Daňová politika

Budúcnosť EÚ 13-11-2017

Po „Paradise papers“ už Európska únia nemá na čo čakať

Posledná séria dokumentov o daňových rajoch s názvom „Paradise papers“ odhalila, že schránkové firmy neslúžia len na vyhýbanie sa daňovej povinnosti ale i krytie závažnejších zločinov.
Podnikanie 16-03-2017

Umenie (ne)platiť dane

Zavedenie daňových licencií na Slovensku nakreslilo obraz o „flexibilite“ firiem plniť si daňové povinnosti.

Dane z finančných aktivít, bankové poplatky a systémové riziko

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre dane a colnú úniu publikovalo štúdiu hodnotiacu príspevok jednotlivých bánk k systémovému riziku v rámci rôznych regulačných scenárov.
Ekonomika 17-02-2014

Sociálna dimenzia EÚ: Skutočný pokrok alebo len prázdne sľuby?

Európska komisia pomaly obracia svoju pozornosť na sociálne aspekty hospodárskej a menovej politiky. Rétorika EÚ týkajúca sa podpory tvorby pracovných miest a rastu sa len málo dotkla skutočných sociálnych aspektov, tvrdí Heather Royová zo Sociálnej platformy.
Budúcnosť EÚ 12-06-2013

Znovuobjavenie podnikateľského ducha v Európe

Od začiatku hospodárskej krízy sa samostatná zárobková činnosť stala menej atraktívnou voľbou. Budúca Európska komisia by k propagovaniu podnikania mala zaujať aktivistický prístup a ďalej integrovať jednotlivé trhy, píše Pawel Świeboda.
Ekonomika 14-05-2013

INFOGRAFIKA: Dane v EÚ

Infografika porovnáva vývoj daní v jednotlivých segmentoch v rokoch 200 - 2011, aj výšku sadzieb vo vybraných členských krajinách.
Budúcnosť EÚ 02-05-2013

Kto pocíti bolesť úsporných opatrení?

Nefunkčné politiky v Európe a Spojených štátoch sú prekážkou, aby hlavný nápor úsporných opatrení nieslo 1 % najbohatších ľudí, píše Max Rashbrooke.
Ekonomika 27-03-2013

Potrebuje eurozóna rozpočet?

Tí, čo navrhnujú, že eurozóna potrebuje fiškálny mechanizmus na absorbciu šokov by skôr mali presadzovať konkrétny mechanizmus pre podskupinu štátov miesto toho, aby preskočili k záveru, že všetky členské štáty by mali veľkú časť svojich daňových príjmov prispievať do rozpočtu eurozóny, píše Daniel Gros.
Podnikanie 07-03-2013

Hybridné schémy: Daňová politika a otázka rešpektovania pravidiel

Správa OECD sa venuje praktikám agresívneho daňového plánovania, predovšetkým schémam využívajúcim rozdiely v prístupoch k zdaňovaniu nástrojov, entít alebo transferom, medzi dvoma či viacerými krajinami.
Podnikanie 07-03-2013

Zatajovanie elektronických platieb: hrozba daňovým príjmom

Správa OECD sa venuje rizikám, ktoré pre daňové príjmy prináša elektronický obchod a elektronické platby.
05-03-2013

Stanovisko Americkej obchodnej komory v SR k výberu daní na Slovensku

"Sme presvedčení, že keby bol mechanizmus výberu daní efektívnejší, nebolo by potrebné vypĺňať deficit štátneho rozpočtu zvyšovaním daní. V tomto kontexte, podnikateľská komunita pôsobiaca na Slovensku, malé a stredné podniky ako aj veľkí investori, ktorí platia dane, mávajú často pocit, že sú zo strany štátnej správy vnímaní skôr ako súper a nie ako partner," píše Americká obchodná komora na Slovensku.
06-02-2013

Reformovanie environmentálnych daní a škodlivých dotácií: výzvy a príležitosti

Inštitút pre európsku environmentálnu politiku vydal prehľad otázok reformy environmentálnych daní a dotácií škodlivých pre prostredie a načrtol nedávny vývoj v EÚ. Poukazuje aj na potenciálnu rolu 7. EAP, ktorý by v týchto agendách mohol pomôcť.
Ekonomika 24-07-2012

Španielsko a euro môže zachrániť iba politická samovražda alebo vláda národnej jednoty

Španielsky premiér Mariano Rajoy má problém. Jeho voliči cítia tlak zo všetkých strán a netrpezlivá EÚ ho ešte zvyšuje. Rajoy potrebuje, aby jeho voliči verili, že aj pod veľkým tlakom trhov a EÚ bude stále konať v ich záujme, píše Andy Langenkamp.
Ekonomika 21-03-2012

Čo potrebuje Španielsko

Na to, aby Španielsko dokázalo čeliť vonkajšiemu tlaku trhu a vnútorným sociálnym nepokojom, potrebuje široký konsenzus politických strán a sociálnych partnerov. Tvrdí to Cristina Manzanová z madridského think-tanku FRIDE.
Ekonomika 16-02-2012

Grécko: Útek od bankrotu

Úsporné opatrenia, ktoré schválil grécky parlament musia ešte presvedčiť európskych lídrov. Hoci sa krajina možno vyhne bankrotu, bude čeliť iným problémom. Upozorňuje na to profesorka Anna Visviziová z akadémie DEREE.
20-01-2012

Tobinova daň: Trójsky kôň EÚ

Transakčná daň, na ktorej sa dohodli prezident Nicolas Sarkozy a kancelárka Angela Merkelová, zrejme skončí neúspechom vzhľadom na to, že čoraz viac krajín k nej zaujíma podobný postoj ako má Veľká Británia. Poukazuje Darren Ennis, riaditeľ MHP Communications.
Ekonomika 26-10-2011

Kríza eurozóny: Je politická samovražda EÚ jediným riešením?

Európski lídri musia byť zúfalí, keď považujú zainteresovanie svojich externých partnerov cez MMF za jediné riešenie ako zachrániť európsku ekonomiku. Ak to budú akceptovať, vstúpia do svetovej histórie ako tí, ktorí pochovali európsky projekt a premenili Európu na druhotriedneho hráča, píše Mária Joaová Rodriguesová, bývalá portugalská ministerka a poradkyňa v oblasti európskych politík.
Ekonomika 15-07-2011

Európa potrebuje plán B

Európsku úniu uviedli do života s tým, čo Karl Popper nazýval rozdrobeným sociálnym inžinierstvom. Skupina prezieravých štátnikov inšpirovaných víziou Spojených štátov európskych si uvedomila, že ideálu sa možno priblížiť len postupne stanovovaním obmedzených cieľov, mobilizovaním politickej vôle potrebnej k ich dosiahnutiu a uzavieraním zmlúv, ktoré od štátov vyžadujú, aby sa vzdali suverenity len v takej miere, akú politicky znesú. Práve tak sa povojnové Spoločenstvo uhlia a ocele premenilo v EÚ – krok za krokom s vedomím, že každý posun je neúplný a že vo vhodnej chvíli budú potrebné ďalšie kroky.
Budúcnosť EÚ 08-06-2011

Reflexia situácie v Grécku

Grécku krízu môžeme najlepšie pochopiť ako boj medzi politickými elitami a jej občanmi o novú spoločenskú zmluvu, napísal pre EurActiv Jens Bastian z ELIAMEP.
Ekonomika 06-06-2011

Rumunský pohľad na európsku ekonomickú integráciu

Nasledujúce riadky sú výsekom z knihy „Európska ekonomická integrácia", ktorú napísal diplomat Radu Serban. Vo svojej publikácii z rumunského pohľadu analyzuje stav európskej ekonomiky. Okrem iného sa zameriava na rast, tzv. Tobinovu daň z finančných transakcií a rolu ratingových agentúr.
Ekonomika 17-05-2011

Pôžička a modlitba

Krajiny kolektívne označované ako PIIGS – Portugalsko, Írsko, Taliansko, Grécko a Španielsko – čoraz viac ťaží neudržateľná miera verejného a súkromného zadlženia. Niektoré z najviac postihnutých – Portugalsko, Írsko a Grécko – zaznamenali v posledných týždňoch strmý nárast svojich nákladov na úvery, a to i potom, čo strata prístupu na trhy viedla k sanáciám financovaných Európskou úniou a Medzinárodným menovým fondom. Náklady rastú aj v prípade Španielska.
Ekonomika 29-04-2011

Vlani bailout, dnes reštrukturalizácia, o rok default

Ešte pred rokom sa v Európe hovorilo o bailoutoch, dnes sa hovorí o reštrukturalizácii. No o rok už ani to nebude možno stačiť a na dennom poriadku bude obávané slovo začínajúce na D – default. Napísal v poznámke pre EurActiv Jens Bastian, hosťujúci výskumný pracovník na britskom St. Antony’s College v Oxforde špecializujúci sa na politickú ekonómiu juhovýchodnej Európy.
Ekonomika 14-02-2011

Pakt konkurencieschopnosti: Lisabonská agenda II?

Francúzsko-nemecká snaha o presadenie Paktu konkurencieschopnosti, ktorý predložili na poslednom summite, narazila na veľkú skepsu. Ak ho však vykonajú správne, mohli by tak trafiť kľúčové oblasti štrukturálnych slabín, napísala vo svojom príspevku na Blogactiv Ann Mettlerová, výkonná riaditeľka a spoluzakladateľka think-tanku Lisbon Council.
Ekonomika 18-05-2010

Vplyvy gréckej krízy na eurozónu

"Napriek tomu, že sa často tvrdí, že Gréci si za svoje problémy môžu sami svojím nezodpovedným hodpodárením, predovšetkým rozmarnými výdavkami, je to len časť pravdy," píše Ilona Švihlíková z Vysokej školy medzinárodných a verejných vzťahov v Prahe. "Samostatným problémom zostáva vývoj eura, ktoré zažíva voči doláru značnú volatilitu."