Rozštiepenie európskeho jadra – Siemens opustil francúzsku Arevu kvôli ruskému Rosatomu

POZNÁMKA: Všetky názory v tomto stĺpčeku sú názormi autora(ov), nie názormi EURACTIV.sk

Dôvodov, ktoré viedli k rozpadu úspešného európskeho jadrového tandemu, je viacero. Otázka však znie, ako tieto udalosti ovplyvnia situáciu v odvetví, ktoré po útlme boomu biopalív a minuloročných rekordných cenách ropy zažíva svetovú renesanciu, a taktiež nakoľko sú opodstatnené obavy niektorých politikov z ohrozenia energetickej sebestačnosti Európy či jadrovej bezpečnosti vo svete.

História nemecko-francúzskej spolupráce v oblasti jadrového priemyslu siaha do roku 1957, keď bolo podpisom druhej rímskej zmluvy založené Európske spoločenstvo pre jadrovú energiu EURATOM. K ešte užšej bilaterálnej spolupráci v tomto sektore založenej na medzivládnych zmluvách pristúpili obe krajiny v roku 1976. Táto spolupráca sa zameriavala najmä na výskum v oblasti bezpečnosti ľahkovodných reaktorov a na vývoj pokročilých reaktorových systémov a techník skladovania jadrového odpadu. Okrem národných výskumných centier oboch krajín sa na spoločných projektoch podieľali aj veľké priemyselné spoločnosti podnikajúce v sektore – najmä nemecký Siemens. Ten koncom osemdesiatych rokov začal spolupracovať s francúzskou spoločnosťou Framatome na vývoji reaktorov tretej generácie.

Fúziou aktivít oboch spoločností v rokoch 1999-2001 Siemens získal 34 % akcií v novovzniknutej skupine Areva – presnejšie v dcérskej spoločnosti Areva NP zameranej na koncepciu a výrobu reaktorov. Podľa zakladajúcej zmluvy mal byť tento podiel – v súčasnosti odhadovaný na 2 mld. eur – Arevou odkúpený do roku 2012 s tým, že začiatkom každého roka mohla ktorákoľvek zo strán požiadať druhú o jeho odkúpenie.


Kompletnú analýzu nájdete na tejto linke.