Slovensko v EP

Skupina EPP / EĽS 31-10-2017

Fond pre udržateľný rozvoj: Možnosti pre Afriku a európske susedstvo

Európska verzia „Marshallovho plánu“ chce vytvárať príležitosti pre obyvateľov v krajinách, z ktorých do Európy prichádza najviac migrantov.
10-03-2017

Východná hranica EÚ: Nelegálny obchod s tabakom a jeho dopady

Prísne strážená schengenská hranica nie je celkom odolná voči aktivitám organizovaného zločinu. Má mnoho podôb a ekonomických či bezpečnostných dôsledkov, na ktoré sa EÚ snaží reagovať.
11-01-2017

Aktívne starnutie: Nevyužitý potenciál starších ľudí

Fakt, že spoločnosť starne znamená pre verejné politiky obrovskú výzvu. Slovensko bude mať do roku 2050 najstaršiu populáciu v EÚ, koncept aktívneho starnutia je u však nás stále skôr na papieri.
26-10-2015

Slovenská cesta do jadra EÚ

Slovensko vstúpilo do EÚ v roku 2004. Čo Slovensko za 11 rokov členstva dosiahlo? Existujú slovenské témy v EÚ? A ktoré otázky sú pre Slovensko stále citlivé?
11-03-2015

Regulácia tabakových výrobkov v EÚ

EÚ dokončila revíziu tabakovej smernice, ktorá vstúpi do platnosti od roku 2016. Implementácia na národnej úrovni aktuálne prebieha, pričom viaceré krajiny EÚ zvažujú alebo zavádzajú opatrenia nad schválený európsky rámec.
04-07-2014

Nový europarlament 2014-2019

Ako pretvorili májové eurovoľby Európsky parlament? Aké frakcie a väčšiny sa v ňom sformujú?
30-05-2014

Výsledky eurovolieb 2014

Najväčší počet kresiel obsadí Európska ľudová strana pred socialistami a liberálmi. Krajná pravica i ľavica mierne posilnili.
Budúcnosť EÚ 02-05-2014

Nová Európska komisia 2014+

Zloženie novej Európskej komisie bude známe na jeseň 2014. Stojí pred ňou viacero výziev. Prvou bude spôsob jej kreovania, ktorý by mal byť do väčšej miery ovplyvnený výsledkom volieb do Európskeho parlamentu a druhou je jej pracovný program v kontexte hospodárskej krízy.
13-04-2014

Eurovoľby 2014 na Slovensku

Slovensko bude voliť svojich 13 europoslancov po tretíkrát. Voľby 2014 charakterizuje väčší záujme strán, zvučnejšie mená na kandidátkach a väčší podiel výsostnej kritiky voči EÚ a jej politikám v ich súčasnej podobe.
25-06-2013

Základné pravá v EÚ

Popri ústavne zakotvených katalógoch ľudských práv v jednotlivých členských štátoch poskytuje únia ďalšie záruky platné pre činnosť európskych inštitúcií. Základné práva sú zároveň definované ako „hodnoty, na ktorých stojí EÚ“ a ktoré musí rešpektovať každý členský štát.
Budúcnosť EÚ 18-12-2012

Kroky ku skutočnej hospodárskej a menovej únii

Kríza odhalila nedostatky v architektúre bloku s eurom. Na zaistenie jej dlhodobej stability európske inštitúcie prijímajú opatrenia, ktoré reagujú na vnútorné aj vonkajšie výzvy, ktorým eurozóna a jej jednotliví členovia v súčasnosti čelia.
Skupina EPP / EĽS 14-05-2012

Spoločná poľnohospodárska politika – neustála reforma?

Súčasná podoba Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP/CAP) platí od januára 2014. Je to najväčšia reforma za posledné dekády. Rodila sa v širokej diskusii od apríla 2010 a minulý rok pre ňu znamenal prechodné obdobie.
30-12-2011

Nová európska zmluva – v ústrety viacrýchlostnej Únii?

Všetky členské štáty, okrem Británie a Českej republiky, sa dohodli na novej zmluve, ktorá má sprísniť fiškálnu disciplínu a prehĺbiť hospodársku integráciu, čo má prispieť k záchrane európskej meny.
Budúcnosť EÚ 20-10-2011

Rozpočtový výhľad EÚ 2014 – 2020

Európska komisia koncom júna 2011 zverejnila návrh rozpočtového rámca na obdobie 2014 – 2020. Európska rada vo februári 2013 schválila rozpočet nižší o viac ako 87 miliárd eur. Odborníci finančné vyjednávania považujú za najväčšiu hru a najväčší boj z pohľadu čísel v celej Európskej únii.
17-08-2010

Európske politické strany: Aktéri či diskusné kluby?

S postupným rastom právomocí Európskeho parlamentu, hlavnej platformy pôsobenia európskych politických strán, narastá aj ich význam. Príslušnosť k nim zaváži aj pri koordinácii pozícií lídrov členských štátov.
Budúcnosť EÚ 07-08-2008

Voľby do Európskeho parlamentu 2009

V júni 2009 sa budú konať voľby do EP. Tak ako počas posledných 30 rokov rástol počet jeho členov a výpočet jeho právomocí, kontinuálne klesala voličská účasť od volieb k voľbám.
Budúcnosť EÚ 06-02-2008

Postoje slovenských europoslancov k ratifikácii Lisabonskej zmluvy

Ratifikácia Lisabonskej zmluvy v NR SR bola odložená z dôvodu koalično-opozičného sporu ohľadne podoby tlačového zákona. Ako sa na túto situáciu dívali slovenskí europoslanci?
10-08-2007

Lepšia právna regulácia v EÚ

V posledných rokoch sa Komisia stále intenzívnejšie zaoberá kvalitou legislatívy Spoločenstva, tak v otázke jasnosti a prístupnosti, ako aj účinnosti a priaznivých vplyvov na občanov a podniky. Komisia nazýva tieto ciele obvykle Lepšia právna regulácia alebo Kvalitnejšia legislatíva. Tieňovým spravodajcom k správe poslankyne Katalin Lévai o Lepšej právnej regulácii v EÚ za Výbor pre regionálny rozvoj, ktorý bol požiadaný o stanovisko je slovenský europoslanec Miroslav Mikolášik (EPP-ED/EĽS-ED).
08-08-2007

Trvalo udržateľné využívanie pesticídov

Európska únia sa zaoberá témou udržateľného využívania pesticídov. Cieľom novej regulácie je dosiahnutie rovnováhy medzi ochranou zdravia a konkurencieschopnosťou európskeho poľnohospodárstva.
28-08-2006

Slovenskí nezaradení europoslanci

V Európskom parlamente pôsobia v 6. parlamentnom období traja nezaradení slovenskí europoslanci - Peter Baco, Irena Belohorská a Sergej Kozlík.
10-10-2005

História Skupiny EĽS-ED v EP

Poslanecký klub EPP-ED bol založený v 23. júna 1953 ako Skupina Kresťanských demokratov - frakcia v Spoločnom zhromaždení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele. V júli 1979 zmenil svoj názov na „Skupinu Európskej ľudovej strany (Kresťanskodemokratickú skupinu) a v júli 1999 sa transformoval na dnešnú Skupinu Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) a Európskych demokratov. Pri budovaní Európy hral vždy vedúcu úlohu.