Pacienti chcú byť informovaní

 

Krátka správa

Závery prieskumu o vnímaní stavu zdravotnej starostlivosti očami pacientov, ktorý nedávno uskutočnili pacientské organizácie, identifikujú potrebu prístupu, viac zameraného na pacienta, a najmä efektívnejšej komunikácie o chorobách a možnostiach liečby pre pacientov. Cieľom prístupu, zameraného na pacientov, je integrácia potrieb a očakávaní pacientov do národných systémov zdravotníctva, najmä prostredníctvom zlepšenia prístupu pacientov k liečbe a informáciám, ktorý zabezpečí ich účasť na rozhodovaní o ich zdravotnom stave a na formovaní zdravotníckej politiky.

Prieskum „Vnímanie zdravotníctva“, ktorý si objednala IAPO, globálna aliancia pacientov všetkých národností a všetkých oblastí ochorení, zahŕňa aj informácie z desiatich nových členských krajín EÚ. Súčasťou štúdie je aj analýza kvality zdravotnej starostlivosti, a identifikuje najväčšie výzvy pre zlepšenie vládnych politík zdravotníctva. Pacientske organizácie sa zhodli na troch potrebách:

  • vhodný prístup k najlepšej liečbe a informáciám,
  • právo na účasť na rozhodovaní na úrovni jednotlivých pacientov,
  • účasť pacientov na politickom rozhodovaní.

Jednou z hlavných otázok Farmaceutického fóra sú informácie pre pacientov. Zmiešaná skupina zúčastnených aktérov s súčasnosti pripravuje budúcu informačnú stratégiu EÚ pre zdravie. Špecializované pracovné skupiny od začiatku roka 2006 diskutujú o nepovinných informáciách, povinných informáciách a ich dostupnosti.

Komuniké Komisie o mobilite pacientov z roku 2004 upozorňuje na potrebu zabezpečenia prístupu k správnym informáciám, týkajúcim sa kvality a dostupnosti zdravotníckych služieb v rôznych členských štátoch.