Obmedzenie skládkovania na 10 % je pre Slovensko príliš ambiciózne

skládka

Výbor NR SR pre európske záležitosti vo štvrtok odsúhlasil predbežné stanoviská k odpadovému balíčku Európskej komisie, ktorý exekutíva predstavila koncom minulého roka.

Balíček tzv. obehového hospodárstva mení 4 smernice týkajúce sa odpadu, skládkovania, odpadov z obalov a elektroodpadu. Posledne menovaná novela smernice mení iba cyklus reportovania o plnení cieľov z dvoj na jednoročný a Slovensko tak k návrhu nemá vecné pripomienky.

Jednou z problematických častí balíčka sú zmeny v rámci smernice o skládkovaní. V návrhu novely sa hovorí, že členské štáty sú povinné znížiť do roku 2030 množstvo odpadov ukladaných na skládky na 10 % z celkového množstva vzniknutého komunálneho odpadu.

Keďže Slovensko v súčasnosti skládkuje viac ako 70 % odpadov, mohlo by mať podľa stanoviska vypracovaného Ministerstvom životného prostredia s novými pravidlami problém.

Len v januári 2016 nadobudol v SR účinnosť nový zákon o odpadoch, ktorého cieľom je do roku 2020 dosiahnuť 50 percentnú mieru recyklácie komunálneho odpadu z celkovo vyprodukovaného odpadu.

Niektoré krajiny EÚ si však v rámci nových pravidiel budú môcť požiadať o 5 ročný odklad. „Nový návrh odpadového balíčka lepšie zohľadňuje rôzne „štartovacie čiary“ členských štátov pre dosiahnutie cieľov do roku 2030. V návrhu sú napríklad pre SR a niektoré ďalšie členské štáty umožnené výnimky pre dosiahnutie miery recyklácie alebo miery skládkovania,“ vysvetlil pre EurActiv hovorca rezortu životného prostredia Maroš Stano.

Výnimku si bude môcť uplatniť  Grécko, Estónsko, Chorvátsko, Malta, Rumunsko a Slovensko. Podmienkou ale je, že krajiny príjmu opatrenia na zníženie množstva komunálneho odpadu na skládkach aspoň na 20 % z celkového množstva odpadov.

Ministerstvo tvrdí, že dnes ešte nie je jasné, či si Slovensko bude výnimku uplatňovať. V predbežnom stanovisku sa však ale uvádza, že pokiaľ nebude známe, či členské štáty budú môcť odpady aj spaľovať, majú zástupcovia Slovenska tlačiť na prípadné zvýšenie množstva skládkovaných odpadov až na 25 %.

Schválené predbežné stanoviská sú mandátom delegácie SR pre ďalšie rokovania v rámci Rady EÚ, kde jednotlivé členské štáty predkladajú svoje pripomienky k legislatívnemu návrhu Európskej komisie.

V prípade, že sa holandskému predsedníctvu Rady EÚ neporadí nájsť kompromis medzi európskymi inštitúciami, negociácie medzi členskými štátmi a Európskym parlamentom pristanú na stole slovenským zástupcom.