Na Pohode sa bude počítať každá plechovka

Komerčný obsah

ENVI-PAK je súčasťou festivalu BAŽANT POHODA od roku 2007, kedy odštartoval dlhodobú kampaň na podporu separovaného zberu. Každý rok prinesie návštevníkom festivalu niečo nové a zaujímavé.

V tomto roku už po ôsmykrát prispeje ENVI-PAK zabezpečením triedeného zberu odpadu k čistote multikultúrneho festivalu BAŽANT POHODA, na ktorom sa ako na prvom slovenskom festivale separuje od roku 2006 odpad vzniknutý počas festivalu.

Ako aj v predošlých rokoch ENVI-PAK na trenčianskom festivale BAŽANT POHODA prispeje, aby na festivale fungoval triedený zber odpadu a zabezpečí označenie všetkých kontajnerov nálepkami s informáciou, aký druh odpadu do príslušného kontajnera patrí.

Každá plechovka sa počíta

ENVI-PAK spolu s partnerom BCME BevCan East tento rok podporia festivalovú atmosféru plnú rôznych aktivít stavbou hradu z prázdnych plechoviek a workshopom, kde si návštevníci budú môcť vyrobiť vlastný pohodový darček.  

Pod heslom "Každá plechovka sa počíta" sa v spoločnom stánku ENVI-PAK a BCME BevCan East v zóne neziskoviek môžete počas festivalových dní 11. a 12. júla zapojiť do interaktívneho programu v podobe stavby hradu (možno i Trenčianskeho) z prázdnych plechoviek a vyhrať EKO kolobežku.

Každý, kto prinesie so sebou prázdnu nestlačenú plechovku, prispeje k zväčšeniu hradu, prinesené plechovky budú zakomponované priamo do stavby. Kto ich prinesie viac, dostane i darček.

Pre akčných návštevníkov bude pripravený workshop, na ktorom budú môcť pod umeleckým dohľadom vyrobiť z plechoviek vlastný originálny darček.

O zábavu sa postarajú aj tanečníci s pouličným umením s plechovkami.

Opakovane použiteľné poháre

Horúcou novinkou najväčšieho hudobného festivalu na Slovensku budú opakovane použiteľné poháre. Ak by ste chceli pohár s brandingom ENVI-PAK, bude ich na festivale niekoľko tisíc.

Práve touto novinkou chce festival BAŽANT POHODA a s ním aj ENVI-PAK zvýšiť povedomie návštevníkov o triedenom zbere, ale i prispieť k prevencii.

Pretože znižovanie množstva obalov uvedených na trh a opakovane použiteľné poháre na festivale sú jedným z takýchto opatrení.