Jadrová energia

Budúcnosť EÚ 27-04-2016

Británia a (ne)známa ever closer union

Čo znamená pojem, ktorý ovládol predreferendovú diskusiu, a prečo sa ho konzervatívci obávajú?
Energetika 10-03-2016

Slnko, voda, vietor: Vývoj energetického prechodu v Nemecku

Pre mnohých je prechod na čistú energiu príliš pomalý. Politici však musia pri rozhodovaní brať do úvahy všetky aspekty energetickej politiky.
Energetika 23-02-2015

Rámec jadrovej bezpečnosti EÚ po Fukušime

Zničujúce zemetrasenie v Japonsku v roku 2011 zastavilo rozmáhajúcu sa „nukleárnu renesanciu.“ Aký mala dopad na Európu?
Energetika 30-10-2014

Svetová správa o stave jadrovej energie 2014

Produkcia energie z jadra bola na ústupe aj v roku 2013. Nové elektrárne stavajú najmä v Číne. Hoci investície do obnoviteľných zdrojov energie poklesli, využívajú sa stále viac. Dôvodom lacnejšia cena.
Energetika 17-09-2013

Nehoda v atómovej elektrárni Fukušima Daiči: Reakcia OECD/NEA v jadrovej bezpečnosti a poučenia

Agentúra pre jadrovú energiu (NEA), ktorá pôsobí v rámci OECD, zverejnila správu o aktivitách, ktoré členovia agentúry a stále technické výbory prijali v reakcii na nehodu v japonskej elektrárni Fukušima Daiči v marci 2011.
Energetika 18-02-2013

Francúzsko-nemecká energetická spolupráca: Model pre Európu

Francúzsko a Nemecko by sa mohli stať modelom cezhraničnej spolupráce v energetike a stanoviť štandardy pre celú Európu, uviedol Georg Zachmann z bruselského think-tanku Bruegel.
Energetika 12-10-2012

Komu prekáža JAVYS?

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (JAVYS), ktorá je 100 %-nou štátnou firmou, reaguje na vyjadrenia Martina Podolana, ktoré EurActiv.sk publikoval 25.9.2012 ako jeho súkromný názor, nie oficiálne stanovisko. Hovorca spoločnosti JAVYS v reakcii na publikovaný text požiadal o zverejnenie nasledujúceho stanoviska.
Energetika 25-09-2012

Posilní štát moc Javysu na úkor jadrovej bezpečnosti a trhovej ekonomiky?

Jadrová a vyraďovacia spoločnosť (Javys) spravuje strategický majetok štátu za stovky miliónov EUR. Jadrová bezpečnosť a rozvoj jadrovej energetiky na Slovensku závisí od schopnosti štátu zabezpečiť financie najmä pre oblasť likvidácie a ukladania jadrového odpadu. Závisí aj od schopnosti zrealizovať a naplánovať trvalé uloženie takého odpadu, ktoré je z pohľadu bezpečnosti a financií kľúčovou záležitosťou pre obyvateľstvo a teda štát.
Energetika 12-07-2011

Odstavenie jadrových elektrární v Nemecku urýchli prechod k nízkouhlíkovej ekonomike

Nemecko je schopné naplniť svoju potrebu dodávok elektriny aj bez jadrovej energie a dovozu elektriny, tvrdí Arne Jungjohann z Nadácie Heinricha Bölla.
Energetika 11-05-2011

Europeizácia jadrovej bezpečnosti

Po krízovom vývoji v japonskej Fukušime stojí za diskusiu desaťročia stará zmluva o Euratome. Autor analýzy si kladie aj otázku, či by malo Nemecko vystúpiť z Európskeho spoločenstva pre jadrovú energiu.
Energetika 06-04-2011

Otvorená debata o bezpečnosti jadra

V dôsledku katastrofického vývoja vo Fukušime, vyvstáva otázka nie ako sa dištancovať od jadrového odvetvia, ale ako urobiť tento priemysel bezpečnejším. Uviedla to Claude Fischerová z mimovládnej organizácie Confrontations Europe.
Energetika 30-07-2010

Pokrok vo vyjednávaniach o plyne medzi Ruskom a Bulharskom

Rusko a Bulharsko uzavreli dohody týkajúce sa vedenia plynovodu Južná vetva cez bulharské územie, ukončenie rokovaní je však stále v nedohľadne, píšu Ewa Paszyc a Tomasz Dąborowski pre Centrum pre východné štúdie (OSW).

Rozštiepenie európskeho jadra – Siemens opustil francúzsku Arevu kvôli ruskému Rosatomu

Začiatkom marca t.r. nemecká spoločnosť Siemens a Ruská federálna agentúra pre jadrovú energiu ROSATOM oznámili podpísanie dohody o vytvorení spoločného podniku (joint ventures), s cieľom „stať sa svetovým lídrom na trhu jadrovej energie". Táto správa okamžite vyvolala negatívnu reakciu doterajšieho lídra a partnera Siemensu - francúzskej spoločnosti Areva, s ktorou sa Siemens „rozišiel" len niekoľko týždňov predtým.
Slovensko v EP 02-12-2008

Menej direktívy, viac komunikácie a motivácie

"Hrozby vyvlastňovania pre energetické spoločnosti spolu s dôsledkami finančnej krízy môžu obmedziť príliv nových investícií aj do rozvoja jadrovej energetiky, a tým vážne ohroziť bezpečnosť dodávok energií", povedal na zasadnutí tretieho Energetického fóra v Bratislave poslanec EP Ján Hudacký (EPP-ED).
Energetika 29-04-2008

Jadrová energetika a životné prostredie

Prednáška o jedrovej energetike odznela v rámci projektu Excelentná univerzita

Iránsky nukleárny program – jadro iránskeho problému?

Odkedy v roku 2002 vyšlo najavo, že Irán viac ako jednu dekádu tajne rozvíjal jadrový program napriek tomu, že ako signatár Zmluvy o nešírení jadrových zbraní bol povinný o všetkých svojich aktivitách v tejto oblasti informovať Medzinárodnú agentúru pre atómovú energiu (MAAE alebo IAEA – International Atomic Energy Agency),
Budúcnosť EÚ 29-01-2008

Ruský rok na Balkáne

Rok 2008 bol vyhlásený ako Rok Ruska v Bulharsku. Ruská diplomacia sa takýmto spôsobom každoročne usiluje posilňovať vplyv Moskvy vo vytipovanom štáte. Hoci tento spôsob intenzifikácie bilaterálnych kontaktov môže pripomínať kampane v sovietskom štýle, výsledky návštevy prezidenta Ruskej federácie Vladimira Putina v bulharskej Sofii 17. – 18. januára svedčia o tom, že na rozdiel od Ukrajiny alebo Bieloruska nezostalo iba pri kampani.
Slovensko v EP 11-12-2007

Spoločná energetická politika EÚ

Slovenský poslanec Európskeho parlamentu za skupinu EPP-ED / EĽS-ED formuluje svoje názory na spoločnú energetickú politiku EÚ, na "renesanciu" jadrovej energetiky a diverzifikáciu energetických zdrojov.
Slovensko v EP 30-11-2007

Vízia rozvoja jadrovej energie v EÚ

V Bratislave sa 26. - 27. novembra 2007 uskutočnilo 1. zasadnutie Európskeho jadrového fóra (ENEF). S príspevkom vystúpil aj poslanec Európskeho parlamentu Ján Hudacký.
Ekonomika 27-09-2006

Pomôže atómová energia?

Štúdia tvrdí, že intenzívnejší technologický výskum môže urobiť z atómovej energie dôležitú súčasť energetického mixu.
Budúcnosť EÚ 26-07-2005

Soud pro veřejnou službu – nový soudní orgán EU

Potrebuje Európska únia ďalší súdny orgán? Autor približuje zloženie a pôsobnosť Súdu pre verejnú službu, ktorý bol zriadený v roku 2004 pri Súde prvého stupňa, a ktorý slúži pre spory z verejnej služby (spory medzi Európskymi spoločenstvami a ich zamestnancami).
Budúcnosť EÚ 15-11-2004

Jak Paříž řídí svou politiku v Bruselu?

Analýza detailne popisuje proces, akým sa vo francúzskej zahraničnej politike prijímajú rozhodnutia v oblasti európskej politiky a hodnotí jeho efektivitu.
Budúcnosť EÚ 04-11-2004

Charles de Gaulle, Konrad Adenauer a kořeny francouzsko-německé spolupráce

Analýza sa pozerá na tému európskej integrácie s historickým zmierením Francúzska a Nemecka po druhej svetovej vojne.
Ekonomika 25-08-2004

Spor o jadrovú elektráreň Kozloduj v Bulharsku

Analýza sa zaoberá politickou debatou o odstavení 3. a 4. bloku jadrovej elektrárne Kozloduj v Bulharsku, všíma si, aké argumenty ponúkajú jednotlivé strany.