Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394
Obehová ekonomika – Stránka 2 – euractiv.sk

Obehová ekonomika Archives

 • KONFERENCIA ENVI-PAK SAMOSPRÁVA A SEPAROVANÝ ZBER 2013

  Komerčný obsah | Ekonomika 30-09-2013

  Spoločnosť ENVI-PAK pripravuje 4. ročník odbornej konferencie Samospráva a separovaný zber 2013, ktorá sa bude venovať aktuálnym otázkam v oblasti odpadového hospodárstva na Slovensku a je určená samo- správe, štátnej správe a odbornej verejnosti. Pod záštitou štátneho tajomníka MŽP SR Vojtecha Ferencza a Únie miest Slovenska sa uskutoční 10. októbra 2013 v hoteli Kaskády v Sliači – Sielnici (Banskobystrický kraj).

 • Nadácia Pontis rozdala ocenenia Via Bona Slovakia

  Komerčný obsah | Spoločenská zodpovednosť 12-04-2013

  Nadácia Pontis rozdala ocenenia Via Bona Slovakia za najlepšie projekty firiem v oblasti firemnej filantropie a zodpovedného podnikania za rok 2012. Víťazmi hlavných cien sa stali spoločnosti Embraco Slovakia a ABB.

 • Zelený projekt EURESP+ je v druhej fáze

  Komerčný obsah | Podnikanie 07-02-2013

  RPIC Prešov ako člen siete Enterprise Europe Network sa pravidelne zapája do medzinárodných projektov s cieľom podporiť konkurencie- schopnosť malých a stredných podnikov v regióne, ktoré sú zvyčajne cieľovou skupinou v týchto projektoch. V súčasnosti centrum participuje na zelenom projekte EURESP+ (Európska platforma pre regionálne environmentálne služby).

 • Miesto, kde začína i končí náš deň

  Komerčný obsah | Podnikanie 25-01-2013

  Kúpeľňa je miesto, kde začína i končí každý náš deň. Pre mnohých je veľmi dôležitým miestom, na ktorého zariadení si dávajú veľmi záležať. Nejde len o to vybrať do elegantnej kúpeľne funkčný, maximálne  vode odolný kúpeľňový nábytok …

 • Macedónska organizácia dosiahla zmeny aj vďaka Slovenskému fondu pre verejnú politiku na Balkáne

  Komerčný obsah | Zahraničie a bezpečnosť 27-11-2012

  20. november 2012 - Ak sa chcú Balkánske krajiny priblížiť vstupu do Európskej únie, musia spĺňať určité predpoklady. V Macedónsku platí zákon o životnom prostredí, ktorý vychádza z európskeho modelu kontroly znečisťovania. Hoci každá zo 117 výrobných prevádzok alebo tovární musí do apríla 2014 získať povolenie pre svoje ďalšie fungovanie, krajina ich zatiaľ vydala len zopár. Po tom, čo na problém upozornila mimovládna organizácia Front 21/42, sa veci dali do pohybu a ministerstvo do zákona zapracovalo navrhované zmeny.

 • Zodpovedné podnikanie firiem nie je o marketingu, Bielorusi sa inšpirovali na Slovensku

  Komerčný obsah | Podnikanie 09-10-2012

  Zodpovedné podnikanie môže mať veľa podôb a vôbec nezávisí od veľkosti či bohatstva firmy. Myslia si bieloruskí manažéri a lektori zo Školy biznisu a manažmentu technológií v Minsku, ktorí doteraz vnímali zodpovedné podnikanie skôr ako vymoženosť západných vyspelých krajín.

 • ENVI-PAK: Novela zákona rieši chýbajúce časti transpozície smernice, nie však úplne

  Komerčný obsah | Životné prostredie 10-09-2012

  Bratislava, 10.9.2012 – Dňa 5. septembra 2012 skončilo skrátené medzirezortné pripomienkové konanie k zákonu o odpadoch a zákonu o obaloch. Napriek tomu, že návrh zákona o odpadoch v tejto podobe rieši chýbajúce časti transpozície rámcovej smernice, je mu možné vyčítať, že transpozícia ani po tomto návrhu nebude úplná. Oprávnená organizácia ENVI-PAK podala k tomuto návrhu 13 pripomienok, z toho 11 zásadných a 2 obyčajné pripomienky. Celkovo bolo podaných 435 pripomienok, z toho 229 zásadných.

 • Ľudia videli na Pohode odpad! A tento rok ho vytriedili rekordne veľa!

  Komerčný obsah | Životné prostredie 23-07-2012

  Triedenie odpadu na Pohode už nie je žiadnou novinkou. ENVI-PAK zabezpečoval separovanie na tomto krásnom festivale šiesty krát, už 5 rokov spolu so zberovou spoločnosťou SITA Slovensko.

 • Prelomové rozhodnutia Úradu priemyselného vlastníctva SR vo veci platnosti ochrannej známky ZELENÝ BOD

  Komerčný obsah | Životné prostredie 25-01-2012

  Bratislava, 25. Január 2012 – Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky (ďalej len „ÚPV SR“) vydal dňa 21. decembra 2011 druhostupňové rozhodnutia vo veci návrhov na výmaz medzinárodných ochranných známok „ZELENÝ BOD“ č. 585713, č. 585714, č. 653449 a č. 653450 pre územie Slovenskej republiky.

 • Zlatý mravec 2011, cena najlepším v odpadovom hospodárstve

  Komerčný obsah | Fosílne palivá 16-11-2011

  Šesť rokov súťaženia o prestíž, 113 predložených a reálne implementovaných projektov, 26 výhercov z celého Slovenska - to je bilancia súťaže Zlatý mravec. Víťazov pred pár dňami vyhlásili v rámci konferencie Deň odpadového hospodárstva. Unikátnu sošku Zlatého mravca pre rok 2011 si odniesli Technické služby - Žiar nad Hronom, a.s.; PCA Slovakia, s.r.o., DRON - Sklady, s.r.o., KOSIT a.s., Bc. Nora Koteríková - Technická univerzita vo Zvolene. Za špeciálny dlhodobý prínos v odpadovom hospodárstve si prevzali Čestné uznanie Priatelia Zeme – SPZ.

 • Návštevníci festivalu Pohoda prekonali rekord v množstve vytriedeného plastu

  Komerčný obsah | Životné prostredie 02-11-2011

  Návštevníci tohtoročnej Bažant Pohody prekonali rekord v množstve vytriedeného plastu na jednom podujatí. Už šiesty rok bolo možné na festivale triediť odpad. Okrem plastov, papiera a kovového odpadu sa po prvýkrát triedil i biologicky rozložiteľný odpad (zvyšky jedla, šupy z ovocia a zeleniny a podobne).

 • Najlepšie separujúcim mestom je Liptovský Mikuláš

  Komerčný obsah | Životné prostredie 07-10-2011

  Na konferencii Samospráva a separovaný zber 2011, ktorú zorganizovala oprávnená organizácia ENVI-PAK, prebehlo vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce v SR. Víťazi si rozdelili ceny v hodnote 10.500 eur.