Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom jquery-migrate. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom bootstrap-min. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_register_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: wp_enqueue_script bola volaná nesprávne. Skripty a štýly by nemali byť registrované alebo zaradené skôr ako wp_enqueue_scripts, admin_enqueue_scripts alebo login_enqueue_scripts. Toto hlásenie boli vyvolané ovladačom byline. Prosím pozrite si Debugovanie vo WordPress pre viac informácií. (Táto správa bola pridaná vo verzii 3.3.0.) in /var/www/www/wp-includes/functions.php on line 5833

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Undefined variable: tax_query in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/custom-feeds/custom-feeds-always.php on line 394

Notice: Trying to get property 'slug' of non-object in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/hub-rotator/hub-rotator-frontend.php on line 34

Notice: Undefined variable: sponsor_id in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sponsorship/sections/sections-frontend.php on line 28
NATUR-PACK sa stal organizáciou zodpovednosti výrobcov aj pre elektrozariadenia – euractiv.sk
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/src/wp-content/themes/euractiv/hooks/sdata/sdata-functions.php on line 21

NATUR-PACK sa stal organizáciou zodpovednosti výrobcov aj pre elektrozariadenia

Komerčný obsah

Bratislava, 9.5.2016: Dňa 6.5. 2016 prevzali predstavitelia spoločnosti NATUR-PACK rozhodnutie Ministerstva životného prostredia SR o udelení autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) pre elektrozariadenia. V apríli 2016 získala spoločnosť NATUR-PACK autorizáciu na činnosť OZV pre obaly a neobalové výrobky. V procese schvaľovanie je aj žiadosť NATUR-PACKu o udelenie autorizácie na činnosť OVZ aj pre batérie a akumulátory.

Pre oblasť elektrozariadení má spoločnosť NATUR-PACK zavedený systém NATURELEKTRO. Ide o funkčný systém, ktorý garantuje výrobcom elektrozariadení splnenie zákonných povinností, najmä  zabezpečenie plnenia povinných limitov recyklácie elektroodpadu a to realizáciou jeho zberu, spätného odberu, prepravy a spracovania u autorizovaných spracovateľov. Ďalej systém garantuje plnenie ohlasovacích, evidenčných, štatistických a ďalších povinností, ktoré si má každý výrobca plniť vo vzťahu k orgánom štátnej správy, alebo samosprávy.

„NATUR-PACK, ako jedna z mála organizácií zodpovednosti výrobcov, bude svojim klientom poskytovať komplexné služby zabezpečenia zberu a zhodnocovania triedeného odpadu, a to pre odpady z obalov a neobalových výrobkov, odpady z elektrozariadení a veríme, že aj pre odpady z použitých batérií a akumulátorov“ povedal riaditeľ spoločnosti Michal Sebíň.