EÚ rozdeľuje zákaz skládkovania obalov

Zdroj:Photick/Shutterstock

Ministri životného prostredia EÚ budú v piatok (4. marca) diskutovať o balíčku obehového hospodárstva, ktorý Komisia predstavila začiatkom decembra minulého roka.

Súčasťou diskusií budú najmä „ekonomické stimuly“ na povzbudenie trhu s recyklovanými surovinami ale aj otázka úplného zákazu skládkovania vytriedeného odpadu.

Očakáva sa napäté rokovanie keďže väčšina nových členských štátov nemá dostatočné kapacity na zhodnocovanie takého množstva odpadu.

„Krajiny EÚ a samosprávy sa na princípe nulového odpadu a zákazu skládkovania nedokážu dohodnúť,“ povedal EurActivu poľský analytik Piotr Barczak z Európskej environmentálnej kancelárie. (EEB).

Prvým krokom k úspechu je podľa neho mať k dispozícii dostatočnú infraštruktúru na triedenie a recykláciu odpadu, čo sa môže zdať kontroverzným pre niektoré chudobnejšie členské štáty. Pre tieto krajiny je skládkovanie odpadu často najlacnejšou možnosťou.

„Bude si to vyžadovať značné úsilie a vybudovanie triediacich liniek a spaľovní,“ povedal EurActivu jeden poľský diplomat pričom dodal, že napriek problémom Poľsko zákaz skládkovania podporí.

Najväčší problém so zákazom vývozu recyklovateľných surovín na skládky má  Rumunsko a ostrovné štáty ako Cyprus, Malta a do značnej miery aj Grécko.

Na Slovensku zákaz skládkovania vytriedených zložiek komunálnych odpadov, na ktoré sa vzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov platí od januára 2016. Ide teda predovšetkým o obaly.

Slovensko by však malo problém s obmedzením skládkovanie iných ako triedených odpadov.

Čítajte aj: Obmedzenie skládkovania na 10 % je pre Slovensko príliš ambiciózne

Ambiciózne plány Komisie podporujú najmä výrobcovia obalov. Švédsky producent kartónov na mlieko a nápoje Tetra Pak napríklad tvrdí, že zákaz skládkovania obalov v roku 2030 výrazne podporí trh s druhotnými surovinami. Združenie Plastic Europe dokonca presadzuje celoeurópsky zákaz už od roku 2025.

Holandské predsedníctvo naplánovalo schválenie konkrétnych štyroch odpadových smerníc, ktoré balíček obehového hospodárstva mení až na leto. Závery o akčnom pláne Európskej komisie by mali členské štáty schváliť na zasadnutí Rady pre životné prostredie 20. júna 2016.