Energetická účinnosť

Energetika 29-10-2013

Pri ochrane prostredia zaváži energetická, nie klimatická politika

Politici by mali prestať hovoriť o „klimatickej politike“. Podľa Eberharda Rheina je to energetická politika, ktorá je podstatná pre zachovanie globálnej klímy. Kým sa budú predstavitelia venovať abstraktným pojmom ako emisie, vyhýbajú sa riešeniam skutočných problémov.
Energetika 28-05-2013

Zbožné prianie neurobí energiu v Európe cenovo dostupnou

Kým bude Európska únia jednostranne presadzovať klimatické ciele, zatiaľ čo ostatní svetoví hráči tento smer nebudú nasledovať, bude trpieť dôsledkami z hľadiska konkurencieschopnosti, tvrdí europoslanec Jacek Saryusz-Wolski.
Energetika 13-12-2012

Európa je na rade viesť novú energetickú revolúciu

EÚ je síce globálnym lídrom v politikách energetickej efektívnosti, ale stále je ďaleko od plného využitia ich prínosov. Uviedli to signatári z koalície za šetrenie energiou.

Bioenergia nie je odpoveďou

Eberhard Rhein v tomto príspevku argumentuje, že využívanie biopalív prvej generácie nepomôže riešeniu svetových energetických a klimatických výziev.
Energetika 13-07-2012

Ropovodná diplomacia Turecka

Predstavitelia tureckého ministerstva pre energetiku potvrdili, že Ankara je pripravená vyslať do Iraku technickú delegáciu. Jej úlohou budú diskusie o ropovode medzi juhom Iraku a Tureckom. Podľa Stratforu je to dôležitý ukazovateľ toho, že Ankara je pripravená strategickými krokmi v energetike prehĺbiť svoj vplyv v regióne.
Trh s energiami 18-05-2012

Energetický plán do roku 2050

Energetika je jednou z najväčších výziev, ktorým v súčasnosti Európa čelí. Kým v boji proti klimatickým zmenám sa nachádzame v čele, naša ekonomická konkurencieschopnosť plne závisí od spoľahlivých dodávok cenovo dostupných energetických surovín, ktoré sú zase závislé od primeranej infraštruktúry.
12-09-2011

Energetická efektívnosť versus EÚ ETS: Kontraproduktívny kmeňový systém v Komisii

Vnútorné vojny v rámci Európskej komisie medzi generálnym riaditeľstvom (DG) pre opatrenia na ochranu klímy a DG pre energetiku podkopávajú podľa Maïté Jaureguy-Naudin z francúzskeho think-tanku IFRI vlajkový systém EÚ pre obchodovanie s emisiami.
31-08-2011

Krok k energeticky úspornému osvetleniu

Eurokomisár pre energetiku píše o postupnom vyraďovaní 60-wattových žiaroviek.
Energetika 18-07-2011

Kto to spáchal? Vypitvaná smernica o energetickej efektívnosti

Komisár pre energetiku Günther Oettinger sa vzdal snahy navrhnúť energetickým spoločnostiam povinnosť znížiť spotrebu energie u svojich zákazníkov, čím účinne vypitval dlhoočakávanú smernicu o energetickej efektívnosti. Uviedli to Brook Riley a Erica Hope.
Ekonomika 12-07-2011

Rozpočet EÚ: štíhly a zelený

Vzhľadom na podstatný nárast financovania klimatických otázok ukazuje podľa Connie Hedegaardovej návrh budúceho rozpočtu EÚ jasný záväzok k udržateľnému rozvoju a premene Európy na nízkouhlíkovú spoločnosť.
Energetika 21-03-2011

Inteligentné merače: menej rečí, viac skutkov

Ak má EÚ naplniť svoje ciele 20-20-20, je potrebné v Európe čo najskôr rozšíriť inteligentné meranie energie. Myslí si to John Harris, viceprezident spoločnosti Landis+Gyr.
21-12-2007

Vplyv IT priemyslu na životné prostredie

Vedecká a výskumná činnosť v oblasti informatiky a komunikačných technológií (IKT) má značný vplyv na životné prostredie. Pozitívny vplyv badať napríklad v Európe. Dôkazom je napríklad častejšie nahrádzanie cestovania na rokovania videokonferenciami. Problémom však zostáva, že vplyv IKT nie je merateľný tradičnými metódami.
Energetika 21-05-2007

“Z Ruska s plynom”

Autorka vo svojom článku vysvetľuje, že európska závislosť na energetických dodávkach z Ruska bude v krátkodobom a strednodobom časovom horizonte problémom.
Slovensko v EP 15-03-2007

Konferencia Energie cités

V príspevku hovorí europoslanec o zlučiteľnosti bezpečnosti dodávok energie a konkurencieschopnosti s hospodárnym využívaním energie a obnoviteľnými zdrojmi.

Udržateľná spoločná energetická politika pre Európu

V doporučení Európskej rade predstavujú socialisti v EP svoj názor na to, ako skombinovať bezpečnosť dodávok energie s environmentálnym aspektom.