Nové autá majú vypúšťať o tretinu menej CO2

Európska komisia v stredu (11.7.) predložila návrhy na implementáciu nových cieľových hodnôt na ďalšie podstatné zníženie emisií oxidu uhličitého (CO2) z nových osobných automobilov a ľahkých úžitkových vozidiel (tzv. dodávok) do roku 2020.

Osobné automobily a ľahké úžitkové vozidlá spolu produkujú približne 15 % emisií CO2 v EÚ vrátane emisií z dodávok paliva.

Uvedenými návrhmi sa priemerné emisie z nových osobných automobilov v roku 2020 znížia zo 135,7 gramov CO2 na km (g CO2/na km) (z roku 2011) na 95 g a v roku 2015 dosiahnu podľa povinného cieľa hodnotu 130 g.

Emisie z ľahkých úžitkových vozidiel sa znížia zo 181,4 g (z roku 2010 – posledný rok, za ktorý sú údaje k dispozícii) na 147 g CO2/km v roku 2020 s dosiahnutím povinného cieľa 175 g v roku 2017.

Povinné ciele pre rok 2020 sa už zaviedli do existujúcich právnych predpisov ale ešte si vyžadujú realizáciu. V predložených návrhoch nariadení EK ustanovuje spôsoby, ktorými by sa uvedené ciele dali dosiahnuť.

„Našimi návrhmi nie len ochraňujeme klímu a šetríme peniaze spotrebiteľov, ale zavádzame aj inovácie a zvyšujeme konkurencieschopnosť európskeho automobilového priemyslu. A výsledkom bude vytvorenie významného počtu pracovných miest, „ uviedla komisárka EÚ pre oblasť klímy Connie Hedegaard. „Je to jasná výhra pre všetkých. Je to ďalší významný krok smerom ku konkurencieschopnému nízkouhlíkovému hospodárstvu.“

Zároveň dodala, že potrebné je pripraviť ďalšie znižovanie CO2 aj po roku 2020, čo sa zohľadní pri konzultáciách so zainteresovanými stranami.

Návrhy sa predložia Európskemu parlamentu a Rade na prerokovanie a prijatie v rámci bežného legislatívneho postupu. Proces ale môže zamotať  lobing zo strany automobilového priemyslu.  

Tisícové úspory

Podľa prepočtov EK každé nové osobné auto ušetrí svojmu majiteľovi na nákladoch na pohonné hmoty v prvom roku približne 340 eur a v porovnaní s cieľom na rok 2015 sa predpokladá celková úspora 2.904 – 3.836 eur počas celej životnosti osobného automobilu (13 rokov). V prípade ľahkých úžitkových vozidiel sa priemerná úspora na nákladoch na pohonné hmoty odhaduje na približne 400 eur v prvom roku a 3.363 – 4.564 eur počas ich 13-ročnej životnosti.

Celkovo by mala EÚ ušetriť približne 30 miliárd eur ročne na nákladoch na pohonné hmoty. EK odhadla, že uplatnením uvedených cieľov sa môže zvýšiť HDP Únie o 12 miliárd eur ročne a náklady na zamestnanosť o približne 9 miliárd eur ročne.

Zvýšiť sa má hlavne dopyt po komponentoch a prácnejšou výrobou vozidla budú aj vyššie požiadavky na prácu.

Ciele znamenajú inovácie a stabilitu

EK poukazuje na to, že európsky automobilový priemysel sa považuje za svetového technologického lídra, a to hlavne vďaka výrazným investíciám do inovácií v kombinácii s náročným domácim trhom. Odvetvie má stále veľkú kapacitu inovovať a v porovnaní s konkurentmi sa teší podstatnej komparatívnej výhode. Navyše cieľové hodnoty pre rok 2020 umožnia jasné a stabilné právne prostredie pre ďalšie investície.

Brusel argumentuje aj tým, že technológia je už vlastne hotová, jej cena je podstatne nižšia, ako sa predtým predpokladalo, a jej zavedením by sa zamestnanosť, HDP a výhody pre spotrebiteľov a priemysel mali výrazne zvýšiť.

Producenti áut sa však obávajú, že prísne ciele povedú k vyšším nákladom na výskum a vývoj a úpravu výrobných liniek.

To ale Hedegaard odmieta poukazuje na rovnaké námietky priemyslu, ktoré vyjadrovali pri predchádzajúcich návrhoch o cieľoch pre rok 2015. Tie už pritom takmer dosiahli. „Pozrite sa na všetky tie hrozné veci, ktoré sa mali stať, potom choďte a uvidíte, že výrobcovia robia – vtedy sa rozbehla inovačná krivka.“

Ciele boli podľa nej podnetom k rastu. „Ktokoľvek si kupuje auto, zistí, že je palivovo oveľa efektívnejšie než pred niekoľkými rokmi. K tomu nedošlo automaticky, ale v dôsledku cieľov,“ uviedla komisárka.

Environmentalistom to nestačí

Ekologické organizácie považujú návrhy Komisie za príliš slabé.

Franziska Achterberg, riaditeľka pre dopravnú politiku v Greenpeace EÚ uviedla: Tieto navrhnuté normy efektívnosti nesú otlačok automobilovej lobby. Je to nesmelý prvý krok Komisie pre ťažkými rokovaniami s Európskym parlamentom a vládami EÚ. Zo silných cieľov účinnosti by pritom získali vodiči aj klíma.“

Greg Archer, programový manažér pre čisté vozidlá v organizácii Transport & Environment označil návrh za solídny, avšak tiež si myslí, že „prínosy by mohli byť väčšie, ak by Komisia preukázala viac ambície“.

Podľa nich je pre rok 2020 uskutočniteľný cieľ na úrovni 80 g CO2/km, čo by vodičom ušetrilo asi 650 eur ročne. Pre rok 2015 by zase radi videli cieľ vo výške 60 g CO2/km.