Írsko mieni presadiť reformu ETS

Autor: pigdevilphoto, Zdroj: FreeDigitalPhotos.net

Írsky premiér Enda Kenny v stredu (9.1.) uviedol, že počas aktuálneho polročného predsedníctva krajiny v Rade EÚ by sa mala dosiahnuť dohoda pre 70 legislatívnych dokumentov potrebných pre ďalšie fungovanie EÚ.

Minister pre životné prostredie Phil Hogan považuje za svoju vlajkovú prioritu 7. environmentálny akčný program. 

„Siedmy EAP bude kľúčovým motorom iniciatív životného prostredia a zelenej ekonomiky a má potenciál v nasledujúcich 10 rokoch pretvoriť environmentálne princípy a politiky EÚ,“ uviedol.

Dôležitým bodom bude aj kompromis o reforme európskeho trhu s uhlíkom. „Našim zámerom je presadiť to,“ povedal Hogan v utorok v Bruseli. Bez nevyhnutnej podpory síce systém EÚ ETS „teoreticky prežije, ale bude existovať len ako názov,“ citovala ministra agentúra Reuters.

Vzhľadom na minulú štedrú nadalokáciu bezplatných povoleniek pre firmy v niektorých členských krajinách a následné zníženie výroby v dôsledku hospodárskej stagnácie nastal na trhu nadbytok dostupných povoleniek. V decembri 2012 sa cena emisných povoleniek dostala na rekordne nízku úroveň 5,61 eura za tonu CO2, čo je hlbokou pod úrovňou, ktorá by priemyselné podniky a producentov energie motivovala k nízkouhlíkovým technológiám.

Yvo de Boer, bývalý šéf Rámcového dohovoru OSN o klimatických zmenách, upozornil, že ak chce EÚ splniť svoj cieľ dekarbonizovať hospodárstvo do roku 2050, cena uhlíka by sa mala rýchlo zvýšiť, a to až na úroveň 150 eur za tonu. (EurActiv, 4.12.2012)

Krátky dodatok – dlhé rokovania

V novembri Európska komisia predložila varianty reformy európskeho trhu s uhlíkom. Prvým nevyhnutným krokom, ktorý bude  írske predsedníctvo riešiť, má byť odklad 900 miliónov kvót určených na aukciu. Vďaka tomuto back-loadingu sa bude v aukciách krátkodobo ponúkať menšie množstvo kvót, kým bude dopyt stále veľmi nízky, a neskôr, keď sa dopyt obnoví, sa toto množstvo kvót zvýši.

Aby mohla EK k tomuto kroku pristúpiť, musí sa do smernice o obchodovaní s emisiami doplniť bod, ktorý jej umožní zasiahnuť do harmonogramu aukcií povoleniek. To musia schváliť čleské štáty aj poslanci Európskeho parlamentu,

Dohodu o krátkom dodatku k smernici sa zatiaľ nepodarilo dosiahnuť najmä kvôli odporu Poľska, závislého na energii z uhlia, a tiež nerozhodnosti Nemecka, kde ministerstvá hospodárstva a životného prostredia zatiaľ nenašli spoločný postoj.

„Hovoril som s oboma krajinami. Myslím, že budeme schopní dosiahnuť nejaký pokrok, ale nechcem ísť do detailov,“ poznamenal írsky minister.

Slovenská vláda 12. decembra 2012 rozhodla, že návrh EK o odklade aukcií 900 miliónov kvót podporí.

19. februára bude o reforme ETS hlasovať výbor EP pre životné prostredie, v marci 2013 by mal ísť návrh do pléna Európskeho parlamentu.