Vzťahy Ruska a NATO v dobe post-faktickej

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Rusko, Moskva, Kremeľ

(zdroj: Andrey/akk_rus/Flickr)

V roku 2016 svet naplno vstúpil do post-faktickej éry, v ktorej sa objektívne okolnosti dostávajú do pozadia momentálnych trendov a emócií. Niet pochýb o tom, že šíreniu tohto post-faktického červa pomohla Ruská federácia, aby svet učinila menej stabilným.

Moskva sa tiež výrazne snažila o nabúranie súdržnosti, jednoty a nedeliteľnosti NATO. Ruský minister zahraničných vecí síce na začiatku roku 2017 spomenul, že je naklonený reštartu rusko-aliančných vzťahov, ale manévre Kremľu z posledných mesiacov naznačujú, že sa mohlo jednať iba o ďalší post-faktický trik.

V júli 2016 Aliancia predstavila Rusku výsledky svojho summitu vo Varšave a očakávala, že tým nastolí dialóg založený na báze reciprocity, ktorý prispeje k zvýšeniu transparentnosti a predvídateľnosti oboch zúčastnených. Po šiestich mesiacoch je zrejmé, že Rusko k dialógu nepristúpilo a že Moskva chce hrať so Západom hru s nulovým súčtom.

Rusko zasahovalo do vnútorných záležitostí západných štátov kombináciou hackerských útokov a spravodajských operácií. Moskva naďalej destabilizovala východnú Ukrajinu svojim trvalým vojenským zapojením v konflikte, nerešpektovaním minských dohôd a neochotou k de-eskalácii napätej situácie. Rusko tiež zvýšilo intenzitu svojich vojenských cvičení blízko hraníc s členskými štátmi NATO a umiestnilo útočné raketové systémy a vojnové lode do Baltského a Čierneho mora.

V Sýrii bol ruský prístup založený na masívnom bombardovaní a v októbri 2016 Moskva piaty raz vetovala rezolúciu OSN zameranú na ukončenie bombardovania v Aleppe.

Rok 2017 by mohol byť pre liberálny svetový poriadok zlomovým rokom. Severoatlantická aliancia by ako pomyselná transatlantická kotva mala zohrať kľúčovú úlohu pri navrátení  sveta do doby faktickej. Rusko-aliančné vzťahy budú pre dosiahnutie tohto cieľa zásadné a NATO spolu so svojimi partnermi potrebuje akčný plán založený na troch pilieroch.

Podľa prvého z nich sa musí Aliancia plne adaptovať na nové vojenské prostredie, ktoré panuje na jej hraniciach, a nutne prijať opatrenia, ako napríklad zvýšenie výdajov na obranu.

Za druhé by NATO malo prehĺbiť dialóg s Ruskom v otázkach, ktoré potrebujú neodkladnú pozornosť. Tú by si napríklad zaslúžili rozsiahle ruské vojenské cvičenia, ktoré môžu slúžiť ako maskovanie iných vojenských akcií.

Za tretie by mali spojenci pokračovať v snahe o konštruktívne zapojenie Ruska do Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. To všetko dôkladne preverí jednak akcieschopnosť Aliancie, tak jej trpezlivosť.

 

Celé znenie komentára v angličtine nájdete na tejto linke.

Anotáciu uverejňujeme v spolupráci s think-tankom Evropské hodnoty.