Rozširovanie

Slovensko v EP 26-10-2015

Slovenská cesta do jadra EÚ

Slovensko vstúpilo do EÚ v roku 2004. Čo Slovensko za 11 rokov členstva dosiahlo? Existujú slovenské témy v EÚ? A ktoré otázky sú pre Slovensko stále citlivé?
04-05-2010

Vzťahy Albánska a EÚ

Albánsko formálne požiadalo o členstvo v EÚ v apríli 2009. Či však bude jeho pristúpenie možné, závisí na mnohých faktoroch ako je politická stabilita, reforma hospodárstva a postihovanie korupcie.
17-03-2010

Vzťahy Srbska a EÚ

Srbsko je dnes na dobrej ceste vstúpiť do EÚ. Po sérii bratrovražedných vojen v deväťdesiatych rokoch teraz testuje vôľu medzinárodného spoločenstva a zamestnáva značné množstvo diplomatov aj vojakov.
17-07-2006

Rozširovanie a euro

Úvod V súlade s ustanoveniami Maastrichtskej zmluvy majú všetky nové členské krajiny EÚ možnosť prijať spoločnú európsku menu euro. Všetkých desať nových členských krajín, ktoré vstúpili do EÚ 1. mája 2004, sa zaviazalo prijať euro v prístupovej dohode s EÚ....
06-10-2004

Bulharsko

Bulharsko vstúpilo do Európskej únie 1. januára 2007. EÚ však môže uplatniť sankcie za neplnenie záväzkov.