Jadrová energia

čínsky nový rok

Čínsky Nový rok v Európe: Boj s dotovanou oceľou pokračuje

Zoznam netrhových ekonomík zanikne. Európska únia plánuje nové nástroje na ochranu férového obchodu.
Budúcnosť EÚ 14-04-2016

EÚ v programovom vyhlásení vlády 2016-2020

Vláda sľubuje podporu prehlbovania integrácie v eurozóne, chce sa pripraviť aj na krátenie eurofondov.
Energetika 11-12-2014

Smerom k Energetickej únii

Vývoj energetickej politiky ovplyvnili najmä plynové krízy v roku 2006, 2009 a 2014. Ako prví navrhli Európske energetické spoločenstvo predseda Parlamentu Jerzy Buzek a bývalý predseda Komisie Jacques Delors. Ich víziu ďalej rozvinul bývalý poľský premiér a súčasný predseda Európskej rady Donald Tusk a neskôr novozvolený predseda Komisie Jean-Claude Juncker, ktorý s vytvorením Energetickej únie poveril slovenského diplomata Maroša Šefčoviča.
Energetika 28-05-2012

Elektromobilita – návrat do budúcnosti

Vedeli ste, že prvé autá boli vlastne elektromobily? Prečo ich nahradil spaľovací motor? A prečo sa svet v 21. storočí vracia k tomuto vynálezu? Zistite viac o výhodách, prekážkach a projektoch novodobého rozvoja e-mobility predovšetkým v Európe a na Slovensku.
Energetika 10-05-2011

Kto a ako rozhoduje v energetickej politike EÚ?

Európska únia zavádza ambicióznu energetickú politiku v snahe zlepšiť bezpečnosť dodávok a dosiahnuť svoje ciele v znižovaní emisií. Ako proces rozhodovania EÚ v otázkach súvisiacich s energetikou funguje? A akú úlohu hrá priemyselný sektor či záujmové skupiny?
Budúcnosť EÚ 08-01-2010

Barroso II: Nová Európska komisia 2009-2014

Európska komisia pre obdobie 2009-2014 (v skutočnosti 2010-2014) sa rodila za špeciálnych podmienok neistej ratifikácie Lisabonskej zmluvy, preto začína pôsobiť s trojmesačným oneskorením. Slovensko v nej zastupuje Maroš Šefčovič. V čom je iná od tej predošlej?
Energetika 14-06-2007

Energetická efektívnosť

Európa prijala ambiciózny plán – znížiť spotrebu energie do roku 2020 o 20%. Je súčasťou snahy o zníženie závislosti na dovážanej rope a zemnom plyne a znížení výdavkov na energiu o asi 100 miliárd eur ročne. Plán môže tiež predísť vypusteniu 780 miliónov ton CO2 do atmosféry – čo ej dva krát viac, ako cieľ, ku ktorému sa EÚ zaviazala v Kjótskom protokole.
Ekonomika 23-01-2006

Energetický dialóg EÚ-Rusko

EÚ-25 je vo svojich energetických potrebách vysoko závislá od Ruska. V októbri 2000 sa Rusko a EÚ dohodli na začatí Energetického dialógu, ktorý sa zaoberá otázkami ako bezpečnosť dodávok, efektivita využívania energie, infraštruktúra (ropovody a plynovody), investície a obchod.
Energetika 20-12-2005

Ropa a zemný plyn – geopolitické aspekty

Ako jeden z najväčších svetových dovozcov ropy, zemného plynu a uhlia je EÚ veľkým hráčom na medzinárodnom trhu s energiami. Nakoľko si však členské krajiny snažia udržať kontrolu nad zahraničnou politikou, na medzinárodnopolitickom poli je Únia ako taká trpaslíkom. Energetická závislosť na dovoze u krajín EÚ trvalo rastie. Je preto prirodzené že sa Únia snaží integrovať energetické aspekty do všetkých vzťahov s tretími krajinami. EurActiv prináša prehľad vzťahov s kľúčovými krajinami a regiónmi.
Slovensko v EP 10-10-2005

História Skupiny EĽS-ED v EP

Poslanecký klub EPP-ED bol založený v 23. júna 1953 ako Skupina Kresťanských demokratov - frakcia v Spoločnom zhromaždení Európskeho spoločenstva uhlia a ocele. V júli 1979 zmenil svoj názov na „Skupinu Európskej ľudovej strany (Kresťanskodemokratickú skupinu) a v júli 1999 sa transformoval na dnešnú Skupinu Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov) a Európskych demokratov. Pri budovaní Európy hral vždy vedúcu úlohu.
Ekonomika 02-12-2004

Energetická budúcnosť

Zásadnou otázkou v kontexte energetickej politiky je jej budúcnosť – aké budú energetické zdroje, ako zabezpečiť vyváženie bezpečnosti dodávok a environmentálnu udržateľnosť a pod. Rozličné analýzy a prehľady ponúkajú rozdielne scenáre. Tento prehľad poskytuje výber z nich, so zameraním sa na odhadovaný dopad vývoja politiky boja proti klimatickým zmenám na globálnu energetickú situáciu a emisie CO2 v prvej tretine tohto storočia.