Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Zmysluplný projekt spoločenskej zodpovednosti pre deti ocenili Zlatým mravcom 2014. – euractiv.sk
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sdata/sdata-functions.php on line 21

Zmysluplný projekt spoločenskej zodpovednosti pre deti ocenili Zlatým mravcom 2014.

Komerčný obsah

Už po deviaty krát spol. Reclay Slovensko ocenila piatich najúspešnejších spomedzi najaktívnejších spoločností a organizácií, ktoré sa prihlásili do súťaže so svojimi inovatívnymi riešeniami, nápadmi, technológiami z oblasti odpadového hospodárstva.  Zlatý mravec je ocenenie celoročnej usilovnosti a kreativity.

Toto ocenenie si 13. novembra 2014 zaslúžene vyzdvihli, spol. NATUR – PACK a Nadácia KOSIT, tento krát  vďaka spoločnému vzdelávaciemu projektu EKOknižka Ježka Separka a Slimáčika Naturpáčika. Obe spoločnosti cenu získali už po druhý krát, čo svedčí o kvalite projektov v rámci environmentálneho vzdelávania. Celonárodný projekt v rámci environmentálnej výchovy oslovil nie len porotu vo finále, ale hlavne jej účastníkov.

Literárne dielo vzniklo na základe celoslovenskej literárno-hudobnej súťaže, ktorú vyhlásila Nadácia KOSIT pre učiteľov materských a základných škôl prvého stupňa minulý školský rok 2013/2014. Podmienkou súťaže bolo aby učitelia používali v textoch slová ako kontajner, zberný dvor, recyklácia, čím boli cielene nútení zamerať sa na problém komunálneho odpadu. Garantom hudobnej časti bol Marián Čekovský a literárnej Daniel Hevier. Záštitu nad projektom prevzali Minister životného prostredia SR – Peter Žiga a primátor mesta Košice – Richard Raši.

Do súťaže sa zapojilo viac ako 80 škôl z celého Slovenska s vyše 160 dielami. Z najlepších prác bola zostavená zbierka básní, rozprávok a piesní pre deti vo veku 4 až 10 rokov.

„Samozrejme, bez silných partnerov, by projekt ostal iba pri myšlienke. Spoločnosti NATUR – PACK a KOSIT si hneď od začiatku vyhlásenia súťaže uvedomili, že kniha má veľký potenciál ako osloviť verejnosť a bude dlhodobým produktom s vysokou pridanou hodnotou. Taktiež išlo o prvú detskú knižku, ktorú by vydali odpadári, čím by sa radila k ďalším úspešným projektom tohto segmentu.“ – vysvetľuje Jana Končeková, riaditeľka Nadácie KOSIT.

Eko knižka Ježka Separka slimáčika Naturpáčika dokázala spojiť privátny, tretí aj štátny sektor.

Najdôležitejšie  bolo poukázať na ekologické správanie v oblasti odpadu. Zároveň bolo   cieľom  podporiť kreatívne myslenie učiteľov v oblasti literárnej a hudobnej tvorby, ktorú dopĺňa práve verejná prezentácia vybraných najlepších diel formou knižnej publikácie.

Kniha pomáha pochopiť prírodu, formuje u detí ekologickú kultúru, vytvára pohľady  na svet prírody a vzťah k nej. Malí čitatelia si v nej nájdu úlohy, ktoré rozvíjajú detskú fantáziu a logiku. Učia ich tvorivo myslieť, hľadať súvislosti a porozumieť čítanému textu.

 „Teším sa z ocenenia, ktoré potvrdilo naše úsilie venovať niečo krásne deťom. Na každej básničke, pesničke a rozprávke  je možne vidieť, že bola tvorená zo srdca. Veľmi si cením účasť pani učiteliek v tejto súťaži  a ďakujem Nadácii KOSIT, že sme sa mohli spolupodieľať na projekte. Bola to výnimočná skúsenosť ale aj zážitok,“ hovorí Michal Sebíň, NATUR – PACK – hlavný partner projektu.

Nadácia KOSIT sa v súvislosti s marketingovou stratégiou predaja rozhodla počas najbližších dvoch rokov pripravovať  úlohy a súťaže o zaujímavé ceny. Prvé kvízy  sa na stránke nadácie KOSIT objavia už v januári 2015 a zapojiť sa môžu všetci. Cieľom je takto knižku ďalej propagovať aby sa čo najviac dostala k svojim malým čitateľom aj do škôl.

O distribúciu knihy sa stará Nadácia KOSIT, ako vydavateľ knižnej publikácie za pomoci svojho zakladateľa spoločnosti KOSIT, ktorá je zodpovedná za predaj.  Objednávkový formulár nájdete na www.nadaciakosit.org. Výťažok z predaných kníh, ktorej cena je 9, 90 €  bude „recyklovaný“ smerom k ďalším environmentálnym projektom pre deti a mládež a na pomoc tým, ktorí to potrebujú. Ako bonus, z každej predanej knižky poputuje 1 euro na podporu Únie vzájomnej pomoci ľudí a psov v Haniske, ktorá prevádzkuje košický útulok pre opustené zvieratká.