Kultúra a médiá

Budúcnosť EÚ 26-05-2015

60. ročník “najprestížnejšej piesňovej súťaže populárnej hudby v Európe”: Je už všetko jasné?

Víťazstvo z jubilejného šesťdesiateho ročníka pesničkového festivalu Eurovision Song Contest si odniesla energická skladba „Heroes“ v podaní Månsa Zelmerlöwa. Mladý Švéd porazil ruskú speváčku Polinu Gagarinovú a jej hymnickú skladbu „A Million Voices“ a taliansku baladu „Grande Amore“ tria Il Volo.

Ženské stereotypy: Čas na reflexiu v médiách

EÚ zvažuje zavedenie kvót pre ženy vo vedení spoločností. Niečo podobné by bolo treba zvážiť aj pri médiách, hovorí Klaus Heeger.
Ekonomika 24-02-2012

Prečo cesta z krízy vedie cez kultúru a umenie

Aj napriek kríze má Európa dobrý dôvod na optimizmus. Je ním kultúrny sektor ako rezervoár nádeje, nápadov a ekonomického rastu, píše dánsky minister kultúry Uffe Elbæk a eurokomisárka pre vzdelanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež Androulla Vassiliou.
Rovnosť šancí 16-08-2011

Kritický štvrťočník CVEK: Menšinová politika na Slovensku

Centrum pre výskum etnicity a kultúry prichádza s novým číslom svojho kritického štvrťročníka menšinovej politiky na Slovensku.

Vzbura čínskej twittujúcej triedy

Minulý týždeň získal Liu Siao- po Nobelovu cenu mieru 2010 za svoj dlhý a nenásilný boj za základné ľudské práva v Číne. Ocenenie prichádza v okamihu prelomu v čínskej politike, pretože by mohlo zároveň predstavovať zlomový bod dlhého čínskeho pochodu smerom k väčšej slobode.
Budúcnosť EÚ 07-10-2010

Solidarita v pluralitnom veku

Solidarita je nevyhnutnou súčasťou demokratických spoločností; bez nej sa tieto spoločnosti rozpadávajú. Za určitou hranicou vzájomnej nedôvery alebo pocitu niektorých členov, že ich iní členovia nechajú s nesplnenými sľubmi, nemôžu fungovať.
18-05-2010

Stav slovenskej audiovízie v roku 2009

„Slovenská audiovízia vyšla z krízy posilnená a je na najlepšej ceste stať sa štandardne fungujúcou a dostatočne sebavedomou súčasťou európskeho audiovizuálneho priestoru,“ píše Vladimír Štric, riaditeľ MEDIA Desk Slovensko, v Správe o stave slovenskej audiovízie v roku 2009.
Fosílne palivá 26-01-2010

Jazykový zákon – posledné zmeny

“Budúcnosť ochrany európskych menšín môže závisieť na tom, ako Vysoký komisár pre národnostné menšiny Knut Vollebaek zareaguje na súčasnú situáciu”, píše István András Türke z Sorbonnskej univerzity a riaditeľ inštitútu Europa Varietas v štúdii, ktorá analyzuje vykonávací predpis k zákonu o štátnom jazyku Slovenskej republiky.

Do čoho by štát nemal vstupovať

Začiatkom októbra 2008, keď sa svet zvíjal vo finančnej kríze, vojne v Južnom Osetsku a v mnohom inom, ukrajinských televíznych novinárov pozvali do parlamentu na diskusiu o údajne nadmernom negativizme v spravodajstve.
Slovensko v EP 02-06-2009

Programy politických strán vo voľbách do EP 2009

Kto podporuje Lisabonskú zmluvu, kto daňovú harmonizáciu a kto členstvo Turecka v EÚ? EurActiv.sk prináša analýzu programov politických strán v eurovoľbách.
Európa inak 05-02-2009

Kontrastívna analýza originálu a zredigovaného textu

Nasledujúca analýza sa zaoberá porovnaním rozdielov vo význame a korektnosti sprostredkovania informácií v origináli textu, ktorý bol 8. januára 2009 v stanovenom rozsahu zaslaný redaktorovi denníka, a textu v zredigovanej podobe tak, ako bol 10. januára 2009 uverejnený v denníku Pravda. Cieľom práce je potvrdiť alebo vyvrátiť predpoklad, že pri redakčných zásahoch došlo k priamym sémantickým posunom či k zasadeniu výpovede do kontextu odlišného od autorského zámeru realizovaného v origináli textu.
Vzdelávanie 04-05-2008

Supervízia spolupracovníkov pre službu interkultúrneho poradenstva a integráciu

Prednášky o interkultúrnom poradenstve a integrácii sa uskutočnili v rámci projektu Excelentná univerzita

Islamofóbia a jej príčiny

Prednáška o "islamofóbii" sa uskutočnila v rámci projektu Excelentná univerzita
Vzdelávanie 20-04-2008

Cyklus prednášok: Verejné vzťahy

Cyklus prednášok na tému verejné vžtahy sa uskutočnil v rámci projektu Excelentná univerzita
Podnikanie 25-01-2008

CSR: Myslíme to dobre!

Robiť dobro a hovoriť o tom – táto jednoduchá fráza by mohla efektívne opísať záväzok spoločností k princípom udržateľnosti a zodpovednosti. Ale len máloktoré z nich skutočne rozumejú a aplikujú praktiky CSR, tvrdí Antje Hoppe zo združenia Politika & Komunikácia.
Verejná správa 22-01-2008

Poplatky za poskytovanie informácii

Zákon 211/2000 Zb. o slobodnom prístupe k informáciám v § 21 stanovuje, že výška poplatku za poskytnutú informáciu nesmie prekrociť výšku materiálnych nákladov spojených so zhotovením kópií, so zadovážením technických nosičov a s odoslaním informácie žiadateľovi. Práve výška poplatkov za poskytnutie informácií je často nástrojom samospráv ako sťažiť občanom prístup k informáciám, resp. žiadajúceho občana za jeho „zvedavosť“ potrestať. Preto nás zaujímalo, ako sa samosprávy s touto otázkou vysporiadali.
04-07-2007

Prieskum k výberu kandidáta na Európske hlavné mesto kultúry

Ministerstvo kultúry SR zorganizovalo v júni 2007 prieskum, cieľom ktorého bolo zistiť, aký je na Slovensku záujem kandidovať na Európske hlavné mesto kultúry (EHMK) a ako sa mestá so záujmom o túto kandidatúru pripravujú na výber. V roku 2013 bude európskym hlavným mestom kultúry jedno francúzske a jedno slovenské mesto.
30-04-2007

Ekonomika a kultúra v Európe

Lisabonský proces vedie vlády, univerzity a firmy predovšetkým k investovaniu do výskumu a vývoja. Dôvodom je viera, že hospodársky rast a zamestnanosť je možné dosiahnuť investovaním do informačno-komunikačných technológií vo všetkých oblastiach a podporou inovácií. Úloha kultúry a kreatívnych sektorov sa však v kontexte budovania „vedomostnej ekonomiky“ podceňuje. Európska komisie si preto po prvý krát dala vypracovať štúdiu o ekonomike v kultúre a vplyve kultúry na ekonomický vývoj.
Vzdelávanie 21-09-2006

Spojiť kultúru a vzdelávanie

Štúdia vypracovaná Pôle universitaire européen de Lorraine porovnáva národné spôsoby spájania kultúry a vzdelávania.
Európa dnes 25-07-2006

Taliansko sa snaží zbaviť Berlusconiho

Romano Prodi počas svojej predvolebnej kampane prisľúbil radikálnu reorganizáciu médií. Európska komisia 19. júla vyzvala Taliansko, aby zmenilo nevyrovnaný mediálny zákon, ktorý prijala bývalá vláda Silvia Berlusconiho. Analýza mapuje stav slobody tlače v Taliansku.
19-07-2006

Chorvátsko chce skrotiť médiá

Chorvátska vláda srší odhodlaním zablokovať médiám prístup k informáciám a umlčať ich. Je sloboda prejavu v Chorvátsku ohrozená?
Európa dnes 13-06-2006

Ženy bez médií – médiá bez žien

Ďalšia zo série analýz v rámci projektu záujmového združenia žien ASPEKT „Voľby 2006 - Rodové aspekty“ sa zaoberá problematikou nedostatočnej prezentácie žien-političiek v slovenských médiách.
Budúcnosť EÚ 24-02-2006

Vlastníctvo médií v Európe: pohľad zhora

Štúdia poukazuje na problém rastúcej koncentrácie médií v EÚ i inde – a žiada chrániť pluralitu médií.
Vzdelávanie 07-02-2006

Spoločné regulačné pravidlá v mediálnom sektore EÚ

Štúdia, vypracovaná na objednávku generálneho riaditeľstva pre informačnú spoločnosť, podáva kompletný obraz spoločných regulačných opatrení prijatých doteraz v mediálnom sektore vo všetkých 25 členských krajinách Únie, ako aj v troch nečlenských. Podáva tiež prehľad doterajšieho výskumu v tejto oblasti.