Obehová ekonomika

Komerčný obsah

MŽP zverejnilo prvú verziu envirostratégie Slovenska do roku 2030

Dokument nastavuje systémové riešenia pre najväčšie environmentálne výzvy
Komerčný obsah

Slováci triedia lepšie. Aj vďaka novému zákonu o odpadoch

Rok a pol kráčame po ceste rozšírenej zodpovednosti výrobcov, pričom až prax ukázala slabé stránky systému a hľadajú sa spôsoby, ako ich odstrániť a pozdvihnúť tak, aby triedený zber na Slovensku fungoval. K tomu cieľu mali smerovať aj štyri novelizácie...
Komerčný obsah
Energetika 01-12-2017

V Bratislave sa skončila medzinárodná konferencia o energetike SET Plan 2017

Druhým, záverečným dňom rokovania sa dnes v Bratislave uzavrel jubilejný 10. ročník medzinárodnej konferencie o energetickej politike Európskej únie SET Plan organizovaný spoločne s Central European Energy Conference (CEEC) 2017. Podujatie sa konalo pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a aktuálneho estónskeho predsedníctva v Rade EÚ.
Komerčný obsah

Gigant v zelenej ekonomike prichádza na Slovensko. Ročne chce spracovávať 30 tisíc ton PET fliaš a plastov

Na Slovensko mieri investícia za 8,5 milióna eur, ktorá vytvorí takmer 100 pracovných miest.
Komerčný obsah
31-03-2017

O2 Business Services podporuje Smart Bratislavu

V Bratislave, 31. 3. 2017 Spoločnosť O2 Business Services predstavila technologické novinky, akými je napríklad aplikácia na bezproblémové parkovanie v meste, či Smart Lampa s integrovaným kamerovým systémom mestskej polície. Koncepcia Smart City – inteligentné riešenia pre mestá a regióny,...
Komerčný obsah
21-12-2016

Počas sviatkov vyprodukujeme dvakrát viac odpadu

Bratislava, 20. decembra 2016 – Vianoce a koniec roka sú časom obdarúvania, ale aj obdobím, kedy najviac „vyhadzujeme“. Priemerná slovenská rodina totiž práve počas vianočných sviatkov až zdvojnásobí množstvo vyprodukovaného odpadu. Niektoré veci – vrátane starých a nepotrebných elektrospotrebičov – do...
Komerčný obsah
16-12-2016

Výučbový softvér „NeODPADni z ODPADOV!“ – atraktívna a unikátna pomôcka pre pedagógov základných i stredných škôl!

Bratislava, 15.12.2016 V roku 2012 vytvoril NATUR-PACK v spolupráci s mimovládnou organizáciou ŽIVICA v rámci projektu  „Moderne o odpadoch s NATUR-PACKom“ unikátny výučbový softvér určený pre prácu s interaktívnymi tabuľami a PC. „Softvér nesie názov „NeODPADni z ODPADov!“, je bezplatný a školy si ho môžu stiahnuť na stránkach organizácie ŽIVICA...
Komerčný obsah

Triedenie odpadov v Bratislavskom kraji je v kurze! O ekovýchovné programy s touto tematikou je rekordný záujem!

DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie už od roku 2011 vyučuje dva originálne ekovýchovné programy so zameraním na triedenie a recykláciu komunálneho odpadu a to predovšetkým v oblasti Bratislavského kraja. Prvý s názvom „Ako Šmudlo príučku dostal a naučil sa odpady triediť„ je určený materským školám, druhý...
Komerčný obsah

NATUR-PACK sa stal organizáciou zodpovednosti výrobcov aj pre elektrozariadenia

Bratislava, 9.5.2016: Dňa 6.5. 2016 prevzali predstavitelia spoločnosti NATUR-PACK rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR o udelení autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre elektrozariadenia. V apríli 2016 získala spoločnosť NATUR-PACK autorizáciu na činnosť OZV pre obaly a neobalové výrobky. V procese schvaľovanie je...
Komerčný obsah
02-05-2016

1. ročník súťaže Deň Zeme s NATUR-PACKOM pozná svojich víťazov!

Pri príležitostí osláv Dňa Zeme spoločnosť NATUR-PACK vyhlásila pre žiakov základných škôl výtvarnú súťaž Deň Zeme s NATUR-PACKom. Cieľom súťaže bolo vytvoriť výtvarné práce na jednu z troch environmentálnych tém: 1. Ochrana planéty ZEM- recyklácia, 2. Odpady patria do koša a nie...
Komerčný obsah

Už je jasné, kto bude financovať triedený zber na Slovensku. Spoločnosť ENVI – PAK získala najväčší podiel na trhu.

Viac ako po roku od schválenia nového zákona o odpadoch sú zmluvy o budúcich zmluvách (ZoBZ – podmienka vyplývajúca zo zákona o odpadoch na získanie autorizácie) s obcami a mestami uzatvorené, trh sa rozdelil a nový zákon o odpadoch vstupuje do ďalšej fázy – do praxe. Spoločnosť ENVI - PAK podala 31. marca 2016 žiadosť o autorizáciu v súlade s novým zákonom o odpadoch, keď podpísala zmluvy o budúcej zmluve s 1 543 obcami a mestami, v ktorých žije 2 915 219 obyvateľov Slovenska.
Komerčný obsah

NATUR-PACK sa stal silným partnerom samospráv!

Bratislava, 12.4.2016 Prijatie nového zákona o odpadoch si v minulom roku vyžiadalo obrovské úsilie oprávnených organizácií, medzi ktoré patrí aj spoločnosť NATUR-PACK. Oprávnené organizácie sa zmenia na organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), nato však potrebujú získať autorizáciu od Ministerstva životného prostredia SR. Nóvum...
Komerčný obsah
Fosílne palivá 19-02-2016

Spoločnosť NATUR-PACK si pripomína 10. výročie svojho založenia

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s., si v týchto dňoch pripomína 10. výročie svojho vzniku. Počas celej existencie pomáha svojim klientom plniť povinnosti vyplývajúce zo slovenskej obalovej a odpadovej legislatívy - ako je zabezpečenie zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov.
Komerčný obsah
Energetika 06-11-2015

Slovenské elektrárne oživujú mozog 3. bloku AE Mochovce

Blokové dozorne sú mozgom každej jadrovej elektrárne. Tretí blok je v súčasnosti dokončený na 90 %, vstupuje do fázy skúšok. Bratislava/Mochovce, 3. novembra 2015 – Slovenské elektrárne, spoločnosť skupiny Enel, oživili svoju novú blokovú dozorňu, „mozog“ tretieho bloku svojej atómovej...
Komerčný obsah
Budúcnosť EÚ 11-08-2015

Letná škola energetiky bola najmä o výmene skúseností

Mladí elektrotechnici, ekológovia, ekonómovia, jadroví fyzici, ale aj študenti medzinárodných vzťahov ukázali, že otázky energetiky sú im veľmi blízke.
Komerčný obsah

NATUR-PACK je od mája ešte bližšie svojim klientom

Od 1. mája sa NATUR-PACK dostáva ešte bližšie svojím klientom vďaka rozrastajúcej sa sieti pobočiek po celom území Slovenska. K existujúcim pobočkám v Banskej Bystrici, Bratislave a Košiciach pribudla žilinská pobočka, ktorá privítala prvých klientov počas slávnostného otvorenia pobočky, ktoré sa uskutočnilo 30. apríla.
Komerčný obsah

NATUR-PACK podal hlásenia výrobcov elektrozariadení za rok 2014

Kolektívna organizácia NATUR-PACK, a.s. podala dňa 31. 3. 2015 Ministerstvu životného prostredia SR hlásenie výrobcov elektrozariadení združených v systéme NATURELEKTRO za rok 2014 v stanovenom termíne
Komerčný obsah
Fosílne palivá 13-03-2015

NATUR-PACK zabezpečil zber a zhodnotenie odpadov z obalov za rok 2014

Oprávnená organizácia NATUR-PACK podala v zákonnej lehote (27. 2. 2015) za svojich klientov Hlásenie o obaloch a o plnení záväzných limitov zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov podľa § 10 zákona o obaloch za rok 2014. Splnila si tak povinnosť, ktorá vyplýva z § 8 ods. 2 písm. a) zákona č. 119/2010 Z. z. o obaloch.
Komerčný obsah
Fosílne palivá 05-03-2015

ENVI-PAK usporil triedeným zberom v roku 2014 viac ako 56 tisíc ton skleníkových plynov

Vďaka triedenému zberu odpadov z obalov, ktorý podporil ENVI-PAK v roku 2014, bolo usporených viac ako 56 tisíc ton skleníkových plynov. Úspora predstavuje množstvo skleníkových plynov, ktoré by vyprodukovalo 5 osobných automobilov pri ceste okolo sveta.
Komerčný obsah
Fosílne palivá 11-02-2015

Aký bol rok 2014 pre NATUR-PACK ?

„Už na začiatku roku 2014 sme vedeli, že pôjde o turbulentné obdobie plné zmien. Hneď začiatkom roka nastala úprava v baterkovej legislatíve, na ktorú sme promptne zareagovali vytvorením systému NATURBAT. Klientom, ktorým nové nariadenie pridalo povinnosť zhodnocovať použité prenosné batérie, sme preto poskytli okamžitý servis, aby ich podnikanie mohlo pokračovať bez problémov. Byť oprávnenou organizáciou s tak veľkým počtom klientov je pre nás motiváciou, ale aj záväzkom pri poskytovaní služieb, aby boli tieto služby komplexné a prispôsobené potrebám každého klienta,“ hovorí riaditeľ NAUTR-PACKu RNDr. Michal Sebíň PhD.
Komerčný obsah

ENVI-PAK vychováva budúcich spotrebiteľov

Spoločnosť ENVI-PAK uskutočnila v 2. polroku niekoľko dôležitých odborných podujatí. Najkomplexnejšími z hľadiska obsahu a rozsahu boli 5. ročník odbornej konferencie Samospráva a triedený zber, určený samosprávam a odbornej verejnosti a pre výrobcov a dovozcov to boli okrem pravidelných školení aj odborný seminár k pripravovanému návrhu zákona o odpadoch. Pre budúcich spotrebiteľov ENVI-PAK pripravil alebo sa spolupodieľal na viacerých spoločenských, kultúrnych a vzdelávacích podujatiach.
Komerčný obsah

Týždeň venovaný redukcii odpadov

Týždeň redukcie odpadu sa tento rok začal 22.novembra a jeho sprievodné akcie budú trvať až do 30. novembra. Hlavným cieľom je zvýšenie informovanosti o predchádzaní vzniku odpadu
Komerčný obsah

Zmysluplný projekt spoločenskej zodpovednosti pre deti ocenili Zlatým mravcom 2014.

Už po deviaty krát spol. Reclay Slovensko ocenila piatich najúspešnejších spomedzi najaktívnejších spoločností a organizácií, ktoré sa prihlásili do súťaže so svojimi inovatívnymi riešeniami, nápadmi, technológiami z oblasti odpadového hospodárstva.  Zlatý mravec je ocenenie celoročnej usilovnosti a kreativity. Toto ocenenie si 13. novembra...
Komerčný obsah

Výsledky 5. ročníka Súťaže o najlepšie mestá a obce v triedení odpadu

Oprávnená organizácia ENVI-PAK vyhlasuje Súťaž o najlepšie mestá a obce v triedení odpadu od roku 2009. Chceme ňou motivovať samosprávy k vyššej úrovni environmentálneho správania. Víťazi súťaže v 8. kategóriách si delia finančné ceny v hodnote 10.500 €, ktoré sú už očistené od zrážkovej dane. Najaktívnejšie samosprávy boli spoločnosťou ENVI-PAK za predošlé 4. ročníky súťaže odmenené finančnými cenami v celkovej výške 42.000 eur. Tento rok získajú najaktívnejšie samosprávy ďalších 10.500 eur, ktoré môžu investovať do rozvoja a podpory triedeného zberu odpadov.