Európa inak

15-07-2010

Protikorupčná agenda v činnosti vybraných slovenských politikov (1998–2008)

Štúdia bola vypracovaná v rámci projektu zameraného na skúmanie širších spoločensko-politických súvislosti korupcie na Slovensku.
05-02-2009

Kontrastívna analýza originálu a zredigovaného textu

Nasledujúca analýza sa zaoberá porovnaním rozdielov vo význame a korektnosti sprostredkovania informácií v origináli textu, ktorý bol 8. januára 2009 v stanovenom rozsahu zaslaný redaktorovi denníka, a textu v zredigovanej podobe tak, ako bol 10. januára 2009 uverejnený v denníku Pravda. Cieľom práce je potvrdiť alebo vyvrátiť predpoklad, že pri redakčných zásahoch došlo k priamym sémantickým posunom či k zasadeniu výpovede do kontextu odlišného od autorského zámeru realizovaného v origináli textu.
05-11-2008

Nábrežie na globálnom horizonte

Bratislava má mimoriadne predispozície, aby využila rieku a stala sa hospodársky, ekonomicky, turisticky, športovo a rekreatívne významným mestom v strednom toku Dunaja.Téma bratislavského nábrežia súvisi s vyrovnaním sa s vlastnou minulosťou, s identitou mesta a konkrétneho miesta, s kultúrnym dedičstvom a jeho narušením.
05-11-2008

Problém ústavnosti zákonnej úpravy registrácie cirkví

Obmedzuje v súčasnosti účinná zákonná úprava registrácie cirkví a náboženských spoločností realizáciu náboženskej slobody u určitých skupín obyvateľstva SR? Je táto úprava diskriminačná a teda v rozpore s Ústavou SR a medzinárodným právom a ako taká musí byť zmenená (a ak áno, tak ako)?