: Program Global Executive MBA na 46. mieste

Opäť medzi najlepšími 50 programami MBA celého sveta: Napriek pretrvávajúcej dominancii ázijských poskytovateľov programov MBA sa pozícia programu Global Executive MBA WU Executive Academy v aktuálnom rebríčku Financial Times Executive MBA Ranking zlepšila o 5 miest v porovnaní s minulým rokom a predstavuje uznávané 46. miesto. V porovnaní všetkých programov v rámci EÚ sa program Executive MBA umiestnil v Top 15, v rámci nemeckojazyčného priestoru (DACH) medzi najlepšími 5 programami MBA a opätovne dosiahol špičkové výsledky vo viacerých hodnotených kategóriách.
Komerčný obsah

Slovenské elektrárne odovzdali ceny Aurela Stodolu

Bratislava, 14. novembra 2013 – Spoločnosť Slovenské elektrárne, člen skupiny Enel dnes už po šiesty krát ocenila troch študentov slovenských univerzít za najlepšie záverečné práce súvisiace s energetikou cenami Aurela Stodolu a finančným ocenením v celkovej výške 8 090 eur.
Komerčný obsah
24-09-2013

Noc výskumníkov 2013 prináša premiéru humanoidného robota ASIMO

Siedmy ročník festivalu vedy Noc výskumníkov sa koná v posledný septembrový piatok súčasne v niekoľkých slovenských mestách: v Bratislave, Košiciach, Banskej Bystrici, Žiline a v Tatranskej Lomnici. Hviezdou tohto ročníka je humanoidný robot ASIMO.
Komerčný obsah
Podnikanie 23-09-2013

Ako premeniť nápad na podnikanie? Príďte na Noc výskumníkov do Starej tržnice!

Už tento piatok sa aj na Slovensku uskutoční 7. ročník celoeuróp- skeho festivalu vedy Noc výskumníkov 2013. Motiváciou k návšteve bratislavskej Starej tržnice nebude len skvelá vedecká show. Pozývame mladých krea- tívnych ľudí do stánku „Podnikanie nie je veda“, kde sa budú môcť prihlásiť na bezplatný vzdelávací program pre začínajúcich podnikateľov.
Komerčný obsah
30-07-2013

Medzinárodný seminár o kultúre a demokratickom občianstve v Paríži sa blíži

Pozvánka na medzinárodný seminár pod názvom „Culture and Democratic citizenship, Culture of Democratic Citizenship".
Komerčný obsah
01-07-2013

Oxford Bookshop v Banskej Bystrici už otvorený!

Svoju obľúbenú zahraničnú literatúru si teraz môžete kúpiť už aj v Banskej Bystrici. V priesto- roch Stredoslovenskej galérie na Dolnej ulici č. 8 sme pre vás otvorili nový Oxford Bookshop.
Komerčný obsah
24-06-2013

WU Executive Academy ponúka slovenským TOP manažérom exkluzívny MBA program Management by Bayern München

Úspešnému riadeniu sa možno naučiť. Táto zásada našťastie neplatí iba vo futbale, aj manažéri majú možnosť nadobúdať celý rad riadiacich schopností. Tradičný program Executive MBA (EMBA) (PGM) v rámci WU Executive Academy ponúka účastníkom pod odborným vedením univ. prof. Dr. Helmuta Kaspera možnosť vyskúšať si najnovšie prístupy a nekonvenčné metódy riadenia priamo “na vlastnej koži”.
Komerčný obsah
19-06-2013

Poď na medzinárodné parlamentné štipendium v nemeckom Bundestagu

Nemecký parlament v spolupráci so Slobodnou univerzitou Berlín, Humboldtovou univerzitou v Berlíne a Technickou univerzitou Berlín dáva každoročne možnosť takmer 120 mladým ľuďom z 28 krajín absolvovať medzinárodné parlamentné štipendium (IPS – Internationales Parlamentsstipen- dium) v Berlíne.