Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394
Trh s energiami – Stránka 2 – euractiv.sk

Trh s energiami Archives

 • Udržateľná výroba a spotreba (SCP)

  14-08-2008

  Európa čelí výzve skĺbiť politiky znižovania environmentálneho dopadu priemyselnej výroby na životné prostredie a súčasne pri rastúcich cenách nerastných surovín zachovať trend hospodárskeho rastu. Ďalším faktorom, ktorý vstupuje do hry, je obmedzenosť kapacít prírodných zdrojov. Odpoveďou sa zdá byť nastavenie výroby a spotreby takým spôsobom, aby sa stala udržateľnou. Jednoznačná definícia však zatiaľ nejestvuje.

 • Francúzske predsedníctvo

  Budúcnosť EÚ 29-07-2008

  „Niečo nie je s Európskou úniou v poriadku“. S takýmto vyhlásením odštartoval prezident Nicolas Sarkozy šesťmesačné Francúzske predsedníctvo EÚ.

 • Slovinské predsedníctvo v skratke

  Budúcnosť EÚ 20-12-2007

  Slovinské predsedníctvo sa bude počas prvého polroka 2008 zameriavať na oblasť západného Balkánu, energetiku, klimatické zmeny a odštartovanie nového Lisabonského cyklu. Predsedníctvo tejto krajiny začne 1. januára 2008.

 • Uhlie: čistý energetický zdroj budúcnosti?

  Energetika 12-09-2007

  Uhlie sa postupne vracia späť ako lacný a spoľahlivý zdroj energie. Zostávajúce svetové zásoby uhlia sa stávajú čoraz zaujímavejšími nielen pre súkromné firmy, ale aj pre USA a vlády európskych a ázijských krajín. Dôvodom je celkový dopyt po energiách, ktorý dosahuje dosiaľ nevídane vysokú mieru. Zatiaľ čo sa technológie čistého spaľovania uhlia zdokonaľujú, faktom zostáva, že uhlie je jedným z najšpinavších fosílnych palív. Očakáva sa, že úplne čisté spaľovanie uhlia (napríklad vďaka technológii zachytenia a uskladnenia CO2) nebude ekonomicky realizovateľné skôr ako za 20 rokov. Environmentalisti tiež tvrdia, že kvôli negatívnemu pocitu spoločnosti vyplývajúcemu z globálneho otepľovania nie je uhlie odpoveďou na aktuálne energetické výzvy.

 • Teória “dosiahnutia ropného stropu”

  Energetika 23-08-2007

  Je možné, že svet je veľmi blízko dosiahnutia vrcholu maximálnej miery ťažby ropy? Niektorí experti na geológiu tomu veria. Ak je ich teória o „dosiahnutí ropného stropu“ správna, bude to mať nedozerné následky na energetickú bezpečnosť a svetovú ekonomiku. Tento problém začína postupne vo svojej stratégii energetickej bezpečnosti reflektovať už aj EÚ.

 • Energetická efektívnosť

  Energetika 14-06-2007

  Európa prijala ambiciózny plán – znížiť spotrebu energie do roku 2020 o 20%. Je súčasťou snahy o zníženie závislosti na dovážanej rope a zemnom plyne a znížení výdavkov na energiu o asi 100 miliárd eur ročne. Plán môže tiež predísť vypusteniu 780 miliónov ton CO2 do atmosféry – čo ej dva krát viac, ako cieľ, ku ktorému sa EÚ zaviazala v Kjótskom protokole.

 • Energetika a klimatické zmeny

  Energetika 12-04-2007

  V sérii návrhov, zverejnených 10. januára 2007, Komisia predložila plány na „jednostranné“ zníženie emisií skleníkových plynov o 20% do roku 2020 s cieľom znížiť závislosti EÚ na dovážaných palivách, zmierniť klimatické zmeny a spustiť novú „priemyselnú revolúciu“. Lídri EÚ návrh schválili v marci 2007.

 • Dopravná infraštruktúra a regióny

  Regionálny rozvoj 07-02-2007

  OP Doprava je spolufinancovaný z dvoch eurofondov: Kohézneho - na veľké infraštruktúrne projekty a z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj na menšie projekty. Priamo do dopravnej infraštruktúry v rokoch 2007-2013 pôjde 3,21 mld. eur.

 • Akčný plán pre biomasu

  Ekonomika 19-06-2006

  Bioenergia sa vyrába z dreva, odpadu a poľnohospodárskych plodín. V súčasnosti pokrýva EÚ asi 4% celkovej energetickej spotreby z biomasy, situácia v jednotlivých krajinách je však rôzna. Cieľom Únie je toto množstvo do roku 2010 zdvojnásobiť.

 • Energetický dialóg EÚ-Rusko

  Ekonomika 23-01-2006

  EÚ-25 je vo svojich energetických potrebách vysoko závislá od Ruska. V októbri 2000 sa Rusko a EÚ dohodli na začatí Energetického dialógu, ktorý sa zaoberá otázkami ako bezpečnosť dodávok, efektivita využívania energie, infraštruktúra (ropovody a plynovody), investície a obchod.

 • Ropa a zemný plyn – geopolitické aspekty

  Energetika 20-12-2005

  Ako jeden z najväčších svetových dovozcov ropy, zemného plynu a uhlia je EÚ veľkým hráčom na medzinárodnom trhu s energiami. Nakoľko si však členské krajiny snažia udržať kontrolu nad zahraničnou politikou, na medzinárodnopolitickom poli je Únia ako taká trpaslíkom. Energetická závislosť na dovoze u krajín EÚ trvalo rastie. Je preto prirodzené že sa Únia snaží integrovať energetické aspekty do všetkých vzťahov s tretími krajinami. EurActiv prináša prehľad vzťahov s kľúčovými krajinami a regiónmi.

 • Bulharsko

  Rozširovanie 06-10-2004

  Bulharsko vstúpilo do Európskej únie 1. januára 2007. EÚ však môže uplatniť sankcie za neplnenie záväzkov.