NATUR-PACK sa stal silným partnerom samospráv!

Komerčný obsah

Bratislava, 12.4.2016

Prijatie nového zákona o odpadoch si v minulom roku vyžiadalo obrovské úsilie oprávnených organizácií, medzi ktoré patrí aj spoločnosť NATUR-PACK. Oprávnené organizácie sa zmenia na organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV), nato však potrebujú získať autorizáciu od Ministerstva životného prostredia SR. Nóvum oproti minulosti a zároveň jedna z legislatívnych podmienok získania autorizácie je mať zazmluvnený dostatočný počet obcí, ktoré budú mať triedený zber zabezpečený a financovaný priamo prostredníctvom OZV. Napriek tomu, že NATUR-PACK v minulosti nespolupracoval priamo so samosprávami, podarilo sa mu získať si dôveru 1107 miest a obcí, v ktorých žije celkovo 2 130 024 obyvateľov. Medzi ne patria aj tri najväčšie slovenské mestá – Bratislava, Košice a Prešov.

Spoločnosť NATUR-PACK po dlhodobej príprave splnila všetky podmienky pre získanie autorizácie na činnosť OZV a dňa 31.3.2016 predložila žiadosť o jej udelenie na MŽP SR. Ako jedna z mála oprávnených organizácií, požiadala o udelenie autorizácie pre komplexné zabezpečenie služieb triedeného zberu a to pre oblasť obalov a neobalových výrobkov, pre elektrozariadenia, ako aj pre akumulátory a batérie. Pre obaly a neobalové výrobky predstavuje systém NATUR-PACK s počtom 4349 klientov najväčší kolektívny systém na Slovensku.

Ako povedal riaditeľ spoločnosti NATUR-PACK Michal Sebíň „Naša spoločnosť sa stala silným partnerom samospráv. Silnú a stabilnú pozíciu na trhu máme vďaka obrovskému počtu spokojných klientov, pre ktorých už 10 rokov zabezpečujeme dodržiavanie odpadovej legislatívy. Po novom sa budú klienti OZV (tzv. výrobcovia) v súlade s princípom rozšírenej zodpovednosti výrobcov, finančne podieľať nielen na triedenom zbere v obciach, ale aj na propagačných a vzdelávacích aktivitách. Aj v tomto smere je NATUR-PACK už dlhodobo aktívny a stojí za viacerými unikátnymi projektmi, ktoré realizuje v spolupráci s neziskovými organizáciami.“

„Ciele a záväzky Slovenskej republiky vyplývajúce zo zákona o odpadoch sú veľmi ambiciózne. Podiel recyklovaného komunálneho odpadu sa musí zvýšiť zo súčasných približne 6 % až na 50 %. Bez systematického vzdelávania verejnosti to určite nepôjde. Hoci je to aj pre nás obrovská výzva, tešíme sa, že vďaka rozšírenej zodpovednosti výrobcov sa naše vzdelávacie aktivity rozšíria nielen v Bratislave, Košiciach a v Prešove, ale aj vo viac ako tisícke ďalších obcí a miest na celom Slovensku“ dodáva Michal Sebíň.

 

Mapa pokrytia obcí a miest zazmluvnených so spoločnosťou NATUR-PACK, a.s.