Veda a inovácie

Tesla
29-06-2017

Americké mestá idú príkladom pri presadzovaní elektromobilov

Impulz pre masívny nástup elektrických vozidiel môžu dodať verejné obstarávania.
Budúcnosť EÚ 12-04-2017

Digitálna reforma môže byť pre EÚ novým uhlím a oceľou

Nové nariadenie EÚ o telekomunikáciách by mohlo výrazne ovplyvniť hospodársky rast v Európe, píše Steven Tas a Lise Fuhr.
Šaľa, elektromobily
06-03-2017

Ziskovosť výroby elektromobilov? Kľúčom sú ľudovejšie modely

Elektromobil prichádza do úvahy pre 30 percent Američanov a 45 percent Nemcov zvažujúcich kúpu auta.
Frankfurt, volkswagen
23-02-2017

Volkswagen by mal dieselgate odčiniť masovou výrobou elektromobilov

Žiadne finančné odškodnenie nenavráti životy zomretým, píšu slovenskí aktivisti v otvorenom liste eurokomisárke pre spravodlivosť, spotrebiteľov a rodovú rovnosť Věre Jourovej.  Vážená pani komisárka Jourová, vážime si Vaše úsilie o presadenie kompenzácií pre spotrebiteľov a občanov Európskej únie od koncernu Volkswagen (VW)...
Roboti, digitalizácia, digitálne zručnosti
Podnikanie 27-01-2017

Roboti vám prácu nevezmú. Naopak, spravia ju atraktívnejšou

Mnohí Európania sa obávajú, že automatizácia povedie k strate pracovných pozícií. So zdravým rozumom to nemá nič spoločné, varuje Thilo Brodtmann. Thilo Brodtmann je výkonným riaditeľom strojárskej asociácie VDMA (Verband Deutscher Maschinen), ktorá zastupuje viac ako 3200 prevažne stredne veľkých...
Apollo, elektromobily

Elektromobilmi proti osi Trump-Putin. Európa potrebuje svoje Apollo

Ropa je spoločným menovateľom zmeny klímy aj ruskej agresie, píše Juraj Mesík, poradca SFPA pre energetiku a zmenu klímy. Zvolenie Donalda Trumpa bolo pre Európu trpkým prekvapením. To, čo nasledovalo už prekvapením príliš nie je. Trump sa obklopuje ľuďmi rovnakého...
dieselgate, emisie z dopravy
02-01-2017

Nové technológie nestačia. Čistejšia doprava si vyžaduje nových zákazníkov

Investíciami do klasickej dopravnej infraštruktúry sa zvyšuje závislosť na spaľovacom motore, varuje Európska environmentálna agentúra.
vlaky, emisie v doprave
05-10-2016

Ako znížiť emisie v doprave? Elektrinou, biopalivami aj hydrogénom

Pre zníženie exhalátov z dopravy musia viac spolupracovať sektory elektromobility a obnoviteľných energií.
emisie z dopravy elektromobilita ropa energetická bezpečnosť
19-07-2016

Únia je čoraz závislejšia na dovoze ropy. Slovensko je najzraniteľnejšie

Energetickú bezpečnosť vyšehradskej štvorky by mala zvýšiť pripravovaná európska stratégia pre zníženie emisií v doprave, tvrdia aktivisti.
energetická bezpečnosť únia
18-07-2016

Ak chcú lídri zvýšiť energetickú bezpečnosť, ochotne odovzdajú právomoci EÚ

Slovenský politológ zistil, že rozhodovanie štátov v energetike ovplyvňuje rozdiel medzi skutočnou a vnímanou situáciou.
08-06-2016

Obnoviteľné energie: Ako môže Európa posilniť svoje líderstvo

Index príťažlivosti krajiny pre obnoviteľné energie 2016, ktorý nedávno zverejnila spoločnosť EY, rozpráva silný príbeh. Index sleduje faktory, ktoré stoja za šírením a investíciami do obnoviteľných energií: makroekonomika, záujem o obnoviteľné energie, verejné politiky, mikroekonomické ukazovatele a technologický potenciál. Dôležité je, že takmer...
Podnikanie 05-01-2016

Reformný balíček práva ochrannej známky

Aké zmeny prinesenie nový režim ochranných známok v EÚ?
25-03-2015

Zmapovanie digitálnej agendy vo V4

Digitálna agenda EÚ je fragmentová z európskeho aj regionálneho pohľadu. Najnovšia analýza CEPI popisuje súčasný stav debaty v regióne a formuluje odporúčania pre spoluprácu a napredovanie v digitálnej oblasti.
04-07-2014

Šetrenie na budúcnosti? Výdavky na výskum v čase fiškálnej konsolidácie

Bruselský ekonomický think-tank Bruegel predstavil v júni novú štúdiu „Šetrenie na budúcnosti?“, ktorá si všíma roztvárajúce sa nožnice výdavkov na vedu a výskum medzi členskými štátmi EÚ. Publikácia posudzuje vhodnosť škrtov vo financovaní vedy ako nástroja finančnej konsolidácie a vysvetľuje aj rolu, ktorú Európska komisia v celom procese zohráva.
20-05-2014

Možnosti rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku

Slovenská inovačná a energetická agentúra pripravila štúdiu mapujúcu kreatívny priemysel na Slovensku.
19-05-2014

Inovatívne Slovensko – východiská a výzvy

Pomôcť pri zvyšovaní inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky a zefektívňovaní nástrojov na podporu inovatívnych činností podnikov v novom programovom období v rokoch 2014-2020 je cieľom publikácie inovatívne Slovensko – východiská a výzvy, ktorú pripravila SIEA.
Ekonomika 27-11-2013

Inovačný potenciál slovenských MSP

Analytická štúdia Inovačný potenciál slovenských MSP mapuje hlavných aktérov v oblasti inovácií na Slovensku.
Podnikanie 18-11-2013

Čas pre rozumnú reformu technologických patentov

Nedávne zneužitie patentov obsiahnutých v technických normách, ohrozilo rast priemyslu, na ktorého podporu boli navrhnuté, píše Jonathan Zuck, prezident Asociácie pre konkurencieschopné technológie.
05-08-2013

Situácia kreatívnych inkubátorov v krajinách V4

Publikácia s názvom "V4 Creative Incubators – Guide to Places and Spaces of Creative Incubation in Central Europe” je jedným z výsledkov projektu, ktorý realizovala firma Neulogy, a.s. v spolupráci s Budapest Observatory (HU), Institutom umění – Divadelním ústavem (CZ) a Art Inkubator – Fabryka Sztuki (PL).
25-07-2013

Význam kreatívneho priemyslu v EÚ, ČR a Prahe

Štúdia Útvaru rozvoja hlavného mesta ČR Prahy hodnotí význam kultúrneho a kreatívneho priemyslu pre účely formovania nadväzných verejných politík.
Budúcnosť EÚ 12-06-2013

Znovuobjavenie podnikateľského ducha v Európe

Od začiatku hospodárskej krízy sa samostatná zárobková činnosť stala menej atraktívnou voľbou. Budúca Európska komisia by k propagovaniu podnikania mala zaujať aktivistický prístup a ďalej integrovať jednotlivé trhy, píše Pawel Świeboda.
15-09-2012

Inovácie vo vrejnom sektore Slovenska. Prípadové štúdie

Autori monografie skúmajú na prípadových štúdiách zavádzanie sociálnych inovácií do verejného sektora na Slovensku, dôvodom a dôsledkom tohto procesu.
12-09-2012

Inovácie v sociálnych a verejných politikách

Publikácia skúma sociálne inovácie v oblasti sociálneho začleňovania.
Ekonomika 22-08-2012

Finančná kríza 2007-2009. Čo sa pokazilo a čo bolo iné?

Autor skúma príčiny súčasnej finančnej krízy a porovnáva vývoj v USA a iných rozvinutých ekonomikách.