array(1) { [0]=> int(50) } string(0) "" Informačná spoločnosť – euractiv.sk

Informačná spoločnosť

jednotný digitálny trh, dsm, telekomunikácie
Veda a inovácie 26-09-2016

Prísľuby jednotného digitálneho trhu vs. ich realizácia

Od ohlásenia snahy vytvoriť jednotný digitálny trh uplynulo 15 mesiacov. Zverejňovanie navrhovanej legislatívy sa na jeseň dostalo do svojej poslednej fázy.
Budúcnosť EÚ 25-05-2016

Predsedníctvo EÚ: Čo chcú dosiahnuť a čoho sa boja slovenskí ministri?

Pýtali sme sa ministrov, ktorí budú čoskoro predsedať Radám EÚ, čo sú ich osobné priority, obavy a očkávania.
Podnikanie 18-02-2016

Kreatívny priemysel v Európe a na Slovensku

Európska tvorivosť stimuluje rast a zamestnáva milióny občanov. Na to, ako sa kreatívnym odvetviam darí, majú aj naďalej rozhodujúci vplyv národné iniciatívy.

Kybernetická bezpečnosť na Slovensku a v Európe

O kybernetickej bezpečnosti sa hovorí od vzniku prvých počítačov. Problém bezpečnosti sa ešte zvýraznil ich prepájaním prostredníctvom internetu. Dnes, keď sa hovorí o tzv. internete vecí, sa znásobuje počet prístupových bodov, ktoré môžu byť zneužité.
Podnikanie 30-09-2013

Internetová ekonomika – prísľub návratu k rýchlemu rastu

Vplyvom krízy zanikli milióny pracovných miest a krajiny hľadajú efektívne stratégie ich tvorby. Internetová ekonomika vykazuje obrovský rastový potenciál a digitálna agenda je vysoko v rebríčku politických priorít. Otázne však ostáva, či lídri členských dokážu využiť príležitosť pre modernizáciu európskej ekonomiky.
Trh s energiami 19-01-2012

Počítačová bezpečnosť: Ochrana digitálnej ekonomiky

Hackeri vždy nájdu spôsoby ako oklamať vlády. Politici sa preto snažia udržať s nimi krok, zakladaním agentúr, silnejšou ochranou dát a simuláciou kybernetických útokov.
Trh s energiami 28-02-2011

Cloud computing: Právny hlavolam pre EÚ

Skladovanie a uschovávanie elektronických informácií na externých serveroch v rozsiahlych dátových centrách, ktoré sa nazýva aj výpočtové mračno (cloud computing), sa stáva čoraz populárnejším. Regulátorom však toto riešenie spôsobuje hlavybôl, keďže sú s tvorbou pravidiel pozadu a len pomaly sa im darí dobiehať inovácie v priemysle.
Veda a inovácie 21-01-2011

Digitálna agenda EÚ

Vysokorýchlostný internet pre všetkých - a aj v mobilných telefónoch - či nižšie ceny pre spotrebiteľov sú hlavnými cieľmi Digitálnej agendy z dielne Európskej komisie. EÚ chce občanom a firmám v EÚ zabezpečiť vyššiu pripojiteľnosť a využívanie IKT vo všetkých oblastiach života.
Veda a inovácie 25-11-2010

Celosvetový boj o ovládnutie internetu

V čase vzniku formálnych a neformálnych stratégií na získanie a zabezpečenie si kontroly nad internetom sa do boja o formovanie tohto čoraz vplyvnejšieho média zapájajú vlády, priemysel aj ľudskoprávni aktivisti.

Koniec slobody internetu?

Zákonodarcovia na celom svete premýšľajú nad spôsobmi boja proti kybernetovým zločincom, nezákonným sťahovaním obsahu, či zverejňovaním nelegálneho obsahu. Ich snahu však spomaľuje snaha o dosiahnutie rovnováhy medzi ochranou súkromia a základných práv užívateľov a bezpečnosti internetu.
Verejná správa 06-08-2008

Web 2.0: Nové príležitosti, nové riziká

Nové internetové technológie spravili z miliónov čitateľov webových stránok tvorcov ich obsahu. Súčasne umožnili poskytovať širokú paletu služieb elektronickým spôsobom. Takéto a iné trendy možno zhrnúť pod pojem "web 2.0" - internet novej generácie.
Fosílne palivá 21-06-2007

Blogy – preklenutie komunikačnej bariéry?

S úmyslom „znovu sa spojiť s občanmi“ sa súčasná podpredsedníčka Európskej komisie, Margot Wallström, rozhodla v roku 2005 založiť si svoj vlastný „blog.“ Niektorí jej kolegovia tento krok nasledovali. Blog ako spôsob politického vyjadrenia sa si získal priazeň aj na Slovensku. Vyvstáva otázka, či takáto forma komunikácie naozaj vedie k tomu, aby boli európske témy diskutovanejšími.
Verejná správa 04-12-2006

Operačný program Informatizácia spoločnosti 2007 – 2013

OPIS je referenčným dokumentom, na základe ktorého sa poskytuje podpora zo štrukturálnych fondov EÚ na projekty informatizácie spoločnosti, digitalizácie fondových inštitúcii a podpory širokopásmového internetu v období rokov 2007-2013. Bol prvým schváleným operačným programom SR a hlavne bude riešiť eGovernment.
09-09-2006

Biometria

Biometria dokáže jednoznačne určiť identitu jedinca. V súčasnosti nepredstavuje táto metóda žiaden technologický, technický, ani finančný problém. Diskusia o zavedení biometrických prvkov do identifikačných a cestovných dokladov prebiehala niekoľko rokov, avšak aktuálnou sa stala predovšetkým po teroristických útokoch z 11. septembra 2001.
Veda a inovácie 21-08-2006

eHealth – zdravie na internete

eHealth je jednou z desiatich priorít akčného plánu e-Európa 2005, programu EÚ, zameraného na internetizáciu európskych občanov a firiem. Jeho cieľom je vytvoriť užívateľsky nenáročné a interoperabilné informačné systémy pre pacientov a zdravotníckych profesionálov v rámci Európy.
07-05-2006

Digitálne vysielanie

Nevyhnutnosť digitalizácie rozhlasového a televízneho vysielania vyplýva z toho, že ďalší rozvoj analógového vysielania nie je prakticky možný. Frekvenčné spektrum je ako prírodný zdroj v súčasnosti de facto vyčerpané. V tomto zmysle je digitalizácia starostlivosťou o obmedzený prírodný zdroj, ktorú vo väčšine zabezpečuje štát. Tlak na efektívnejšie využívanie frekvenčných pásiem vyhradených pre televíziu vytvárajú nové obsahové služby, ako aj technológie podporujúce mobilitu. Proces prechodu na digitálne vysielanie si v prvom rade vyžaduje legislatívu, ktorá ho bude podporovať a nespôsobovať jeho zdržanie.