Obehová ekonomika

Trh s energiami 04-08-2015

SPECIAL REPORT: Za odpad budú finančne zodpovední aj výrobcovia obalov a pneumatík

Nový zákon o odpadoch, ktorý by mal vstúpiť do platnosti na budúci rok, zavádza rozšírenú zodpovednosť výrobcov (RZV). Výrobcovia a dovozcovia výrobkov, ktorí uvádzajú výrobok na náš trh budú zaň zodpovední počas jeho celého životného cyklu, od eko-dizajnu, analýzu dopadov na životné prostredie,...