Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394
Regionálny rozvoj – Stránka 2 – euractiv.sk

Regionálny rozvoj Archives

 • Prírodné zdroje: smerujeme ku globálnemu nedostatku?

  Európa 2020 03-03-2010

  S rastúcou svetovou populáciou a stále intenzívnejšou industrializáciou sa vyostruje boj o surovinové zdroje. Tento trend vzbudzuje obavy o prístup európskeho priemyslu ku kľúčovým prírodným zdrojom.

 • Európa 2020

  Ekonomika 25-01-2010

  Členské štáty po intezívnych vyjednávaniach stanovili päť hlavných cieľov stratégie Európa 2020, ktorá nahradila Lisabonskú stratégiu pre rast a zamestnanosť. Medzi hlavné priority patrí „zelený rast“, inovácie, vzdelávanie, obmedzovanie chudoby a zamestnanosť.

 • Operačný program Výskum a vývoj 2007 – 2013

  08-09-2007

  Program poskytne podpora výskumu a vývoju, ale aj skvalitňovanie infraštruktúry univerzít na Slovensku. Jeho garantom je Ministerstvo školstva SR.

 • Regionálna politika v EÚ

  19-03-2007

  Na regionálnu politiku vynakladá EÚ v súčasnosti najväčšiu časť svojho rozpočtu. V období rokov 2007-2013 jej rozpočet dosiahne takmer 350 miliárd eur, ktorým sa má riešiť aj naplnenie cieľov Lisabonu a riešiť vyrovnávanie priepastných rozdielov medzi regiónmi.

 • Európska územná spolupráca

  07-02-2007

  Dlhodobo v Únii fungujú programy zamerané na medziregionálnu spoluprácu v prihraničí i širšom zázemí členských krajín. V rokoch 2007-2013 bude Slovensko mať pozdĺž svojich hraníc 5 programov cezhraničnej spolupráce, nadnárodnú spoluprácu budú pokrývať dva programy (Central Europe a Southeast Europe) a medziregionálnu program INTERREG IVC. Asistovať im v tomto bude program INTERACT II.

 • Dopravná infraštruktúra a regióny

  07-02-2007

  OP Doprava je spolufinancovaný z dvoch eurofondov: Kohézneho - na veľké infraštruktúrne projekty a z Európskeho fondu pre regionálny rozvoj na menšie projekty. Priamo do dopravnej infraštruktúry v rokoch 2007-2013 pôjde 3,21 mld. eur.

 • Operačný program Vzdelávanie 2007 – 2013

  10-01-2007

  Na základe tohto operačného programu bude poskytovaná podpora na rozvoj ľudských zdrojov s využitím zdrojov Európskeho sociálneho fondu a národných zdrojov. Jeho garantom je Ministerstvo školstva SR.

 • CAP – Spoločná poľnohospodárska politika

  Podnikanie 20-12-2006

  Poľnohospodárstvo je jedna z najkontroverznejších a najdiskutovanejších oblastí európskej politiky. Ani jeden z doterajších pokusov o reformu nebol dostatočne razantný.

 • Eurofondy pre zdravie

  19-12-2006

  Slovensko je jednou z mála krajín, ktorá presadzuje podporu zdravotníctva a zdravia z eurofondov vlastným programom. V rokoch 2004 – 2006 táto možnosť existovala len sprostredkovane cez SOP Priemysel a služby, OP Základná infraštruktúra a pod. Od roku 2007 bude v tomto trende pokračovať, hlavne OP Zdravotníctvo.

 • Vidiek a EÚ

  02-10-2006

  Od februára 2005 prijíma EÚ dôležité právne dokumenty ohľadne rozvoja vidieka. V septembri 2006 schválila Komisia financie pre jednotlivé členské krajiny. Slovensko tak získa takmer 2 mld. eur v programovom období 2007-2013, čo je spolu so štrukturálnymi a Kohéznym fondom viac ako 13,5 mld. eur.

 • Regionálne rozdiely

  08-09-2006

  Odstraňovanie výrazných rozdielov medzi Západom a Východom, či Severom a Juhom, ako vyzerá v praxi európska regionálna politika a ako napreduje regionálna spolupráca informuje táto téma.

 • Programové obdobie 2007 – 2013

  23-08-2006

  Slovensko prvýkrát čerpalo eurofondy v oblasti kohéznej politiky v rokoch 2004 – 2006 v tzv. skrátenom programovom období. Roky 2007 – 2013 sú pre SR prvým obdobím, v ktorom bude mať možnosť využívať viac ako 11,3 mld. eur z fondov EÚ počas celého jeho trvania. Ide pravdepodobne o historicky najvyššiu sumu, ktorú získame.