Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
Už je jasné, kto bude financovať triedený zber na Slovensku. Spoločnosť ENVI – PAK získala najväčší podiel na trhu. – euractiv.sk
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sdata/sdata-functions.php on line 21

Už je jasné, kto bude financovať triedený zber na Slovensku. Spoločnosť ENVI – PAK získala najväčší podiel na trhu.

Komerčný obsah

“Bolo to náročné obdobie, ktorého výsledkom je predloženie žiadosti o autorizáciu na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) Ministerstvu životného prostredia SR. Zodpovedne sme sa na túto úlohu pripravovali a veríme, že nám bude autorizácia udelená. Veríme, že sľub, ktorý sme dali mestám a obciam zapojeným do systému ENVI PAK, že ich náklady na triedený zber uhradíme, nám vydanie autorizácie umožní dodržať,” informovala generálna riaditeľka spoločnosti ENVI PAK, Mgr. Hana Nováková, MBA.

Podpisovanie ZoBZ trvalo viac ako osem mesiacov a regionálni zástupcovia ENVI PAK zastrešovali celé územie Slovenska. Víziou bolo uzatvoriť zmluvu s každou samosprávou, ktorá prejavila záujem o spoluprácu. Medzi rarity patrí uzatvorenie zmluvy s najmenšou obcou Slovenska – Príkra s 8 obyvateľmi a vrecovým systémom zberu, ako aj skutočnosť, že poslednú zmluvu podpísal ENVI  PAK s mestom Humenné iba pár hodín pred podaním žiadosti o autorizáciu.

Okrem vyššie uvedených samospráv pribudne do systému ENVI PAK ešte ďalších 8 obcí, ktoré mu boli losovaním pridelené potom, ako neuzatvorili v stanovenom termíne ZoBZ.

 

Čo je úlohou organizácie zodpovednosti výrobcov?

Organizácia zodpovednosti výrobcov má podľa nového zákona o odpadoch zabezpečiť spolu s obcou/mestom a zberovou spoločnosťou systém triedeného zberu tak, aby bolo možné vyzbierať, dotriediť a recyklovať čo najväčšie množstvo komunálnych odpadov z papiera, skla, plastov a kovov. Nový je aj systém financovania triedeného zberu, ktorý má priniesť samosprávam úsporu v rozpočtoch tým, že výrobcovia prostredníctvom OZV prevezmú náklady na triedený zber. Čím viac odpadu mesto alebo obec vytriedi, tým menej nákladov bude mať s likvidáciou zmesového odpadu. Povinnosťou OZV je aj vzdelávať obyvateľstvo všetkých vekových kategórií prečo a ako odpad triediť.

Časová os