Komisia hodnotila odpadové politiky. Čo vyčíta Slovensku?

Ružín, odpadové hospodárstvo

Čistenie vodnej nádrže Ružín. FOTO-TASR

Európska komisia má pochybnosti o tom, či bude Slovensku stačiť súčasný zákon o odpadoch na dosiahnutie recyklačných cieľov. Vypláva to z hodnotiaceho dokumentu Preskúmanie vykonávania environmentálnych právnych predpisov EÚ, ktorý zverejnila tento týždeň.

„Nie je jasné, či samotný zákon umožní Slovensku dosiahnuť ciele rámcovej smernice o odpade roku 2020 a ešte ambicióznejšie ciele balíka o obehovom hospodárstve,“ napísala európska exekutíva v národnej správe.

Celoeurópsky dokument spolu s národnými správami zverejnila Komisia v pondelok 13. februára. Strážca európskej legislatívy chce zlepšiť jej uplatňovanie v členských štátoch. Hodnotiť ich bude každé dva roky.

Prinízky poplatok za skládkovanie

Slovenská správa sa podrobne venuje odpadovému hospodárstvu. Zvlášť hodnotí nový zákon o odpadoch účinný od vlaňajška.

„Časti tohto zákona sú dôležité pre zlepšenie obehového hospodárstva, najmä systém rozšírenej zodpovednosti výrobcu,“ píše Komisia. Potom však už vyjadruje pochybnosti o praktických dopadoch zákona.

Slovenským problémom je podľa Komisie „vysoká miera skládkovania komunálneho odpadu a ešte stále veľmi nízka miera recyklácie.“

Kritizuje, že krajina pod Tatrami „má stále jeden z najnižších poplatkov za skládkovanie pomedzi členských štátov EÚ,“ s tým, že „veľký problém je aj počet nelegálnych skládok, najmä v bratislavskom regióne.“

Hromadiaci sa komunálny odpad

Komisia si všíma rastúce množstvo komunálneho odpadu. Konštatuje, že produkcia sa v roku 2014 zvýšila, hoci v predchádzajúcich štyroch rokoch klesala.

Slovensko naopak „značne zaostalo“ za priemerom EÚ v množstve vygenerovaného odpadu na obyvateľa za rok. Jeho hodnota je 321 kg, celoeurópsky priemer 475 kg.

„Rozdiely medzi štatistickými údajmi na vnútroštátnej úrovni a štatistickými údajmi Eurostatu však stále pretrvávajú,“ uvádzajú ďalej európski úradníci.

Slovensko naozaj vykazuje dve štatistiky pre recykláciu komunálneho odpadu.

Plať za to, čo vyhodíš

Komisia Slovensku odporúča zvýšiť skládkovacie poplatky. Príjmy z nich by sa mali využiť na podporu separovaného zberu.

Práve v januári ministerstvo životného prostredia oznámilo prípravu nového zákona o poplatkoch za uloženie odpadov. „Skládkovanie musí zdražieť,“ avizoval envirorezort.

V správe tiež Komisia nalieha, aby sa uplatňovala povinnosť triediť odpad. Ďalej žiada, aby ľudia platili podľa toho, koľko odpadu vyprodukujú.

Posledným odporúčaním je „rozšíriť a zlepšiť nákladovú efektívnosť, monitorovanie a transparentnosť existujúcich systémov rozšírenej zodpovednosti výrobcu.“

Zrušené obstarávanie na informačný systém

Ministerstvo životného prostredia v januári vypísalo tender na nový informačný systém o odpadoch za 19 miliónoch eur.

Po kritike ho však zrušilo.

„Rozhodlo sa tak, aj na základe podnetov z externého odborného prostredia, precizovať podmienky verejného obstarávania na nový systém, ktorý na jednom mieste poskytne presné a rýchle informácie o odpadoch,“ napísal envirorezort vo vyhlásení.

Nové verejné obstarávanie plánuje envirorezort vyhlásiť už budúci týždeň.

Viac pracovných miest, väčší obrat

Komisia v hodnotiacej správe pripomína, že lepšie odpadové hospodárstvo prináša nové ekonomické príležitosti.

„Ak by sa existujúce právne predpisy týkajúce sa odpadu vykonávali v plnom rozsahu, prispelo by to k vytvoreniu takmer 5 900 pracovných miest na Slovensku a ročný obrat v sektore odpadového hospodárstva by sa zvýšil o viac ako 620 miliónov eur,“ analyzuje európska exekutíva.

Potenciál je však ešte väčší.

„Priblíženie k cieľom plánu efektívneho využívania zdrojov by mohlo priniesť ďalších 7000 pracovných miest a zvýšiť ročný obrat v sektore odpadového hospodárstva o viac ako 740 miliónov eur,“ uvádza Komisia.