array(0) { } NULL Vyšehradské mládežnícke fórum v Banskej Bystrici už po štvrtýkrát – euractiv.sk

Vyšehradské mládežnícke fórum v Banskej Bystrici už po štvrtýkrát

Komerčný obsah

Vyšehradské mládežnícke fórum je unikátny projekt, ktorý má za cieľ spojiť názory mladých participantov s odbornými poznatkami pozvaných expertov, pričom témami tejto diskusie sú možnosti spolupráce štátov Vyšehradskej štvorky, ako aj o výzvy, ktorým musia tieto krajiny čeliť. Projekt má za cieľ podporiť verejnú diskusiu o význame vyšehradského zoskupenia, jeho súčasnom postavení, ako aj o jeho smerovaní, predovšetkým v oblastiach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky. Ponúka platformu, vďaka ktorej sa môžu účastníci inovatívnym spôsobom vzdelávať o problematike V4. Úlohou projektu je spájať mladých akademikov s podobným zameraním zo všetkých krajín vyšehradského regiónu a Ukrajiny. Obohatením tohto ročníka je práve účasť participantov z Ukrajiny, ktorí budú mať možnosť prezentovať svoju víziu spolupráce medzi krajinami V4 a Východného partnerstva.

V rámci štvrtého ročníka Vyšehradského mládežníckeho fóra vystúpia osobnosti a odborníci reprezentujúci nielen štátnu, ale aj mimovládnu sféru. Pozvanie na podujatie prijali Igor Slobodník, štátny tajomník Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR či Róbert Ondrejcsák, riaditeľ Centra pre európske a severoatlantické vzťahy (CENAA). Záštitu nad aktuálnym ročníkom podujatia prevzal primátor mesta Banská Bystrica Ján Nosko.

Hlavnými bodmi programu sú popri workshopoch aj panelové diskusie, ktoré sa budú týkať spolupráce krajín V4 s Ukrajinou a štátmi Východného partnerstva. Taktiež odznejú témy súvisiace s novými bezpečnostnými výzvami vyšehradského regiónu po anektovaní Krymu.

Vyvrcholením celého podujatia bude simulácia summitu lídrov krajín V4, pri ktorej budú participanti, dosadení do úlohy lídrov, rokovať v Centre krízového riadenia (CEKR) na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, ktoré je špeciálne vybavené práve na takéto účely.

Okrem toho čaká participantov bohatý kultúrny program, ktorý zahŕňa návštevu Múzea SNP, či prehliadku Banskej Bystrice. Zároveň je pre nich pripravený aj kultúrny večer, ktorého cieľom je prezentácia slovenskej kultúry a samotného Banskobystrického regiónu.

Vyšehradské mládežnícke fórum 2015 je projekt organizovaný Euroatlantickým centrom v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Štvrtý ročník Vyšehradského mládežníckeho fóra sa uskutoční vďaka podpore Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, mesta Banská Bystrica a Rotary klubu Banská Bystrica.