array(1) { [0]=> int(52) } string(0) "" Kultúra a médiá – euractiv.sk

Kultúra a médiá

jednotný digitálny trh, dsm, telekomunikácie
Veda a inovácie 26-09-2016

Prísľuby jednotného digitálneho trhu vs. ich realizácia

Od ohlásenia snahy vytvoriť jednotný digitálny trh uplynulo 15 mesiacov. Zverejňovanie navrhovanej legislatívy sa na jeseň dostalo do svojej poslednej fázy.
Podnikanie 18-02-2016

Kreatívny priemysel v Európe a na Slovensku

Európska tvorivosť stimuluje rast a zamestnáva milióny občanov. Na to, ako sa kreatívnym odvetviam darí, majú aj naďalej rozhodujúci vplyv národné iniciatívy.
08-01-2008

Európsky rok medzikultúrneho dialógu

Rovnocenný a naozaj partnerský medzikultúrny dialóg sa stáva nevyhnutnou podmienkou, ak chceme budovať pevnejšiu a funkčnejšiu Európsku úniu, aby sa každý trvalý obyvateľ Európy mohol cítiť byť Európanom.
04-09-2007

Európske hlavné mesto kultúry 2013

Európske hlavné mesto kultúry (ECOC - European Capital of Culture) patrí medzi najvýznamnejšie aktivity EÚ v oblasti kultúry. Jej cieľom je podpora trvalo udržateľného rozvoja, budovanie stáleho partnerstva s ostatnými mestami, pozdvihnutie profilu mesta na medzinárodnú úroveň, nárast domáceho a zahraničného cestovného ruchu, ale aj rozširovanie kultúrneho publika.
Fosílne palivá 21-06-2007

Blogy – preklenutie komunikačnej bariéry?

S úmyslom „znovu sa spojiť s občanmi“ sa súčasná podpredsedníčka Európskej komisie, Margot Wallström, rozhodla v roku 2005 založiť si svoj vlastný „blog.“ Niektorí jej kolegovia tento krok nasledovali. Blog ako spôsob politického vyjadrenia sa si získal priazeň aj na Slovensku. Vyvstáva otázka, či takáto forma komunikácie naozaj vedie k tomu, aby boli európske témy diskutovanejšími.
01-03-2007

Podpora filmovej tvorby

Európsky audiovizuálny sektor zohráva prvoradú úlohu pri budovaní európskeho občianstva, pretože v súčasnosti je jedným z hlavných vektorov šírenia spoločných a základných sociálnych a kultúrnych hodnôt Únie medzi Európanmi, a najmä mládežou. Aj pre súčasnú slovenskú vládu je obnova zdevastovanej slovenskej kinematografie jednou z priorít v oblasti štátnej politiky v oblasti kultúry.

Digitálne vysielanie

Nevyhnutnosť digitalizácie rozhlasového a televízneho vysielania vyplýva z toho, že ďalší rozvoj analógového vysielania nie je prakticky možný. Frekvenčné spektrum je ako prírodný zdroj v súčasnosti de facto vyčerpané. V tomto zmysle je digitalizácia starostlivosťou o obmedzený prírodný zdroj, ktorú vo väčšine zabezpečuje štát. Tlak na efektívnejšie využívanie frekvenčných pásiem vyhradených pre televíziu vytvárajú nové obsahové služby, ako aj technológie podporujúce mobilitu. Proces prechodu na digitálne vysielanie si v prvom rade vyžaduje legislatívu, ktorá ho bude podporovať a nespôsobovať jeho zdržanie.